راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 77001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77001 جواد لفوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
77002 حنیف لقا برازنده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
77003 حمید لقاء 1379 علوم رياضي آمار
77004 آذر لقائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77005 فاطمه لقائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77006 پویان لقائی افشار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
77007 پویان لقائی افشار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
77008 هدی لقابرازنده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77009 هدی لقابرازنده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77010 فاطمه لقای رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77011 فاطمه لقای رودی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
77012 نصرت لقای رودی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
77013 محمد لقایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77014 آندطراق لقمانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
77015 اصغر لقمانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
77016 اعظم لقمانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
77017 زهرا لقمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77018 زهرا لقمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
77019 سمیرا لقمانی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
77020 علی لقمانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
77021 علیرضا لقمانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77022 لیلا لقمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77023 مجید لقمانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77024 مریم لقمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77025 هدیه لقمانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77026 هدیه لقمانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
77027 اسماعیل لقمانی دوین 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77028 امیدرضا لقمانی دوین 1377 دامپزشكي دامپزشکی
77029 شکوفه لقمانی دوین 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
77030 نوشین لقمانی دوین 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
77031 میمنت لقمانی فر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
77032 افشین لقمانی مقدم طوسی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77033 نسرین لقمانیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
77034 مرتضی لقمانیان کتلری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77035 هاجر لقمانیان کتلری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
77036 راضیه لک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
77037 فرناز لک 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77038 سکینه لک زائی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
77039 مسعود لک زائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
77040 راضیه لک زنگ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
77041 زهرا لکزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77042 علیرضا لکزائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
77043 طاهره لکزایی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77044 ا سماعیل لکزیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77045 ابوالقاسم لکزیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77046 اسماعیل لکزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77047 حسین لکزیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
77048 عزت لکزیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77049 عصمت لکزیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77050 غلامرضا لکزیان 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
77051 لیلا لکزیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77052 لیلا لکزیان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77053 مرجان لکزیان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77054 مهرانگیز لکزیان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77055 مهرانگیز لکزیان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77056 هاجر لکزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77057 طیبه لکی بهادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77058 محمدعلی لگزائی 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
77059 سکینه لگزایی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
77060 اعظم لگزیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
77061 الهام لگزیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
77062 امید لگزیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77063 امیررضا لگزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77064 حامد لگزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77065 رضا لگزیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
77066 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77067 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
77068 ساهره لگزیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77069 سروش لگزیان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77070 سمیرا لگزیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77071 فرشته لگزیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
77072 فرنوش لگزیان 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
77073 فریبا لگزیان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
77074 محمدصادق لگزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
77075 مریم لگزیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
77076 میلاد لگزیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77077 میلاد لگزیان 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
77078 میلاد لگزیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
77079 مینا لگزیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77080 مینا لگزیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77081 بختیار لله گانی دزکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
77082 بختیار لله گانی دزکی 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
77083 عطیه لمعی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77084 عطیه لمعی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
77085 فرزانه لمعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77086 نفیسه لمعی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77087 هادی لمعی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77088 عظیمه لموچی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
77089 کبری لنجانی قهفرخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77090 زهرا لندرانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
77091 زهره لندرانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
77092 حمید لنگران طرقبه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77093 مرضیه لنگران طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77094 مریم لنگران طرقبه 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77095 جعفر لنگری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77096 سامیه لنگری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
77097 سپیده لنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
77098 سپیده لنگری 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
77099 سیدمحمد لنگری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
77100 سیدمحمد لنگری 1372 كشاورزى زراعت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39043886