راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 76301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76301 صدیقه کیامحمدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
76302 وحیده کیامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76303 مریم کیامنش 1389 علوم پايه زمین شناسی
76304 زینب کیان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76305 محسن کیان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
76306 محسن کیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
76307 صدیقه کیان مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76308 شرمینه کیان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
76309 ابوالفضل کیان زاد 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76310 ابوالفضل کیان زاد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76311 داود کیان زاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
76312 سوسن کیان زادگان 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76313 لیلا کیان زادگان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76314 امید کیان فر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
76315 محمدعلی کیان فرد 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
76316 بهزاد کیان مهر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
76317 مجید کیان مهر 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76318 نرگس کیان مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
76319 مریم کیان نیا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76320 سمانه کیانا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
76321 سمانه کیانپور 1381 علوم پايه زمین شناسی
76322 سمانه کیانپور 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
76323 غلامعلی کیانپور 1366 علوم پايه شیمی
76324 محمد کیانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76325 سیداحمد کیانژاد 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
76326 مهدی کیانژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
76327 سیدقاسم کیانژادتجنکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76328 محمدسعید کیانفر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76329 نرگس کیانفر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
76330 فرشته کیانفرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
76331 فریبا کیانوش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
76332 اعظم کیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76333 اعظم کیانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76334 بهداد کیانی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
76335 جواد کیانی 1371 كشاورزى زراعت
76336 حبیب اله کیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76337 حسن کیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76338 حمید کیانی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
76339 حمیدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
76340 خلیل کیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76341 راضیه کیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
76342 رضا کیانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
76343 زهرا کیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76344 زهرا کیانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76345 زهرا کیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76346 زهره کیانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76347 سمیه کیانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76348 سوسن کیانی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76349 سیما کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
76350 شبناز کیانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76351 شیرین کیانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76352 شیرین کیانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
76353 شیرین کیانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
76354 عادله کیانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76355 عاطفه کیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76356 علی کیانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
76357 فاطمه کیانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
76358 فرح کیانی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
76359 فرح کیانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76360 فرشته کیانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76361 کتایون کیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76362 محسن کیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76363 محمد کیانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
76364 محمد کیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76365 محمدحسن کیانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
76366 محمدحسین کیانی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
76367 محمدرضا کیانی 1372 كشاورزى زراعت
76368 محمدرضا کیانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76369 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
76370 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
76371 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76372 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76373 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76374 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
76375 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
76376 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
76377 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
76378 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
76379 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76380 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
76381 وحید کیانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76382 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76383 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76384 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76385 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76386 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76387 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76388 حمید کیانی تیغاب 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76389 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
76390 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76391 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76392 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
76393 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76394 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
76395 عسکری کیانی دارابی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76396 معصومه کیانی دربندی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
76397 راحله کیانی دوغ آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76398 رضا کیانی دوغ آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
76399 مژگان کیانی دوغ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
76400 سهراب کیانی دهکردی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40764365