راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 56 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 76601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76601 بردی نظر مردانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76602 تبسم مردانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
76603 جلیل مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
76604 حبیب اله مردانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76605 حسن مردانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76606 حسن مردانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76607 راحله مردانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76608 رسول مردانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76609 زهرا مردانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
76610 ستاره مردانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76611 سمیه مردانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
76612 طاهره مردانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76613 عاطفه مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
76614 فاطمه مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76615 فاطمه مردانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
76616 فاطمه سلطان مردانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76617 فهیمه مردانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76618 محسن مردانی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76619 محمد مردانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76620 محمد مردانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
76621 محمدعلی مردانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
76622 مرتضی مردانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76623 میترا مردانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76624 میلاد مردانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
76625 امیر مردانی کلاته قشلاق 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76626 فرزانه مردانی بوانلو 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76627 مژده مردانی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
76628 کاظم مردانی حویق 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76629 طاهره مردانی شهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76630 پریسا مردانی طرقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76631 فاطمه مردانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76632 حسین مردانی کرانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
76633 عطیه مردانی کلاته قشلاق 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76634 عطیّه مردانی کلاته قشلاق 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
76635 وحید مردانی کلاته قشلاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76636 وحید مردانی کلاته قشلاق 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
76637 علی مردانی نافچی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76638 زینب مردخدای رودمعجنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
76639 علیرضا مردوخ پور 1368 مهندسي مهندسی عمران
76640 محمدزانا مردوخی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76641 مهناز مردی اوزکلایی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76642 زهرا مردیها 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
76643 مهر نوش مردیها 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
76644 اسیه سادات مرزانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76645 ام البنین مرزانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76646 خدیجه مرزانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76647 سیدجواد مرزانی 1382 علوم پايه فیزیک
76648 سیدعلی مرزانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
76649 سیدمحمد مرزانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
76650 قنبر مرزانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76651 لیلاسادات مرزانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76652 بهروز مرزبان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76653 بهروز مرزبان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
76654 رقیه مرزبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76655 شهین مرزبان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
76656 صادق مرزبان 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76657 زهرا مرزبان مریدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76658 زهرا مرزبان مغانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76659 محمدرضا مرزبانی 1354 علوم پايه شیمی
76660 فاطمه مرزنگوشی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
76661 سمیرا مرزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
76662 محمدرضا مرزی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76663 باقر مرسل 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76664 علی مرسل 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76665 مسعود مرسلپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
76666 میلاد مرسلویی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
76667 علی مرسلی 1378 علوم پايه شیمی- فیزیک
76668 علی مرسلی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
76669 فرهاد مرسلی پاورسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76670 سمانه مرسولی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76671 راضیه مرشد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
76672 علیمحمد مرشد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
76673 اکبر مرشداسکی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
76674 اسداله مرشدپرمکوهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76675 محمد مرشدزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76676 ارزو مرشدسلوک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76677 الهه مرشدلو 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76678 ام البنین مرشدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76679 بنت الهدی مرشدلو 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76680 تکتم مرشدلو 1381 علوم پايه فیزیک
76681 تکتم مرشدلو 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76682 جواد مرشدلو 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76683 حسین مرشدلو 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76684 رضا مرشدلو 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76685 زهره مرشدلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76686 سمیرا مرشدلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76687 سمیه مرشدلو 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76688 صدیقه مرشدلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76689 طیبه مرشدلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76690 محبوبه مرشدلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76691 محمد مرشدلو 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
76692 ملیحه مرشدلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76693 میترا مرشدلو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76694 ناهید مرشدلو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76695 سمیّه مرشدلوخردعلیا 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
76696 منیره مرشدمحسنی 1354 علوم پايه شیمی
76697 افسانه مرشدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76698 زهرا مرشدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
76699 مصطفی مرشدی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76700 اکرم مرشدی دوغائی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709856