راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 76901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76901 طاهره مردانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76902 عاطفه مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
76903 فاطمه مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76904 فاطمه مردانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
76905 فاطمه سلطان مردانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76906 فهیمه مردانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76907 محسن مردانی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76908 محمد مردانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76909 محمد مردانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
76910 محمدعلی مردانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
76911 مرتضی مردانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76912 میترا مردانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76913 میلاد مردانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
76914 امیر مردانی کلاته قشلاق 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76915 فرزانه مردانی بوانلو 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76916 مژده مردانی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
76917 کاظم مردانی حویق 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76918 طاهره مردانی شهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76919 پریسا مردانی طرقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76920 فاطمه مردانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76921 حسین مردانی کرانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
76922 عطیه مردانی کلاته قشلاق 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76923 عطیّه مردانی کلاته قشلاق 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
76924 وحید مردانی کلاته قشلاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76925 وحید مردانی کلاته قشلاق 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
76926 علی مردانی نافچی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76927 زینب مردخدای رودمعجنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
76928 علیرضا مردوخ پور 1368 مهندسي مهندسی عمران
76929 محمدزانا مردوخی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76930 مهناز مردی اوزکلایی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76931 زهرا مردیها 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
76932 مهر نوش مردیها 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
76933 اسیه سادات مرزانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76934 ام البنین مرزانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76935 خدیجه مرزانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76936 سیدجواد مرزانی 1382 علوم پايه فیزیک
76937 سیدعلی مرزانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
76938 سیدمحمد مرزانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
76939 قنبر مرزانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76940 لیلاسادات مرزانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76941 بهروز مرزبان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76942 بهروز مرزبان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
76943 رقیه مرزبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76944 شهین مرزبان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
76945 صادق مرزبان 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76946 زهرا مرزبان مریدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76947 زهرا مرزبان مغانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76948 محمدرضا مرزبانی 1354 علوم پايه شیمی
76949 فاطمه مرزنگوشی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
76950 سمیرا مرزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
76951 محمدرضا مرزی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76952 باقر مرسل 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76953 علی مرسل 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76954 مسعود مرسلپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
76955 میلاد مرسلویی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
76956 علی مرسلی 1378 علوم پايه شیمی- فیزیک
76957 علی مرسلی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
76958 فرهاد مرسلی پاورسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76959 سمانه مرسولی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76960 راضیه مرشد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
76961 علیمحمد مرشد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
76962 اکبر مرشداسکی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
76963 اسداله مرشدپرمکوهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76964 محمد مرشدزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76965 ارزو مرشدسلوک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76966 الهه مرشدلو 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76967 ام البنین مرشدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76968 بنت الهدی مرشدلو 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76969 تکتم مرشدلو 1381 علوم پايه فیزیک
76970 تکتم مرشدلو 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76971 جواد مرشدلو 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76972 حسین مرشدلو 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76973 رضا مرشدلو 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76974 زهره مرشدلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76975 سمیرا مرشدلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76976 سمیه مرشدلو 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76977 صدیقه مرشدلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76978 طیبه مرشدلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76979 محبوبه مرشدلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76980 محمد مرشدلو 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
76981 ملیحه مرشدلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76982 میترا مرشدلو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76983 ناهید مرشدلو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76984 سمیّه مرشدلوخردعلیا 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
76985 منیره مرشدمحسنی 1354 علوم پايه شیمی
76986 افسانه مرشدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76987 زهرا مرشدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
76988 مصطفی مرشدی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76989 اکرم مرشدی دوغائی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76990 دُرسا مرشدی راد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
76991 محبوبه مرشدی زاده 1371 علوم پايه دبیری شیمی
76992 مجتبی مرشدی نوغابی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76993 افشین مرشدیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76994 زینب مرصادی ثابت کردمحله 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76995 پیمان مرصعی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
76996 ستاره مرصعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76997 انا مرضیه 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
76998 سیدامیر مرعشی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76999 سیدامیر مرعشی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
77000 سیدحسین مرعشی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786796806816826836846856866876886896906916926   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233303