راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 76201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76201 زهرا لقمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76202 زهرا لقمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
76203 سمیرا لقمانی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
76204 علی لقمانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76205 علیرضا لقمانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76206 لیلا لقمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76207 مجید لقمانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76208 مریم لقمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76209 هدیه لقمانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76210 هدیه لقمانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
76211 اسماعیل لقمانی دوین 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76212 امیدرضا لقمانی دوین 1377 دامپزشكي دامپزشکی
76213 شکوفه لقمانی دوین 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
76214 نوشین لقمانی دوین 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
76215 میمنت لقمانی فر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
76216 افشین لقمانی مقدم طوسی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76217 نسرین لقمانیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
76218 مرتضی لقمانیان کتلری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76219 هاجر لقمانیان کتلری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
76220 راضیه لک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
76221 فرناز لک 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76222 سکینه لک زائی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
76223 مسعود لک زائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
76224 راضیه لک زنگ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
76225 زهرا لکزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76226 علیرضا لکزائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
76227 طاهره لکزایی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76228 ا سماعیل لکزیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76229 ابوالقاسم لکزیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76230 اسماعیل لکزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76231 حسین لکزیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
76232 عزت لکزیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76233 عصمت لکزیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76234 غلامرضا لکزیان 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
76235 لیلا لکزیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76236 لیلا لکزیان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
76237 مرجان لکزیان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76238 مهرانگیز لکزیان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76239 مهرانگیز لکزیان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
76240 هاجر لکزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76241 طیبه لکی بهادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76242 محمدعلی لگزائی 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
76243 سکینه لگزایی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76244 اعظم لگزیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
76245 الهام لگزیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
76246 امید لگزیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76247 امیررضا لگزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76248 حامد لگزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76249 رضا لگزیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
76250 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76251 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
76252 ساهره لگزیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76253 سروش لگزیان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76254 سمیرا لگزیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76255 فرشته لگزیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76256 فرنوش لگزیان 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
76257 فریبا لگزیان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
76258 محمدصادق لگزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
76259 مریم لگزیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
76260 میلاد لگزیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76261 میلاد لگزیان 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
76262 میلاد لگزیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
76263 مینا لگزیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76264 مینا لگزیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76265 بختیار لله گانی دزکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
76266 بختیار لله گانی دزکی 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
76267 عطیه لمعی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76268 عطیه لمعی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
76269 فرزانه لمعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76270 نفیسه لمعی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76271 هادی لمعی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76272 عظیمه لموچی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
76273 کبری لنجانی قهفرخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76274 زهرا لندرانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
76275 زهره لندرانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
76276 حمید لنگران طرقبه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76277 مرضیه لنگران طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76278 مریم لنگران طرقبه 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76279 جعفر لنگری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76280 سامیه لنگری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
76281 سپیده لنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
76282 سپیده لنگری 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
76283 سیدمحمد لنگری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
76284 سیدمحمد لنگری 1372 كشاورزى زراعت
76285 ملیحه لنگری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
76286 مهدیه لنگری 1375 علوم پايه زمین شناسی
76287 حسنیه لنگری اسفزار 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
76288 ازیتا لنگری فردوسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
76289 فرشته لنگری فردوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
76290 زهرا لنگری گراکوئی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76291 بهرام لنگری مقدم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76292 امیر لوائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76293 پری رخ لوائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
76294 پریرخ لوائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
76295 کتایون لوائی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
76296 محمود لوائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76297 مرضیه لوائی سبزوار 1382 علوم پايه فیزیک
76298 حامد لوائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76299 وحید لوائی مشهدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76300 لعبا لواسانیان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157765