راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 77401 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77401 طاهره گلنوری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77402 غلامرضا گلومحمدابادی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77403 لیلا گلوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77404 محبوبه گلوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77405 محمد گلوی 1367 كشاورزى زراعت
77406 محمد گلوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
77407 محمود گلوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77408 منصوره گلوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77409 محمدرضا گلوی دادی زاده 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
77410 شهاب گلوی زاده رحیم 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
77411 الهام گله دار 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
77412 احسان گله دارکاخکی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
77413 زهره گله دارکاخکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
77414 سیدعلی گله داری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77415 رضا گله زاده 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77416 احمد گلی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
77417 احمد گلی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
77418 اسماعیل گلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
77419 اشرف گلی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
77420 اکرم گلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77421 بهاره گلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77422 حمید گلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
77423 حمیدرضا گلی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
77424 زهرا گلی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77425 سیمین گلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
77426 شهربانو گلی 1382 علوم رياضي آمار
77427 طاهر گلی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
77428 عطیه گلی 1391 علوم پايه زمین شناسی
77429 علی گلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77430 علی اکبر گلی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77431 فاطمه گلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
77432 فریدون گلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77433 محمد گلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77434 محمدرضا گلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77435 محمود گلی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
77436 محمود گلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
77437 مرضیه گلی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77438 مسعود گلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77439 وحید گلی 1395 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
77440 غلامعلی گلی موحد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
77441 زهرا گلی اترآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77442 معصومه گلی ایوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77443 ماندانا گلی خواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77444 مرضیه گلی روشن 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77445 اکرم گلی شیرحصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77446 نرگس گلی کلاته ملامحمدقلی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77447 ام البنین گلی گرمستانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77448 احسان گلی گرمیانکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77449 حسین گلی مختاری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77450 لیلا گلی مختاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
77451 غلامعلی گلی موحد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77452 معصومه گلی نیت 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
77453 الهه گلیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77454 نجمه گلیار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77455 سارا گلیاری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77456 سیدمحسن گلیان طوسی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
77457 محمدعلی گلیانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77458 مهدی گلیانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
77459 امیر گلیج 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
77460 سمانه گلیج 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77461 فاطمه گلیج 1394 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
77462 میثم گلین شریفدینی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
77463 ام کلثوم گلین چورتی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77464 پروانه گلین عباسیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
77465 گل نساء گلینی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77466 عباس گمار 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77467 بی بی طاهره گمرانیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77468 پرستو گمرکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77469 ابراهیم گمنام 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77470 حسین گمنام 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
77471 سمیه گمنام 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77472 محبوبه گمنام 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77473 فاطمه گمنامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
77474 فاطمه گمنامی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77475 الهام گنابادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77476 فاطمه گنابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77477 فرناز گنابادی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
77478 مهدی گنابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
77479 مهدی گنابادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77480 ناهید گنابادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
77481 امیراحمد گنابادی نمدان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77482 مژگان گنابادی نمدان 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
77483 هوزیلما گنبد 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77484 هدی گنج آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
77485 اعظم گنج بخش 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
77486 حمید گنج بخش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77487 حمید گنج بخش 1394 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
77488 سعیده گنج بخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
77489 زهرا گنج بخش مرندیز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77490 رضا گنج بخش صنعتی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77491 رضا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
77492 زهرا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
77493 زهرا گنج بخش صنعتی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
77494 علی گنج بخش صنعتی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
77495 راضیه گنج علی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77496 هادی گنجشی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77497 تکتم گنجعلی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
77498 حامد گنجعلی 1390 دامپزشكي بافت شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903972