راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 7601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7601 محبوبه اکبری کیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7602 محبوبه اکبری لاکه 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
7603 معصومه اکبری لاکه 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
7604 معصومه اکبری لاکه 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
7605 زینب اکبری لالیمی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7606 زهرا اکبری لر 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7607 طیبه اکبری لر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7608 محبوبه اکبری لر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7609 مهدی اکبری لر 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7610 عادل اکبری مجد 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7611 احمد اکبری مزار 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7612 فرزانه اکبری مسعو آباد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
7613 حسین اکبری مطلق 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7614 راضیه اکبری مطلق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
7615 رضا اکبری مطلق 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
7616 صدیقه اکبری مطلق 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
7617 علی اکبری مطلق 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7618 علیرضا اکبری مطلق 1364 علوم پايه دبیری شیمی
7619 محمدحسن اکبری مطلق 1367 كشاورزى زراعت
7620 محمدحسن اکبری مطلق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
7621 محمدعلی اکبری مطلق 1353 كشاورزى زراعت
7622 مریم اکبری مطلق 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7623 ملیحه اکبری مطلق 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
7624 سمانه اکبری معینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7625 پریسا اکبری مغانجوقی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
7626 صفدر اکبری مفاخر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7627 حسین اکبری مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7628 زینب اکبری مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
7629 علی محمد اکبری مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7630 محبوبه اکبری مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7631 محسن اکبری مقدم 1378 علوم پايه زمین شناسی
7632 مریم اکبری مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7633 مهدی اکبری مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
7634 نرگس اکبری مقدم 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
7635 رضا اکبری مقدم کاخکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
7636 رضا اکبری مقدم کاخکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
7637 زهرا اکبری مقدم کاخکی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
7638 سیدرضا اکبری مقدم کاخکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
7639 آزاده اکبری ملکشی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7640 عباس اکبری موصل 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
7641 رحیمه اکبری مهدی اباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7642 حسین اکبری مهدی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7643 فرزین اکبری نخجوانی 1363 مهندسي جوشكاري
7644 مجتبی اکبری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7645 محدثه اکبری نژادپائین محلگی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7646 مریم اکبری نژادنقندر 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
7647 علی اصغر اکبری نسرکانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7648 سمانه اکبری نصرآباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
7649 سعید اکبری نودهی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7650 محمدجواد اکبری نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7651 محمدجواد اکبری نوقابی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7652 محمدصادق اکبری نوقابی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7653 احمد اکبری نیا 1367 كشاورزى زراعت
7654 فاطمه اکبری ولوجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7655 ازیتا اکبری یزدی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
7656 حسین اکبری یزدی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
7657 مجید اکبری یزدی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7658 مجید اکبری یزدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7659 مصطفی اکبری ینگه قلعه 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
7660 احمد اکبریان 1362 مهندسي عمران روستايي
7661 حمید اکبریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
7662 حمیده اکبریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7663 زینب اکبریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7664 عبدالله اکبریان 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
7665 علیرضا اکبریان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
7666 غزاله اکبریان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7667 فروغ اکبریان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7668 فروغ اکبریان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7669 مجید اکبریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
7670 مجید اکبریان 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7671 محبوبه اکبریان 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7672 محمد اکبریان 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7673 محمدمهدی اکبریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7674 مرضیه اکبریان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
7675 مریم اکبریان 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
7676 مهدی اکبریان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7677 مهسان اکبریان 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7678 مینا اکبریان 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
7679 هادی اکبریان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7680 تکتم اکبریان راد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7681 مجید اکبریان بیرم آباد 1378 علوم رياضي ریاضی محض
7682 سعید اکبریان تفاقی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7683 مهشید اکبریان خلیل آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
7684 حمید اکبریان ساروی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7685 نیلوفر اکبریان ساروی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7686 اعظم اکبریان شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7687 حسن اکبریان شهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7688 مجید اکبریان کاخکی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
7689 حمیده اکبریان محمدآباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
7690 جمشید اکبریان ملک کلایی 1354 علوم پايه زمین شناسی
7691 مهرداد اکبرین 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
7692 حمیدرضا اکبریه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7693 علی اصغر اکبریه 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7694 ابوالقاسم اکبیا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
7695 علی اکبیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7696 علی اکبیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7697 لعیا اکبیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
7698 احمد اکراد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
7699 بنت الهدی اکرادفرزقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
7700 هادی اکرادفرزقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229165