راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 77001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77001 غلامرضا گوجه حصاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77002 زهرا گودآسیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77003 سید امیر گودآسیائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
77004 محمداسماعیل گودآسیائی 1356 مهندسي برق
77005 زهرا گودآسیایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77006 فرح گوداسیائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
77007 مریم گوداسیائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77008 آفرین گودرز 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
77009 عاطفه گودرز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77010 امیر گودرزوندچگینی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77011 احسان گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
77012 الهام گودرزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
77013 الهام گودرزی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
77014 الهه گودرزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
77015 ام البنین گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77016 امیر گودرزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77017 امیر حسین گودرزی 1393 مهندسي مهندسی عمران
77018 بهروز گودرزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77019 تورج گودرزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77020 جواد گودرزی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77021 حدیث گودرزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
77022 حسن گودرزی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
77023 حسنیه گودرزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77024 حسین گودرزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77025 خدیجه گودرزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77026 رحمان گودرزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
77027 رضا گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک
77028 روح الله گودرزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77029 رویا گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
77030 زهرا گودرزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
77031 زهره گودرزی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
77032 زهره گودرزی 1389 علوم پايه زمین شناسی
77033 سعید گودرزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77034 سیاوش گودرزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77035 شهریار گودرزی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77036 شیرین گودرزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
77037 عصمت گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77038 فاطمه گودرزی 1383 علوم رياضي آمار
77039 فاطمه گودرزی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77040 فرانک گودرزی 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
77041 فرخنده گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
77042 فرزانه گودرزی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
77043 فرشاد گودرزی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
77044 فریده گودرزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77045 مجید گودرزی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
77046 مجید گودرزی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
77047 محمدجواد گودرزی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
77048 محمدمهدی گودرزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77049 محمدمهدی گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77050 مرجان گودرزی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
77051 مریم گودرزی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77052 مریم گودرزی 1355 علوم پايه فیزیک
77053 مژگان گودرزی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77054 مقداد گودرزی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77055 مهدی گودرزی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77056 مهرداد گودرزی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77057 نادر گودرزی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
77058 نرگس گودرزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77059 نرگس گودرزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77060 نرگس گودرزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
77061 نیلوفر گودرزی 1391 علوم پايه شیمی
77062 هانیه گودرزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77063 یعقوب گودرزی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77064 حامد گودرزیانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
77065 اکبر گودری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
77066 عاطفه گوران اوریمی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77067 مجید گوران اوریمی 1387 هنر نيشابور نقاشی
77068 مهدی گوران اوریمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
77069 احمد گوشیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77070 رقیه گوگ ساز قوچانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77071 الهه گوگساز قوچانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77072 اشرف گوهر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77073 حمید گوهرجو 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77074 محمدابراهیم گوهرجو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی
77075 بی بی انسیه گوهرشادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77076 رضیه گوهرشادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77077 رضیّه گوهرشادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
77078 صفیه گوهرشادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77079 صفیه گوهرشادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77080 فاطمه گوهرشادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77081 ماجده گوهرشادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77082 راشین گوهرشاهی 1372 علوم پايه زمین شناسی
77083 آزاده گوهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
77084 اسماعیل گوهری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
77085 حسین گوهری 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77086 حمزه گوهری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
77087 حمیدرضا گوهری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77088 داود گوهری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77089 زهرا گوهری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77090 سعید گوهری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
77091 سیدمحمدرضا گوهری 1385 علوم پايه زمین شناسی
77092 سیدمحمدرضا گوهری 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
77093 غلامحسین گوهری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77094 فاطمه گوهری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77095 فرزانه گوهری 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77096 فرشته گوهری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
77097 گوهرشاد گوهری 1356 علوم پايه فیزیک
77098 مجید گوهری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
77099 مجید گوهری 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77100 محمد گوهری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39813973