راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 77701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77701 اعظم کیانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77702 بهداد کیانی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
77703 جواد کیانی 1371 كشاورزى زراعت
77704 حبیب اله کیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77705 حسن کیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77706 حمید کیانی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
77707 حمیدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77708 خلیل کیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77709 راضیه کیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
77710 رضا کیانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
77711 زهرا کیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77712 زهرا کیانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77713 زهرا کیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77714 زهره کیانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77715 سمیه کیانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77716 سوسن کیانی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77717 سیما کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
77718 شبناز کیانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77719 شیرین کیانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
77720 شیرین کیانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
77721 شیرین کیانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
77722 عادله کیانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
77723 عاطفه کیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77724 علی کیانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
77725 فاطمه کیانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
77726 فرح کیانی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
77727 فرح کیانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77728 فرشته کیانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77729 کتایون کیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77730 محسن کیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77731 محمد کیانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
77732 محمد کیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77733 محمدحسن کیانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
77734 محمدحسین کیانی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
77735 محمدرضا کیانی 1372 كشاورزى زراعت
77736 محمدرضا کیانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77737 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77738 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77739 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77740 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77741 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77742 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
77743 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
77744 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
77745 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
77746 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
77747 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77748 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
77749 وحید کیانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77750 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77751 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77752 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77753 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77754 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77755 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77756 حمید کیانی تیغاب 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77757 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
77758 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77759 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77760 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
77761 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77762 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
77763 عسکری کیانی دارابی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77764 معصومه کیانی دربندی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
77765 راحله کیانی دوغ آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77766 رضا کیانی دوغ آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
77767 مژگان کیانی دوغ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
77768 سهراب کیانی دهکردی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77769 کیارش کیانی رشید 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77770 کیارش کیانی رشید 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
77771 کیانا کیانی رشید 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
77772 مریم کیانی زادگان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77773 علی کرم کیانی زاده 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
77774 مریم کیانی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77775 مریم کیانی سرشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77776 مریم کیانی سرشت 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77777 الهام کیانی فر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77778 الهام کیانی فر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
77779 خجسته کیانی فر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
77780 فاطمه کیانی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
77781 محمد رضا کیانی فر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77782 مجید رضا کیانی فریز 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
77783 مجیدرضا کیانی فریز 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77784 مجیدرضا کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77785 مهناز کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77786 عاطفه کیانی قلعه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77787 راضیه کیانی کشت گر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77788 محمدرضا کیانی لائن 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77789 بهجت کیانی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
77790 فائزه کیانی مقدم 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
77791 فاطمه کیانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77792 نرگس کیانی مقدم 1391 علوم پايه شیمی
77793 کامبیز کیانی منفرد 1387 دامپزشكي دامپزشکی
77794 زهره کیانی مهر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77795 اعظم کیانی نجف آباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
77796 آذر کیانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
77797 آذر کیانی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
77798 سمیرا کیانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
77799 فروغ کیانی نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
77800 مجید کیانی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226350