راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 77601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77601 وحید کیاحسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
77602 آمنه کیارزم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
77603 امیدرضا کیارزم 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77604 ایمان کیارزم 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77605 شیرین کیازاد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77606 بهنوش کیازر 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77607 مصطفی کیاسالاری رهنه 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77608 شبنم کیاست دولت آبادی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
77609 شهرام کیاستی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77610 فاطمه سادات کیافر 1393 علوم پايه فیزیک
77611 مریم السادات کیافر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77612 مریم السادات کیافر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
77613 نرجس سادات کیافیروزکوهی 1390 علوم پايه فیزیک
77614 نرجس سادات کیافیروزکوهی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
77615 امیرمسعود کیاکجوری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
77616 زهرا کیال 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77617 قاسم کیال 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
77618 هما کیال 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
77619 فاطمه کیال دلوئی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77620 بزرگ کیالاشکی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77621 منصوره کیالاشکی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
77622 طیبه کیالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77623 صدیقه کیامحمدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
77624 وحیده کیامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77625 مریم کیامنش 1389 علوم پايه زمین شناسی
77626 زینب کیان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77627 محسن کیان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
77628 محسن کیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
77629 صدیقه کیان مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77630 شرمینه کیان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
77631 ابوالفضل کیان زاد 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77632 ابوالفضل کیان زاد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77633 داود کیان زاد 1365 كشاورزى دامپروری
77634 سوسن کیان زادگان 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77635 سوسن کیان زادگان 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
77636 لیلا کیان زادگان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77637 امید کیان فر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77638 محمدعلی کیان فرد 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
77639 بهزاد کیان مهر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
77640 مجید کیان مهر 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77641 نرگس کیان مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
77642 مریم کیان نیا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77643 سمانه کیانا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
77644 سمانه کیانپور 1381 علوم پايه زمین شناسی
77645 سمانه کیانپور 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
77646 غلامعلی کیانپور 1366 علوم پايه شیمی
77647 محمد کیانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77648 سیداحمد کیانژاد 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
77649 مهدی کیانژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
77650 سیدقاسم کیانژادتجنکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77651 محمدسعید کیانفر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77652 نرگس کیانفر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
77653 فرشته کیانفرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
77654 فریبا کیانوش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
77655 اعظم کیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77656 اعظم کیانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77657 بهداد کیانی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
77658 جواد کیانی 1371 كشاورزى زراعت
77659 حبیب اله کیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77660 حسن کیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77661 حمید کیانی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
77662 حمیدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77663 خلیل کیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77664 راضیه کیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77665 رضا کیانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
77666 زهرا کیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77667 زهرا کیانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77668 زهرا کیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77669 زهره کیانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77670 سمیه کیانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77671 سوسن کیانی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77672 سیما کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
77673 شبناز کیانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77674 شیرین کیانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
77675 شیرین کیانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
77676 شیرین کیانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
77677 عادله کیانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
77678 عاطفه کیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77679 علی کیانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
77680 فاطمه کیانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
77681 فرح کیانی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
77682 فرح کیانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77683 فرشته کیانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77684 کتایون کیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77685 محسن کیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77686 محمد کیانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
77687 محمد کیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77688 محمدحسن کیانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
77689 محمدحسین کیانی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
77690 محمدرضا کیانی 1372 كشاورزى زراعت
77691 محمدرضا کیانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77692 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77693 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77694 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77695 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77696 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77697 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
77698 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
77699 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
77700 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200650