راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 7601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7601 سمیه اکبری اوندری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
7602 داود اکبری ایکده لو 1380 علوم پايه فیزیک
7603 محمدهادی اکبری باقرآباد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7604 حسین اکبری برزآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
7605 فرهاد اکبری برومند 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7606 سلیمه اکبری بنگر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
7607 محمد اکبری بورنگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
7608 حسن اکبری بیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
7609 مریم اکبری بیناباج 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
7610 علی اکبری پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
7611 نجمه اکبری جفرودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7612 حسن اکبری جور 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7613 عباسعلی اکبری جور 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
7614 حسن اکبری جهانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
7615 رسول اکبری چائی چی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7616 رسول اکبری چائی چی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7617 علی اکبری چناری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7618 علی اکبری چناری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7619 آمنه اکبری چوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7620 ام البنین اکبری چوکلائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7621 نسرین اکبری حاجی آباد 1385 علوم پايه فیزیک
7622 مهدی اکبری حاجی آبادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
7623 نجمه اکبری حاجی اباد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
7624 آدریان اکبری حداد 1390 مهندسي مهندسی عمران
7625 شهرزاد اکبری حداد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7626 مرتضی اکبری حصار 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7627 احسان اکبری خضری 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
7628 علی اکبری خضری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
7629 امیر حسن اکبری خلیل آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7630 امیرحسن اکبری خلیل آباد 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
7631 خدیجه اکبری خور 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
7632 زهرا اکبری داغی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
7633 محمدتقی اکبری داغی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
7634 فاطمه اکبری داویجانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7635 سعید اکبری دستجرده 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
7636 احمد اکبری دشت بیاض 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7637 بهاره اکبری راد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7638 بی بی صفیه اکبری راد 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7639 بی بی صفیه اکبری راد 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
7640 بی بی صفیه اکبری راد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
7641 بهروز اکبری رستم ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
7642 اردشیر اکبری رمضانقلعه 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7643 بتول اکبری رنجبرخلیل ابادی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
7644 علی اکبری زاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
7645 علی اکبری زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7646 علی اکبری زاده 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7647 محمود اکبری زاده خواجه 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
7648 حسن اکبری زارع 1386 علوم پايه فیزیک
7649 مصطفی اکبری زارع 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7650 حسین اکبری زرکش 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7651 حسین اکبری زیبد 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
7652 رضا اکبری زیبد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7653 لیلا اکبری زیبدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7654 حامد اکبری سرآسیا 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
7655 سارا اکبری سیار 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7656 پروین اکبری سیس 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7657 الهام اکبری سیویر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7658 سپیده اکبری شادباد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
7659 سمیه اکبری شارک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7660 نوشین اکبری شارک 1387 علوم رياضي آمار
7661 خلیل اکبری شاندیز 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7662 محمدرضا اکبری شاندیز 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7663 فاطمه اکبری شاهراه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
7664 محمد اکبری شاهراه 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
7665 یحیی اکبری شایه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7666 حسن اکبری شعرباف 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
7667 الهه اکبری صنوبری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
7668 ایمان اکبری ضامنی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7669 زهرا اکبری طاحونه 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7670 محبوبه اکبری عبدل آبادی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7671 محمود اکبری عبدل آبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7672 اصغر اکبری عبدل ابادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
7673 امیر اکبری عریانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7674 راهله اکبری عریانی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
7675 عباس اکبری عریانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
7676 محمدهادی اکبری عریانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
7677 مریم اکبری علاف 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
7678 مرجان اکبری فخرآبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
7679 زهرا سادات اکبری فراگرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7680 سیدرضا اکبری فراگرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7681 فاطمه اکبری فرد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7682 محمد اکبری فریمانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
7683 محمد اکبری فریمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7684 محسن اکبری فسخودی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
7685 محمد اکبری قرائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7686 بهنام اکبری قشلاق 1375 علوم پايه فیزیک
7687 ملیحه اکبری قلعه سری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7688 آتنا اکبری قوژدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7689 الهه اکبری قوژدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7690 محمد اکبری قوژدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7691 عطیه اکبری کارشک 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
7692 الهه اکبری کته شمشیر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7693 فاطمه اکبری کریزی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7694 پیمان اکبری کلاهی طوسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
7695 سوسن اکبری کوچک علیپور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7696 سامه اکبری کوچکسرایی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7697 محبوبه اکبری کیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7698 محبوبه اکبری لاکه 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
7699 معصومه اکبری لاکه 1387 علوم رياضي آمار ریاضی

صفحه :

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299396