راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 76101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76101 احمد کریمی افشار 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76102 عهدیه کریمی افشار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76103 نیما کریمی افشار 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
76104 زهرا کریمی افین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76105 نرجس کریمی الکامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
76106 سعید کریمی اندانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76107 محمد کریمی بابااحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
76108 صدیقه کریمی بجدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76109 ایرج کریمی بیامه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76110 منیژه کریمی پاشاکی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76111 آرزو کریمی پور 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
76112 آرش کریمی پور 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
76113 امیر کریمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
76114 حدیث کریمی پور 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76115 حمید کریمی پور 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
76116 زهرا کریمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76117 سالار کریمی پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
76118 سمیه کریمی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76119 علی کریمی پور 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
76120 غلامحسین کریمی پور 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76121 فرهاد کریمی پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76122 مسعود کریمی پور 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76123 مسعود کریمی پور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76124 عزیزاله کریمی تبار 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76125 احسان کریمی ترشیزی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
76126 شیوا کریمی ترشیزی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76127 شیوا کریمی ترشیزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76128 محمدامیر کریمی ترشیزی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
76129 مریم کریمی ترشیزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76130 نیلوفر کریمی ترشیزی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
76131 فاطمه کریمی ترکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76132 پوریا کریمی تکلو 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76133 محمدعلی کریمی توچائی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
76134 الهه کریمی ثانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76135 وجیهه کریمی ثانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
76136 ایمان کریمی ثانی رابری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
76137 زینب کریمی جاغرق 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76138 محمدامین کریمی جاغرق 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76139 محمدامین کریمی جاغرق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
76140 اکبر کریمی جهرق 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
76141 سیدحسام الدین کریمی جهرمی 1355 علوم پايه زمین شناسی
76142 حجت کریمی چایجانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
76143 تیمور کریمی حاج محمودلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
76144 پریسا کریمی حسین آباد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76145 پریسا کریمی حسین آباد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
76146 ازاده کریمی حسینی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76147 رضا کریمی خشک ابادی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
76148 محسن کریمی خواه 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
76149 مرتضی کریمی دمنه 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76150 ملیحه کریمی دوغ آبادی 1392 علوم پايه زمین شناسی
76151 محمدعلی کریمی دوغشکی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76152 محمد کریمی دونا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76153 الهام کریمی دویل 1387 دامپزشكي دامپزشکی
76154 سیدمحسن کریمی راد 1375 علوم پايه فیزیک
76155 فاطی کریمی راد 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
76156 کبری کریمی راد 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76157 کتایون کریمی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76158 مهدی کریمی راد 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
76159 منصوره کریمی رستگار 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76160 وجیهه کریمی رستگار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76161 فاطمه کریمی رسولخانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76162 سمانه کریمی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
76163 عبدالحسین کریمی زاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76164 فاطمه کریمی زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76165 فاطمه کریمی زارچی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76166 محمدعلی کریمی زارچی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76167 مصطفی کریمی زارچی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76168 نازلی کریمی زارع 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76169 مهدی کریمی زهان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76170 براتعلی کریمی زینکانلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76171 سارا کریمی زینکانلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76172 راحیل کریمی سبزوار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76173 زهرا کریمی سعیدآبادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
76174 زهرا کریمی سعیدآبادی 1386 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
76175 زهرا کریمی سعیدآبادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
76176 فرشته کریمی سقزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76177 مهدی کریمی سلطان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
76178 عبدالله کریمی سلوکلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76179 محمد کریمی سودخری 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
76180 حمیدرضا کریمی سودرجانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
76181 جعفر کریمی سه قلعه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76182 حسین کریمی سه قلعه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
76183 حسین کریمی سه قلعه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
76184 غلامعلی کریمی شرودانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76185 بهروز کریمی شهرکی 1374 علوم پايه زمین شناسی
76186 کیهان دخت کریمی شهری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
76187 کیهان دخت کریمی شهری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
76188 مینا کریمی شهری 1366 علوم پايه دبیری شیمی
76189 نازیلا کریمی شهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76190 هادی کریمی صفا 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76191 کوروش کریمی طاری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
76192 افسانه کریمی طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76193 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76194 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76195 حسین کریمی طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76196 محمد کریمی طرقبه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76197 محمد کریمی طرقبه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76198 مرجان کریمی طرقبه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76199 مرجان کریمی طرقبه 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
76200 مرتضی کریمی طلب 1386 هنر نيشابور نقاشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199413