راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 77201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77201 سیدمحمد لاجوردی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77202 سیده سمیه لاجوردی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77203 محمد لاجوردی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77204 مهدی لاجوردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77205 مهدی لاجوردی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
77206 علی لاجوردی طوسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
77207 راضیه لاجوردیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77208 شبنم لادن 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
77209 الیاس لارکرمانی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
77210 حسن لاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77211 رویا لاری 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
77212 زهرا لاری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77213 سیدوحید لاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77214 سیده ریحانه لاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77215 شهین لاری 1354 علوم پايه علوم گیاهی
77216 شیوا لاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77217 فاطمه لاری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
77218 کامران لاری 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
77219 محسن لاری 1364 علوم رياضي آمار
77220 محمد لاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77221 عباس لاری دشت بیاض 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77222 امید لاری سیاهکلی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
77223 اعظم لاری مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77224 زینب لاریان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
77225 قوام لاریجانی 1355 علوم پايه زیست شناسی جانوری
77226 خدیجه لاریجانی شلری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
77227 سیدحبیب اله لاریمی کوهی فیلی 1354 علوم رياضي آمار
77228 فائزه لاکی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77229 مژگان لال عرب 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
77230 محمدرضا لالوئی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77231 محمدرضا لالوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77232 محمود لالوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77233 سمیّه لاله 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
77234 سمیّه لاله 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
77235 ناصر لاله 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77236 ناهید لاله زاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77237 فاطمه لاله وش 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77238 فاطمه لاله وش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
77239 بی بی عفت لامعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77240 احمد لامعی گیو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
77241 فهیمه لامی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77242 رضا لاهوتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77243 شیما لاهوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77244 مژده لاهوتی 1380 هنر نيشابور نقاشی
77245 مهرناز لاهوتی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77246 ویدا لاهوتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77247 محمدرضا لاهوتی اشکوری 1355 علوم رياضي ریاضی
77248 شهاب لاهوتی نژاد 1367 علوم رياضي ریاضی
77249 معصومه لایق 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77250 هدا لایق 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77251 احمد لایق ارخودی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
77252 مریم لایق ارخودی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77253 سید احسان لایق خویدکی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77254 سیداحسان لایق خویدکی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77255 سیده فاطمه لایق خویدکی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
77256 سیدهادی لایق خویدکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
77257 امیرحسین لایق خیرآبادی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77258 ایرج لایق خیرآبادی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77259 ایرج لایق خیرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
77260 فریبا لایق رفعت 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77261 روح الله لایق سالانقوچ 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
77262 زینب لایق شهرنوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77263 ابراهیم لایق کافچی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
77264 محبوبه لایق میرحسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77265 صدیقه لایقی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
77266 مجتبی لایقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
77267 زهرا لایقیان جوان 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
77268 فاطمه لایقیان جوان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77269 خدیجه لب شکری جبری 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77270 هادی لباف خانیکی 1395 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
77271 حسن رضا لبافی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77272 سیدحسین لبافی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
77273 محمود لبافیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
77274 صمداله لبیب 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77275 علیرضا لبیبی 1363 مهندسي مهندسی عمران
77276 حسین لپاسرکوزه گر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
77277 محبوبه لپه خراسانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77278 حبیب الله لجه ای 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
77279 امیر لحاظی 1381 علوم پايه فیزیک
77280 شاپور لرزاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77281 فرناز لرستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
77282 فاطمه لری راهزنی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
77283 فاطمه لری نقندر 1375 علوم پايه فیزیک
77284 فاطمه لریان نقندر 1375 علوم پايه زمین شناسی
77285 قاسم لزگی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
77286 مرضیه لزگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77287 فهیمه لسان طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77288 فهیمه لسان طوسی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
77289 منصوره لسان طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77290 الهه لسانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77291 ثارالله لسانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
77292 زینب لسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77293 سارا لسانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
77294 سبحان لسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77295 فاطمه لسانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77296 قدسیه لسانی 1374 علوم رياضي آمار
77297 محمدتقی لسانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
77298 محمدجواد لسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77299 منیره لسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77300 مهدی لسانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826315