راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 76701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76701 مهوش مرتضائی مقدم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
76702 لیلا مرتضائی میرآبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76703 امیر مرتضائی نیا 1381 علوم پايه فیزیک
76704 حبیب الله مرتضایی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76705 رقیه مرتضایی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
76706 علی رضا مرتضایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76707 فاطمه مرتضایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76708 فرزاد مرتضایی 1375 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
76709 مریم مرتضایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76710 احسان مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
76711 اسماعیل مرتضوی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76712 المیرا سادات مرتضوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
76713 بهناز مرتضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76714 بهناز مرتضوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76715 پریسا مرتضوی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76716 حمزه مرتضوی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76717 حمید مرتضوی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
76718 حمیدرضا مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76719 رضا مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
76720 زهرا مرتضوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76721 زهرا مرتضوی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76722 زهره سادات مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76723 زهره سادات مرتضوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
76724 ساره مرتضوی 1387 علوم پايه فیزیک
76725 سمانه سادات مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76726 سید امیر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
76727 سید جواد مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
76728 سید رضا مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76729 سید مجتبی مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
76730 سید مرتضی مرتضوی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
76731 سید مرتضی مرتضوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
76732 سیداسماعیل مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76733 سیدجلال مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
76734 سیدجلال مرتضوی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76735 سیدجمال الدین مرتضوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76736 سیدحسن مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76737 سیدحسین مرتضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76738 سیدرضا مرتضوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76739 سیدسعیداله مرتضوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76740 سیدسعیداله مرتضوی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76741 سیدعبداله مرتضوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76742 سیدعلی مرتضوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76743 سیدعلی مرتضوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76744 سیدعلی اکبر مرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76745 سیدمجتبی مرتضوی 1373 علوم پايه زمین شناسی
76746 سیدمجتبی مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
76747 سیدمحمّد مرتضوی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76748 سیدمحمد مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76749 سیدمحمدحسن مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
76750 سیدمحمدمهدی مرتضوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76751 سیدمحمود مرتضوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
76752 سیدمصطفی مرتضوی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
76753 سیدمصطفی مرتضوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76754 سیده زهرا مرتضوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76755 سیده سمیه مرتضوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
76756 سیده طاهره مرتضوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
76757 سیده فهیمه مرتضوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76758 سیده ندا مرتضوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76759 سیدهاشم مرتضوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76760 سیدیوسف مرتضوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76761 شهربانو مرتضوی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76762 صدیقه مرتضوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
76763 طالب مرتضوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
76764 طوبا مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76765 علی مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
76766 علی اصغر مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
76767 علیرضا مرتضوی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
76768 علیرضا مرتضوی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76769 فاطمه مرتضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76770 فاطمه مرتضوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76771 فاطمه مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76772 فاطمه مرتضوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
76773 قدسیه مرتضوی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
76774 لیلا مرتضوی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76775 مریم مرتضوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76776 مژگان مرتضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76777 معصومه مرتضوی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
76778 معصومه مرتضوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76779 مهدی مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76780 مهدی مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
76781 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
76782 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76783 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
76784 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76785 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76786 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76787 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
76788 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76789 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
76790 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76791 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76792 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
76793 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76794 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76795 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
76796 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
76797 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76798 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76799 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76800 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784794804814824834844854864874884894904914924   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233294