راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 76101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76101 حسین گنجی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76102 حسنعلی گنجی وطن 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
76103 محی الدین گنجیان ابوخیلی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76104 هانیه گندم رو 1384 علوم پايه زمین شناسی
76105 هانیه گندم رو 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
76106 دانیال گندم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76107 دانیال گندم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
76108 مهدی گندم زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76109 عباس گندم مالمیری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
76110 فاطمه گندم مالیمری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76111 امیرحسین گندمکار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
76112 سمانه گندمکار 1387 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
76113 ابوالفضل گندمکارکاهو 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
76114 ابوالفضل گندمی 1374 علوم رياضي آمار
76115 ابوالفضل گندمی 1358 علوم رياضي آمار
76116 امیربهنام گندمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76117 بتول گندمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
76118 حمیدرضا گندمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
76119 خاطره گندمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76120 راضیه گندمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
76121 سینا گندمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
76122 مهدی گندمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76123 محبوبه گندمی ثانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
76124 محمدرضا گندمی ثانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
76125 رضا گندمی حصار 1387 علوم پايه فیزیک
76126 ریحانه گندمی حصار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76127 سمیه گندمی حصار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76128 یوسف گواه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76129 احمدرضا گواهی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76130 پریسا گواهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76131 پریسا گواهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
76132 پیام گواهی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76133 زکیه گواهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76134 زهرا گواهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76135 زهرا گواهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76136 زهرا گواهی 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76137 صغری گواهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76138 عبدالجواد گواهی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76139 فاطمه گواهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76140 محمد گواهی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76141 هادی گواهی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76142 محسن گواهیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
76143 غلامرضا گوجه حصاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76144 زهرا گودآسیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76145 سید امیر گودآسیائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
76146 محمداسماعیل گودآسیائی 1356 مهندسي برق
76147 زهرا گودآسیایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76148 فرح گوداسیائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
76149 مریم گوداسیائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76150 آفرین گودرز 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76151 عاطفه گودرز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76152 امیر گودرزوندچگینی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76153 احسان گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
76154 الهام گودرزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
76155 الهام گودرزی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
76156 الهه گودرزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
76157 ام البنین گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76158 امیر گودرزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76159 امیر حسین گودرزی 1393 مهندسي مهندسی عمران
76160 بهروز گودرزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76161 تورج گودرزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76162 جواد گودرزی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76163 حدیث گودرزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76164 حسن گودرزی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
76165 حسنیه گودرزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76166 حسین گودرزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76167 خدیجه گودرزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76168 رحمان گودرزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
76169 رضا گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک
76170 روح الله گودرزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76171 رویا گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76172 زهرا گودرزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
76173 زهره گودرزی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
76174 زهره گودرزی 1389 علوم پايه زمین شناسی
76175 سعید گودرزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76176 سیاوش گودرزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76177 شهریار گودرزی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76178 شیرین گودرزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
76179 عصمت گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
76180 فاطمه گودرزی 1383 علوم رياضي آمار
76181 فاطمه گودرزی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76182 فرانک گودرزی 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
76183 فرخنده گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
76184 فرزانه گودرزی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
76185 فرشاد گودرزی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
76186 فریده گودرزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76187 مجید گودرزی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76188 مجید گودرزی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
76189 محمدجواد گودرزی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
76190 محمدمهدی گودرزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76191 محمدمهدی گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76192 مرجان گودرزی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76193 مریم گودرزی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
76194 مریم گودرزی 1355 علوم پايه فیزیک
76195 مژگان گودرزی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76196 مقداد گودرزی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76197 مهدی گودرزی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76198 مهرداد گودرزی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76199 نادر گودرزی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
76200 نرگس گودرزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38677140