راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 76201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76201 زهرا کریمی افین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76202 نرجس کریمی الکامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
76203 سعید کریمی اندانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76204 محمد کریمی بابااحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
76205 صدیقه کریمی بجدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76206 ایرج کریمی بیامه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76207 منیژه کریمی پاشاکی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76208 آرزو کریمی پور 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
76209 آرش کریمی پور 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
76210 امیر کریمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
76211 حدیث کریمی پور 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76212 حمید کریمی پور 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
76213 زهرا کریمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76214 سالار کریمی پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
76215 سمیه کریمی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76216 علی کریمی پور 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
76217 غلامحسین کریمی پور 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76218 فرهاد کریمی پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76219 مسعود کریمی پور 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76220 مسعود کریمی پور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76221 عزیزاله کریمی تبار 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76222 احسان کریمی ترشیزی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
76223 شیوا کریمی ترشیزی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76224 شیوا کریمی ترشیزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76225 محمدامیر کریمی ترشیزی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
76226 مریم کریمی ترشیزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76227 نیلوفر کریمی ترشیزی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
76228 فاطمه کریمی ترکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76229 پوریا کریمی تکلو 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76230 محمدعلی کریمی توچائی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
76231 الهه کریمی ثانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76232 وجیهه کریمی ثانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
76233 ایمان کریمی ثانی رابری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
76234 زینب کریمی جاغرق 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76235 محمدامین کریمی جاغرق 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76236 محمدامین کریمی جاغرق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
76237 اکبر کریمی جهرق 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
76238 سیدحسام الدین کریمی جهرمی 1355 علوم پايه زمین شناسی
76239 حجت کریمی چایجانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
76240 تیمور کریمی حاج محمودلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
76241 پریسا کریمی حسین آباد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76242 پریسا کریمی حسین آباد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
76243 ازاده کریمی حسینی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76244 رضا کریمی خشک ابادی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
76245 محسن کریمی خواه 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
76246 مرتضی کریمی دمنه 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76247 ملیحه کریمی دوغ آبادی 1392 علوم پايه زمین شناسی
76248 محمدعلی کریمی دوغشکی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76249 محمد کریمی دونا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76250 الهام کریمی دویل 1387 دامپزشكي دامپزشکی
76251 سیدمحسن کریمی راد 1375 علوم پايه فیزیک
76252 فاطی کریمی راد 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
76253 کبری کریمی راد 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76254 کتایون کریمی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76255 مهدی کریمی راد 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
76256 منصوره کریمی رستگار 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76257 وجیهه کریمی رستگار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76258 فاطمه کریمی رسولخانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76259 سمانه کریمی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
76260 عبدالحسین کریمی زاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76261 فاطمه کریمی زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76262 فاطمه کریمی زارچی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76263 محمدعلی کریمی زارچی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76264 مصطفی کریمی زارچی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76265 نازلی کریمی زارع 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76266 مهدی کریمی زهان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76267 براتعلی کریمی زینکانلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76268 سارا کریمی زینکانلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76269 راحیل کریمی سبزوار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76270 زهرا کریمی سعیدآبادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
76271 زهرا کریمی سعیدآبادی 1386 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
76272 زهرا کریمی سعیدآبادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
76273 فرشته کریمی سقزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76274 مهدی کریمی سلطان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
76275 عبدالله کریمی سلوکلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76276 محمد کریمی سودخری 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
76277 حمیدرضا کریمی سودرجانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
76278 جعفر کریمی سه قلعه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76279 حسین کریمی سه قلعه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
76280 حسین کریمی سه قلعه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
76281 غلامعلی کریمی شرودانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76282 بهروز کریمی شهرکی 1374 علوم پايه زمین شناسی
76283 کیهان دخت کریمی شهری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
76284 کیهان دخت کریمی شهری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
76285 مینا کریمی شهری 1366 علوم پايه دبیری شیمی
76286 نازیلا کریمی شهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76287 هادی کریمی صفا 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76288 کوروش کریمی طاری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
76289 افسانه کریمی طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76290 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76291 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76292 حسین کریمی طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76293 محمد کریمی طرقبه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76294 محمد کریمی طرقبه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76295 مرجان کریمی طرقبه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76296 مرجان کریمی طرقبه 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
76297 مرتضی کریمی طلب 1386 هنر نيشابور نقاشی
76298 فهیمه کریمی عرب آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76299 اکرم کریمی علویجه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76300 امیررضا کریمی علی آباد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249112