راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 76101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76101 الهام کیومرثی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76102 امیر کیومرثی 1367 علوم پايه شیمی
76103 امیر کیومرثی 1363 علوم پايه شیمی
76104 جمشید کیومرثی 1354 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
76105 زهرا کیومرثی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
76106 محسن کیومرثی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76107 ملیحه کیومرثی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76108 بهاره کیومرثی خمارتاش 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76109 زینب کیومرثی فارمد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76110 علی کیومرثی فارمد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76111 رامین کیهان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76112 شهرزاد کیهان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76113 محمدابراهیم کیهان 1355 علوم پايه زمین شناسی
76114 مرضیه کیهان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76115 مریم کیهان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
76116 نگین کیهان ظریف 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
76117 عباس کیهان فر 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76118 مریم کیهان فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
76119 سعید کیهانفر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76120 امیرخسرو کیهانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76121 طاهره کیهانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
76122 موسی کیهانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76123 مهسا کیهانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76124 یوسف کیهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76125 مهدی کیهانیان 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76126 مهدی کیهانیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76127 طیبه گُل افشانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
76128 احمد گائینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76129 آسیه گاراژیان 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76130 الهام گاراژیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76131 جواد گاراژیان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76132 سمیه گاراژیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76133 طیبه گاراژیان 1374 علوم پايه فیزیک
76134 طیبه گاراژیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
76135 مهدی گاراژیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76136 یاسر گاراژیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76137 غلام حسین گازر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
76138 محمد گازر 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76139 امین گازران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
76140 سهیل گازران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
76141 عباس گازران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76142 منیژه گازران 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
76143 حامد گازرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
76144 حمید گازرانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76145 رضا گازرانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
76146 مجتبی گازرانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76147 نگار گازرانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76148 نجمه گازرحبیب آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
76149 راضیه گازری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76150 امین گچ پز 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
76151 پوریا گچ پزان 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
76152 مرتضی گچ پزان 1365 علوم رياضي ریاضی
76153 مرتضی گچ پزان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76154 مرتضی گچ پزان 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76155 حسین علی گچ پزبوستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76156 ناصر گدازگر 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76157 فرهاد گدایف 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76158 یونس گذشتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
76159 فاطمه گرائلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76160 فاطمه گرائلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76161 علی گرائلی افرا 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
76162 مهسا گرائیلوتنها 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76163 حمیدرضا گرامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76164 زهرا گرامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
76165 سمیرا گرامی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76166 سیدمحسن گرامی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76167 صفرعلی گرامی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76168 فرزانه گرامی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76169 مجید گرامی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76170 محسن گرامی 1363 مهندسي مهندسی عمران
76171 محمد گرامی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76172 محمدصالح گرامی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
76173 محمود گرامی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
76174 مریم گرامی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
76175 مهتاب گرامی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76176 مهیار گرامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
76177 سعیده گرامی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
76178 فرزاد گرامی سین آبادی 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
76179 بنت الهدی گرامی صادقیان 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
76180 پرهام گرامی فر 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76181 حسین گرامی کویری نژاد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
76182 مرتضی گرامی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76183 مرتضی گرامی نوغابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
76184 محدثه گرامی نوقابی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76185 محّدثه گرامی نوقابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
76186 مریم گرامی نوقابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76187 محمدرضا گرامیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76188 حسن گران 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76189 علی گران 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76190 علی گران 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
76191 شهرزاد گرانسایه 1375 علوم رياضي آمار
76192 محبوبه گرانمایه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76193 فاطمه گرانیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76194 فاطمه گرانیان 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
76195 قاسم گرانیان 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76196 معصومه گرانیان 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76197 هوشنگ گراوند 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
76198 یاسر گراوند 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
76199 اباصل گرای لو 1365 كشاورزى علوم زراعی
76200 اسماعیل گرایئلی شیخ 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826474