راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 44 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 7601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7601 هاله اکرمی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
7602 یاسمن اکرمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
7603 علی اکرمی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7604 محمد اکرمی پور 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
7605 غلامرضا اکرمی دلبری 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
7606 حسین اکرمی زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7607 حسین اکرمی زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7608 علی اکرمی زاده 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7609 جواد اکرمی شورک حاجی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
7610 مریم اکرمی صومعه بزرگ 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
7611 راضیه اکرمی قازقان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7612 فائزه اکرمی نژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7613 محسن اکرمی نژاد 1383 علوم پايه زمین شناسی
7614 مرضیه اکرمی نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7615 احسان اکرمی نیا 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7616 مرتضی اکرمیان طرق طی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7617 محبوبه اکرمیان طرق وطی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
7618 اسماعیل اکسیر 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7619 حسین اکسیر 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
7620 علیرضا اکسیر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7621 محمود اکسیر 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
7622 نحله اکسیری فردجهرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
7623 آزاده اکملی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7624 بهنام اکملی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7625 مهدی اکملی کشتان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7626 مهدی اکملی کشتان 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7627 شادی اکنونی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7628 غلامعلی اکوان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7629 پیام اکوان رشخواری 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
7630 ابراهیم اگاه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7631 الهه اگاه 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
7632 فاطمه اگاهی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7633 عاطفه اگاهی یونسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7634 عاطفه اگنج 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7635 عبدالرضا اگهین 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7636 حیدر محمد خضیر ال جازع 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
7637 عبدالستار ال جلیل 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
7638 عباس جعین صکر ال داود 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
7639 غزاله سادات ال رسول 1389 علوم پايه فیزیک
7640 سیده اسیه ال رضا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7641 مهدی ال سعدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
7642 مجید ال سیدان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7643 علی ثامر علی ال شکر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
7644 روح الله ال شیخ 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7645 شهریار ال شیخ 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
7646 مینا ال شیخ 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
7647 سیدرضا ال طه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7648 مجید ال طه 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7649 علاء عبدالزهره علک ال ظاهر 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7650 سیدسعید ال محمدخیرابادی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
7651 اعظم ال نبی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7652 سیدتقی ال نبی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
7653 سیدعلی اکبر ال نبی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
7654 محمود ال یاسین 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7655 امین ال یس 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
7656 ایوب الا بیر 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7657 فقدان عبدالفاضل کاطع الابراهیمی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7658 یاسمین حاتم بدید الابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
7659 حمید رضا الاجه گردی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7660 علیرضا الاجه گردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
7661 رسول رحمان خداداد الارکوازی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
7662 علی صالح هاشم الازرقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7663 احمدولید عبد الحمید الاسدی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
7664 ضیاء مسلم مزید الاسدی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
7665 محمد الاعرجی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
7666 حسین عقیل حسین الاعسم 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
7667 خلدون فارس غنی الالوسی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
7668 ولاء عبدالکاظم عبود الامیر 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
7669 سامی عبدالرضاصادق الانباری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7670 لوی علی مجید الانصاری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7671 داود الاهی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7672 سعید الاهی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
7673 سمانه الاهی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7674 سمیه الاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7675 محسن الاهی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
7676 محمدمهدی الاهی 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7677 ژاله الب 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7678 فریبا البرز 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7679 فرزانه البرزمعینی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7680 سرور البرزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7681 علیرضا البرزی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7682 فاطمه البرزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7683 محمدرضا البرزی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7684 حسین البرزی پور 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7685 احمد عبدالباری عبود البرغوث 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7686 محمد رضا حمود البوسلطان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7687 عامرمنذر جاسم البوشمخی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7688 سید نادر البوشوکه 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
7689 الاء صفاء صالح البوصالح 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7690 داود البوغبیش 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7691 کریم البوغبیش 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
7692 انوارمحسن والی البوفیاض 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7693 جلال خلف حنش البهادلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7694 محمد بدیر هاشم البهادلی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7695 حیدر کاظم حمزه البیرمانی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
7696 سمانه التجائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7697 کامل جلود کزار التمیمی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
7698 حیدر طالب غرکان الثروانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7699 کریم یاسرضمد الجاسم 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
7700 زینب جبار عبید الجاعد 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33693988