راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 77801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77801 زهرا مجیدزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
77802 علی مجیدزاده 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
77803 فاطمه مجیدزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77804 فرشته مجیدزاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77805 فرشته مجیدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
77806 منیژه مجیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77807 نقی مجیدزاده 1355 علوم پايه زمین شناسی
77808 رضا مجیدزاده هروی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
77809 سیدمحمود مجیدزمانی 1353 علوم پايه زمین شناسی - کهاد زیست شناسی
77810 فرزاد مجیدفیاض 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77811 نازنین مجیدفیاض 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77812 اشرف مجیدنیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77813 سحر مجیدنیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77814 عارف مجیدنیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77815 احسان مجیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
77816 افسانه مجیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77817 بهزاد مجیدی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77818 خسرو مجیدی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
77819 رابعه مجیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
77820 روح اله مجیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77821 رویا مجیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77822 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77823 ساجده مجیدی 1388
77824 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77825 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77826 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77827 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77828 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
77829 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77830 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77831 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77832 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77833 محدثه مجیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77834 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77835 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
77836 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
77837 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77838 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
77839 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
77840 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77841 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
77842 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77843 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77844 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
77845 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
77846 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
77847 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77848 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
77849 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77850 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77851 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
77852 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
77853 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
77854 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
77855 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
77856 نجمه مجیدی خلیل اباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
77857 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77858 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77859 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77860 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
77861 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77862 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77863 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
77864 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
77865 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77866 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77867 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77868 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
77869 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77870 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77871 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
77872 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
77873 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
77874 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
77875 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77876 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
77877 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77878 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77879 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
77880 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77881 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77882 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
77883 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
77884 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77885 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
77886 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77887 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77888 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
77889 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77890 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
77891 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77892 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77893 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77894 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77895 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77896 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
77897 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77898 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77899 پرویز محامد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77900 عطیه محامدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032640