راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 76401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76401 فریبا کیانوش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
76402 اعظم کیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76403 اعظم کیانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76404 بهداد کیانی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
76405 جواد کیانی 1371 كشاورزى زراعت
76406 حبیب اله کیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76407 حسن کیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76408 حمید کیانی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
76409 حمیدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
76410 خلیل کیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76411 راضیه کیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
76412 رضا کیانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
76413 زهرا کیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76414 زهرا کیانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76415 زهرا کیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76416 زهره کیانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76417 سمیه کیانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76418 سوسن کیانی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76419 سیما کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
76420 شبناز کیانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76421 شیرین کیانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76422 شیرین کیانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
76423 شیرین کیانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
76424 عادله کیانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76425 عاطفه کیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76426 علی کیانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
76427 فاطمه کیانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
76428 فرح کیانی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
76429 فرح کیانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76430 فرشته کیانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76431 کتایون کیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76432 محسن کیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76433 محمد کیانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
76434 محمد کیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76435 محمدحسن کیانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
76436 محمدحسین کیانی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
76437 محمدرضا کیانی 1372 كشاورزى زراعت
76438 محمدرضا کیانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76439 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
76440 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
76441 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76442 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76443 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76444 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
76445 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
76446 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
76447 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
76448 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
76449 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76450 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
76451 وحید کیانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76452 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76453 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76454 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76455 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76456 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76457 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76458 حمید کیانی تیغاب 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76459 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
76460 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76461 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76462 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
76463 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76464 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
76465 عسکری کیانی دارابی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76466 معصومه کیانی دربندی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
76467 راحله کیانی دوغ آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76468 رضا کیانی دوغ آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
76469 مژگان کیانی دوغ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
76470 سهراب کیانی دهکردی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76471 کیارش کیانی رشید 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76472 کیارش کیانی رشید 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
76473 کیانا کیانی رشید 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
76474 مریم کیانی زادگان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76475 علی کرم کیانی زاده 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76476 مریم کیانی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76477 مریم کیانی سرشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76478 مریم کیانی سرشت 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76479 الهام کیانی فر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
76480 الهام کیانی فر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
76481 خجسته کیانی فر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
76482 فاطمه کیانی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
76483 محمد رضا کیانی فر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76484 مجید رضا کیانی فریز 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
76485 مجیدرضا کیانی فریز 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76486 مجیدرضا کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76487 مهناز کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76488 عاطفه کیانی قلعه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76489 راضیه کیانی کشت گر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76490 محمدرضا کیانی لائن 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76491 بهجت کیانی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
76492 فائزه کیانی مقدم 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
76493 فاطمه کیانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76494 نرگس کیانی مقدم 1391 علوم پايه شیمی
76495 کامبیز کیانی منفرد 1387 دامپزشكي دامپزشکی
76496 زهره کیانی مهر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76497 اعظم کیانی نجف آباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
76498 آذر کیانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
76499 آذر کیانی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
76500 سمیرا کیانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903996