راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,807

نمایش موارد : 76301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76301 آرزومان مجیداف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76302 حسین مجیدزاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
76303 حسین مجیدزاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76304 زهرا مجیدزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
76305 علی مجیدزاده 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
76306 فاطمه مجیدزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76307 فرشته مجیدزاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76308 فرشته مجیدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
76309 منیژه مجیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76310 نقی مجیدزاده 1355 علوم پايه زمین شناسی
76311 رضا مجیدزاده هروی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
76312 سیدمحمود مجیدزمانی 1353 علوم پايه زمین شناسی - کهاد زیست شناسی
76313 فرزاد مجیدفیاض 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76314 نازنین مجیدفیاض 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76315 اشرف مجیدنیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76316 سحر مجیدنیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76317 عارف مجیدنیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76318 احسان مجیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
76319 افسانه مجیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76320 بهزاد مجیدی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76321 خسرو مجیدی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
76322 رابعه مجیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76323 روح اله مجیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76324 رویا مجیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
76325 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76326 ساجده مجیدی 1388
76327 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76328 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76329 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76330 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76331 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
76332 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76333 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76334 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76335 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76336 محدثه مجیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76337 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76338 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
76339 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
76340 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76341 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
76342 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
76343 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76344 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76345 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76346 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76347 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
76348 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76349 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76350 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76351 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76352 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
76353 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76354 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
76355 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
76356 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
76357 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
76358 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
76359 نجمه مجیدی خلیل اباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
76360 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76361 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76362 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76363 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
76364 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76365 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76366 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
76367 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
76368 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76369 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76370 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76371 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
76372 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76373 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76374 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
76375 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
76376 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
76377 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76378 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
76379 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76380 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76381 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
76382 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76383 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76384 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76385 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
76386 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76387 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
76388 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76389 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76390 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
76391 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76392 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
76393 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76394 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76395 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76396 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
76397 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76398 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
76399 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76400 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780790800810820830840850860870880890900910920930940950960   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906936