راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 77001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77001 اباصل گرای لو 1365 كشاورزى علوم زراعی
77002 اسماعیل گرایئلی شیخ 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
77003 شهریار گرایلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
77004 سمیه گرایلوتنها 1384 علوم رياضي ریاضی محض
77005 احسان گرایلی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77006 حسین گرایلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
77007 زهرا گرایلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77008 زهرا گرایلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77009 سینا گرایلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
77010 علی گرایلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
77011 علی گرایلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
77012 غزاله گرایلی 1377 علوم پايه فیزیک
77013 کیانوش گرایلی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
77014 گیتا گرایلی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77015 مژگان گرایلی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77016 مژگان گرایلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77017 ناهید گرایلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
77018 نرجس گرایلی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
77019 زهرا گرایلی کلاتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77020 امیررضا گرجستانی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77021 حامد گرجستانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77022 حامد گرجستانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
77023 کیان گرجستانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
77024 مهسا گرجستانی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77025 مهسا گرجستانی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
77026 ریحانه گرجی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77027 صادق گرجی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77028 صدیقه گرجی 1355 علوم پايه شیمی
77029 عین اله گرجی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
77030 محمدرضا گرجی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77031 محمد گرجی اناری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
77032 سیدمحمدجواد گرجی دوزقوچانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77033 محمدجواد گرجی پور 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
77034 اعظم گرجی چالسپاری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
77035 سیدمحمدمهدی گرجی دوزقوچانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
77036 داود گرجی زاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77037 فاطمه گرجی گل 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77038 محمدطاهر گرجیان عربی 1369 علوم رياضي آمار ریاضی
77039 حسن گرجیان مهلبانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
77040 حمیدرضا گردان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
77041 محمد گردان 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
77042 زهره گردشی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
77043 معصومه گردمردی جعفرآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77044 امیر گردنوشهری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
77045 روح الله گردنوشهری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
77046 نجمه گردنوشهری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
77047 احسان گردونی استانه نژاد 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77048 مصطفی گردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
77049 حسن گردی تختی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77050 زینت گردی چشمه ایلخی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
77051 رحمت اله گرزالدین 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
77052 زهرا گرزین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77053 خاطره گرشاسبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
77054 شکوه گرشاسبی 1364 علوم رياضي آمار
77055 مسعود گرشاسبی صفی ابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77056 خلیل گرکانی فیروزجاه 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77057 افسانه گرگان زاده 1380 دامپزشكي دامپزشکی
77058 اکرم گرگانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77059 جلال الدین گرگانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
77060 سعید گرگانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77061 علیرضا گرگانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77062 محمدابراهیم گرگانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77063 مریم گرگانی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
77064 نیما گرگانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
77065 راضیه گرگانی بجستانی 1377 علوم پايه زمین شناسی
77066 مهرداد گرگانی سراج 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77067 سمانه گرگعلی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
77068 مجید گرگیان محمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
77069 پرویز گرگیج 1354 كشاورزى زراعت
77070 جلال الدین گرگیج 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77071 مسعود گرگیچ 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77072 داریوش گرگین 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77073 سکینه گرم ابی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
77074 محمد گرم ابی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77075 اباصلت گرمابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77076 احسان گرمابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
77077 جمال الدین گرمابی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77078 حانیه گرمابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77079 حسین گرمابی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77080 حسین گرمابی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
77081 حسین گرمابی 1391 علوم پايه شیمی
77082 راضیه گرمابی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77083 زهرا گرمابی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77084 شیوا گرمابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77085 عباسعلی گرمابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77086 علی گرمابی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
77087 علی گرمابی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77088 علی گرمابی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77089 علی اصغر گرمابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77090 علی اصغر گرمابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
77091 فاطمه گرمابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77092 فاطمه گرمابی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
77093 مهدی گرمابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77094 نازنین گرمابی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
77095 ناصر گرمابی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
77096 احسان گرماسی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
77097 حافظ گرمانی نژاد 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
77098 حافظ گرمانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
77099 اعظم گرمئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
77100 اعظم گرمئی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41191537