راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 77501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77501 سعید گوهری محمودآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
77502 سعید گوهری محمودابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77503 بهروز گوهری مقدم 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77504 عصمت گوهری مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77505 حمید گوهری منش 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
77506 مسعود گوهری منش 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77507 مونا گوهری منش 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77508 مونا گوهری منش 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
77509 حیدر گوهری نسب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77510 جواد گوهریان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77511 عرفان گوهریان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77512 مهین گوهریان خلیل اباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
77513 رقیه گویامفرد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
77514 شیما گویامفرد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77515 صادق گوینده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77516 مصطفی گهرنژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
77517 علیرضا گیاه رو 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77518 حسن گیاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77519 حسنیه گیاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77520 حسین گیاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77521 فاطمه گیاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77522 محمود گیاهی 1369 علوم رياضي آمار
77523 منصوره گیاهی صبور 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
77524 راضیه گیشادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77525 پریسا گیفانی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77526 مینو گیفانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77527 نصیر گیفانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77528 نیلوفر گیفانی 1358 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77529 الهه گیلاسی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77530 زهره گیلاسی 1379 علوم رياضي آمار
77531 محمد گیلاسی 1393 علوم پايه فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی
77532 مهدی گیلاسی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77533 مینا گیلاسی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77534 پیام گیلان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77535 حانیه گیلانی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
77536 حسین گیلانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77537 عبدالعلی گیلانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77538 علی گیلانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
77539 علی گیلانی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
77540 فریبا گیلانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77541 نجم الدین گیلانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
77542 جمشید گیلانی پور 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77543 محسن گیلانیان 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77544 سیف اله گیلک حکیم آبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
77545 عباس گیلوری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
77546 ایمان گیلی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77547 رضا گیمدیل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
77548 زهرا گیوری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77549 حسین گیوزاد 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77550 حسین گیوزاد 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77551 مرتضی گیوزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77552 مرتضی گیوزاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77553 زهرا گیوکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77554 حانیه گیوه چی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77555 حانیه گیوه چی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
77556 محمد گیوه چی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
77557 زهره گیوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
77558 محمدرضا لائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
77559 سمانه لاجوردی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
77560 سیدمحمد لاجوردی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77561 سیده سمیه لاجوردی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77562 محمد لاجوردی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77563 مهدی لاجوردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77564 مهدی لاجوردی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
77565 علی لاجوردی طوسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
77566 راضیه لاجوردیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77567 شبنم لادن 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
77568 الیاس لارکرمانی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
77569 حسن لاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77570 رویا لاری 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
77571 زهرا لاری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77572 زهرا لاری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
77573 سیدوحید لاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77574 سیده ریحانه لاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77575 شهین لاری 1354 علوم پايه علوم گیاهی
77576 شیوا لاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77577 فاطمه لاری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
77578 کامران لاری 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
77579 محسن لاری 1364 علوم رياضي آمار
77580 محمد لاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77581 عباس لاری دشت بیاض 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77582 امید لاری سیاهکلی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
77583 اعظم لاری مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77584 زینب لاریان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
77585 قوام لاریجانی 1355 علوم پايه زیست شناسی جانوری
77586 خدیجه لاریجانی شلری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
77587 سیدحبیب اله لاریمی کوهی فیلی 1354 علوم رياضي آمار
77588 فائزه لاکی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77589 فرزانه لاکی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
77590 مژگان لال عرب 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
77591 محمدرضا لالوئی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77592 محمدرضا لالوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77593 محمود لالوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77594 سمیّه لاله 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
77595 سمیّه لاله 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
77596 ناصر لاله 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77597 ناهید لاله زاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77598 فاطمه لاله وش 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77599 فاطمه لاله وش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
77600 بی بی عفت لامعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444709