راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 34 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,899

نمایش موارد : 77001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77001 سیدعلیرضا مرعشی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77002 محیاسادات مرعشی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77003 محیاسادات مرعشی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
77004 مریم السادات مرعشی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
77005 مریم السادات مرعشی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
77006 مریم السادات مرعشی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
77007 نسرین مرعشی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77008 سیدطاها مرقاتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77009 زهرا مرقسی درمیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77010 راحله بیگم مرکبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77011 راحله بیگم مرکبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77012 سارا مرکبی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77013 سید احمد مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77014 سیدابولقاسم مرکبی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
77015 سیدایمان مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77016 سیدجعفر مرکبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77017 میلاد مرکبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77018 آیدا مرکزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77019 علی اصغر مرکزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77020 احسان مرکزی امیدوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77021 حمید مرکزی امیدوار 1358 علوم رياضي آمار
77022 علی مرکزی امیدوار 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77023 مریم مرکزی امیدوار 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
77024 فرزانه مرکوئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
77025 حسن مرکی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77026 رضا مرکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
77027 معصومه مرکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77028 داود مرگان طرقبه 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
77029 محمد مرگانی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
77030 هادی مرگانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77031 جواد مرگنی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77032 دعیر مرمضی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
77033 بهناز مرندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
77034 مازیار مرندی 1377 علوم پايه فیزیک
77035 محمدرضا مرندی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
77036 محمدرفیع مرندی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77037 ملیحه مرندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77038 مهناز مرندی 1357 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
77039 خلیل مرندی شیروان 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
77040 محمدجواد مرندی شیروان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77041 بتول مروارید 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
77042 رباب مروارید 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77043 رضا مروارید 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
77044 زهرا مروارید 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77045 زینب مروارید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77046 علی مروارید 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
77047 غزاله مروارید 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
77048 کورش مروارید 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77049 محمدمهدی مروارید 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
77050 مسعود مروارید 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77051 مونا مروارید 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77052 هاشم مروارید 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77053 آناهیتا مرواریدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77054 مریم مرواریدی فریمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77055 مریم مرواریدی فریمانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77056 بی بی فاطمه مرواریدی لوشابی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77057 بی بی محترم مرواریدی لوشابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
77058 فرشته مروئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77059 فریبا مروت 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
77060 حمید مروت دار 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
77061 بی بی رقیه مروت بقمچی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
77062 تارا مروتدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77063 علی مروتدار 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77064 سولماز مروتی 1389
77065 جواد مروتی باش محله 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77066 مجتبی مروتی باش محله 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
77067 ابراهیم مروتی لقمجانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77068 کمال مرّوج 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77069 کمال مروج 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
77070 مصطفی مروج 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77071 کاظم مروج الشریعه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77072 محمدمهدی مروج الشریعه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77073 خاطره مروج تربتی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
77074 عباس مروج خراسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
77075 وجیهه مروج کاشانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77076 مرتضی مروج هرسینی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77077 امیر مروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
77078 سمیرا مروجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
77079 علی اکبر مروجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77080 هادی مروجی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77081 فائزه مروجی راد 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77082 رسول مروجی فر 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
77083 محمد مروستی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
77084 احمد مروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77085 اسیه مروی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
77086 اعظم مروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77087 اقدم مروی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77088 اکرم مروی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
77089 اکرم مروی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
77090 بتول مروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77091 بنفشه مروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77092 بنفشه مروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
77093 حسن مروی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
77094 حسین مروی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
77095 حمید مروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
77096 حمید مروی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
77097 حمید مروی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
77098 حوریه مروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77099 رویا مروی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77100 زکیه مروی 1376 علوم رياضي ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260742