راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 76801 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76801 زهرا گلی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76802 سیمین گلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
76803 شهربانو گلی 1382 علوم رياضي آمار
76804 طاهر گلی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
76805 عطیه گلی 1391 علوم پايه زمین شناسی
76806 علی گلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76807 علی اکبر گلی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76808 فاطمه گلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
76809 فریدون گلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76810 محمد گلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76811 محمدرضا گلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76812 محمود گلی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
76813 محمود گلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
76814 مرضیه گلی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76815 مسعود گلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
76816 وحید گلی 1395 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
76817 غلامعلی گلی موحد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
76818 زهرا گلی اترآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76819 معصومه گلی ایوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76820 ماندانا گلی خواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76821 مرضیه گلی روشن 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76822 اکرم گلی شیرحصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76823 نرگس گلی کلاته ملامحمدقلی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76824 ام البنین گلی گرمستانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76825 احسان گلی گرمیانکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76826 حسین گلی مختاری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76827 لیلا گلی مختاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
76828 غلامعلی گلی موحد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76829 معصومه گلی نیت 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
76830 الهه گلیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76831 نجمه گلیار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76832 سارا گلیاری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76833 سیدمحسن گلیان طوسی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
76834 محمدعلی گلیانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76835 مهدی گلیانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
76836 امیر گلیج 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
76837 سمانه گلیج 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76838 فاطمه گلیج 1394 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
76839 میثم گلین شریفدینی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
76840 ام کلثوم گلین چورتی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76841 پروانه گلین عباسیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
76842 گل نساء گلینی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
76843 عباس گمار 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76844 بی بی طاهره گمرانیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76845 پرستو گمرکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76846 ابراهیم گمنام 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76847 حسین گمنام 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
76848 سمیه گمنام 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76849 محبوبه گمنام 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
76850 فاطمه گمنامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
76851 فاطمه گمنامی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76852 الهام گنابادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76853 فاطمه گنابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76854 فرناز گنابادی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
76855 مهدی گنابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
76856 مهدی گنابادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76857 ناهید گنابادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
76858 امیراحمد گنابادی نمدان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76859 مژگان گنابادی نمدان 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
76860 هوزیلما گنبد 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
76861 هدی گنج آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
76862 اعظم گنج بخش 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76863 حمید گنج بخش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76864 حمید گنج بخش 1394 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
76865 سعیده گنج بخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
76866 زهرا گنج بخش مرندیز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76867 رضا گنج بخش صنعتی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76868 رضا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
76869 زهرا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
76870 زهرا گنج بخش صنعتی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
76871 علی گنج بخش صنعتی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
76872 راضیه گنج علی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76873 هادی گنجشی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76874 تکتم گنجعلی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
76875 حامد گنجعلی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
76876 راشین گنجعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76877 زهرا گنجعلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76878 زهرا گنجعلی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76879 زهرا گنجعلی 1384 علوم پايه فیزیک
76880 زهره گنجعلی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
76881 شیوا گنجعلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76882 صالحه گنجعلی 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
76883 عطیه گنجعلی 1384 علوم رياضي آمار
76884 عطیه گنجعلی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
76885 علی گنجعلی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76886 علی گنجعلی 1379 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
76887 علی گنجعلی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76888 علی گنجعلی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
76889 علی اکبر گنجعلی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
76890 محمدحسین گنجعلی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76891 محمود گنجعلی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76892 مریم گنجعلی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
76893 معصومه گنجعلی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
76894 معصومه گنجعلی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
76895 معصومه گنجعلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
76896 معصومه گنجعلی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
76897 ملیحه گنجعلی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76898 نرگس گنجعلی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772180