راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 76501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76501 بهاره کیومرثی خمارتاش 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76502 زینب کیومرثی فارمد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76503 علی کیومرثی فارمد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76504 رامین کیهان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76505 شهرزاد کیهان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76506 محمدابراهیم کیهان 1355 علوم پايه زمین شناسی
76507 مرضیه کیهان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76508 مریم کیهان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
76509 نگین کیهان ظریف 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
76510 عباس کیهان فر 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76511 مریم کیهان فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
76512 سعید کیهانفر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76513 امیرخسرو کیهانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76514 طاهره کیهانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
76515 موسی کیهانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76516 مهسا کیهانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76517 یوسف کیهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76518 مهدی کیهانیان 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76519 مهدی کیهانیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76520 طیبه گُل افشانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
76521 احمد گائینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76522 آسیه گاراژیان 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76523 الهام گاراژیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76524 جواد گاراژیان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76525 سمیه گاراژیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76526 طیبه گاراژیان 1374 علوم پايه فیزیک
76527 طیبه گاراژیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
76528 مهدی گاراژیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76529 یاسر گاراژیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76530 غلام حسین گازر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
76531 محمد گازر 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76532 امین گازران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
76533 سهیل گازران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
76534 عباس گازران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76535 منیژه گازران 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
76536 حامد گازرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
76537 حمید گازرانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76538 رضا گازرانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
76539 مجتبی گازرانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76540 نگار گازرانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76541 نجمه گازرحبیب آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
76542 راضیه گازری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76543 امین گچ پز 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
76544 پوریا گچ پزان 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
76545 مرتضی گچ پزان 1365 علوم رياضي ریاضی
76546 مرتضی گچ پزان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76547 مرتضی گچ پزان 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76548 حسین علی گچ پزبوستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76549 ناصر گدازگر 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76550 فرهاد گدایف 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76551 یونس گذشتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
76552 فاطمه گرائلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76553 فاطمه گرائلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76554 علی گرائلی افرا 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
76555 مهسا گرائیلوتنها 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76556 حمیدرضا گرامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76557 زهرا گرامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
76558 سمیرا گرامی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76559 سیدمحسن گرامی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76560 صفرعلی گرامی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76561 فرزانه گرامی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76562 مجید گرامی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76563 محسن گرامی 1363 مهندسي مهندسی عمران
76564 محمد گرامی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76565 محمدصالح گرامی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
76566 محمود گرامی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
76567 مریم گرامی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
76568 مهتاب گرامی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76569 مهیار گرامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
76570 سعیده گرامی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
76571 فرزاد گرامی سین آبادی 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
76572 بنت الهدی گرامی صادقیان 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
76573 پرهام گرامی فر 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76574 حسین گرامی کویری نژاد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
76575 مرتضی گرامی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76576 مرتضی گرامی نوغابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
76577 محدثه گرامی نوقابی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76578 محّدثه گرامی نوقابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
76579 مریم گرامی نوقابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76580 محمدرضا گرامیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76581 حسن گران 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76582 علی گران 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76583 علی گران 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
76584 شهرزاد گرانسایه 1375 علوم رياضي آمار
76585 محبوبه گرانمایه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76586 فاطمه گرانیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76587 فاطمه گرانیان 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
76588 قاسم گرانیان 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76589 معصومه گرانیان 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76590 هوشنگ گراوند 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
76591 یاسر گراوند 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
76592 اباصل گرای لو 1365 كشاورزى علوم زراعی
76593 اسماعیل گرایئلی شیخ 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
76594 شهریار گرایلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
76595 سمیه گرایلوتنها 1384 علوم رياضي ریاضی محض
76596 احسان گرایلی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76597 حسین گرایلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76598 زهرا گرایلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76599 زهرا گرایلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76600 سینا گرایلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489090