راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 75901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75901 زهرا کریمی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75902 زهرا کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
75903 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
75904 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
75905 زهرا کریمی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75906 زهرا کریمی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
75907 زهره کریمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
75908 زهره کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
75909 سارا کریمی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
75910 ساغر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران
75911 سامان کریمی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
75912 سبحان کریمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75913 سحر کریمی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75914 سعید کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75915 سعید کریمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75916 سعید کریمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
75917 سعید کریمی 1362 مهندسي مهندسی عمران
75918 سعید کریمی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
75919 سعیده کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75920 سعیده کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
75921 سمانه کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75922 سمانه کریمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75923 سمیرا کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
75924 سمیرا کریمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
75925 سمیه کریمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75926 سمیه کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
75927 سمیه کریمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
75928 سمیه کریمی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75929 سهراب کریمی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
75930 سهیلا کریمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75931 سیداحمد کریمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75932 سیدحبیب کریمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
75933 سیدحسن کریمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75934 سیدمحمدرضا کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
75935 سیدمحمدرضا کریمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75936 سیده زکیه کریمی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
75937 شکوفه کریمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75938 شهرام کریمی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
75939 شهلا کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75940 شهلا کریمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75941 شهناز کریمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75942 شیرین کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
75943 شیوا کریمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75944 صدیقه کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75945 صفورا کریمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
75946 طاهره کریمی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75947 طاهره کریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75948 عباس کریمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75949 عزت کریمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
75950 عصمت کریمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75951 علی کریمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
75952 علی کریمی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
75953 علی کریمی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75954 علی کریمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75955 علی کریمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75956 علی کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75957 علی کریمی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75958 علی کریمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
75959 علی کریمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75960 علی کریمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
75961 علی کریمی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75962 علی اکبر کریمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75963 علی اکبر کریمی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75964 علی حسین کریمی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75965 علیرضا کریمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75966 عیسی کریمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
75967 غزل کریمی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75968 غلامرضا کریمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75969 غلامرضا کریمی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
75970 فاطمه کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
75971 فاطمه کریمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75972 فاطمه کریمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
75973 فاطمه کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75974 فاطمه کریمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
75975 فاطمه کریمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75976 فاطمه کریمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75977 فاطمه کریمی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
75978 فاطمه السادات کریمی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
75979 فاطمه سادات کریمی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی)
75980 فرحبخش کریمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
75981 فرزانه کریمی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
75982 فرشته کریمی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
75983 فرهاد کریمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75984 فرهاد کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
75985 فهیمه کریمی 1383 علوم رياضي آمار
75986 فهیمه السادات کریمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75987 فیروز کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75988 فیروز کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
75989 کاظم کریمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
75990 کاظم کریمی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
75991 کبری کریمی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75992 کیانا کریمی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75993 کیانوش کریمی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
75994 کیهان کریمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75995 مجتبی کریمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
75996 مجید کریمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75997 مجید کریمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75998 مجید کریمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
75999 مجید کریمی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
76000 محبوب کریمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201429