راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 77601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77601 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77602 ساجده مجیدی 1388
77603 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77604 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77605 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77606 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77607 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
77608 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77609 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77610 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77611 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77612 محدثه مجیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77613 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77614 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
77615 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
77616 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77617 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
77618 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
77619 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77620 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
77621 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77622 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77623 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
77624 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
77625 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
77626 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77627 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
77628 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77629 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77630 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
77631 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
77632 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
77633 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
77634 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
77635 نجمه مجیدی خلیل اباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
77636 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77637 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77638 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77639 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
77640 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77641 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77642 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
77643 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
77644 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77645 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77646 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77647 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
77648 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77649 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77650 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
77651 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
77652 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
77653 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
77654 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77655 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
77656 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77657 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77658 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
77659 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77660 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77661 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
77662 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
77663 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77664 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
77665 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77666 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77667 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
77668 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77669 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
77670 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77671 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77672 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77673 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77674 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77675 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
77676 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77677 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77678 پرویز محامد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77679 عطیه محامدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
77680 زهرا محامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77681 فاطمه محامی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
77682 مهدی محامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77683 مهدی محامی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
77684 مسعود محامی اهنگران 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
77685 علی محاوری 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77686 احسان محب 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77687 زهرا محب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
77688 زینب محب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
77689 سمانه محب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77690 معصومه محب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
77691 تکتم محب راد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77692 لیلا محب راد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
77693 ابوالفضل محب علی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77694 هادی محب علیان 1372 دامپزشكي دامپزشکی
77695 فاطمه محب یامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77696 محمدعلی محب الرحمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77697 محبوبه محب خواه سیاهمزگی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77698 امیر محب علی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77699 هما محب علیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77700 بهاره محبان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38675839