راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 78001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78001 بیدژن کیوم اف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78002 سمانه کیومرث 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78003 احسان کیومرثی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78004 الهام کیومرثی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78005 امیر کیومرثی 1367 علوم پايه شیمی
78006 امیر کیومرثی 1363 علوم پايه شیمی
78007 جمشید کیومرثی 1354 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
78008 زهرا کیومرثی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
78009 محسن کیومرثی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78010 مسعود کیومرثی 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
78011 ملیحه کیومرثی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78012 بهاره کیومرثی خمارتاش 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78013 زینب کیومرثی فارمد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78014 علی کیومرثی فارمد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78015 رامین کیهان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78016 شهرزاد کیهان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78017 محمدابراهیم کیهان 1355 علوم پايه زمین شناسی
78018 مرضیه کیهان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78019 مریم کیهان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
78020 نگین کیهان ظریف 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
78021 عباس کیهان فر 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78022 مریم کیهان فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
78023 سعید کیهانفر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78024 امیرخسرو کیهانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78025 طاهره کیهانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
78026 موسی کیهانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78027 مهسا کیهانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78028 یوسف کیهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78029 مهدی کیهانیان 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
78030 مهدی کیهانیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
78031 طیبه گُل افشانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
78032 احمد گائینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78033 آسیه گاراژیان 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78034 الهام گاراژیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78035 جواد گاراژیان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
78036 ریحانه گاراژیان 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78037 سمیه گاراژیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78038 طیبه گاراژیان 1374 علوم پايه فیزیک
78039 طیبه گاراژیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
78040 مهدی گاراژیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78041 یاسر گاراژیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78042 غلام حسین گازر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78043 محمد گازر 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78044 امین گازران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
78045 سهیل گازران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
78046 عباس گازران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
78047 منیژه گازران 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
78048 حامد گازرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
78049 حمید گازرانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78050 رضا گازرانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
78051 مجتبی گازرانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78052 نگار گازرانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78053 نجمه گازرحبیب آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
78054 راضیه گازری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78055 امین گچ پز 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
78056 پوریا گچ پزان 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
78057 مرتضی گچ پزان 1365 علوم رياضي ریاضی
78058 مرتضی گچ پزان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78059 مرتضی گچ پزان 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78060 حسین علی گچ پزبوستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78061 ناصر گدازگر 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78062 فرهاد گدایف 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
78063 یونس گذشتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
78064 فاطمه گرائلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78065 فاطمه گرائلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78066 علی گرائلی افرا 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
78067 مهسا گرائیلوتنها 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78068 حمیدرضا گرامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78069 زهرا گرامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
78070 زهرا گرامی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
78071 سمیرا گرامی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78072 سیدمحسن گرامی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78073 صفرعلی گرامی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78074 فرزانه گرامی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78075 مجید گرامی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78076 محسن گرامی 1363 مهندسي مهندسی عمران
78077 محمد گرامی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78078 محمدصالح گرامی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
78079 محمود گرامی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
78080 مریم گرامی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
78081 مهتاب گرامی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78082 مهیار گرامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
78083 سعیده گرامی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
78084 فرزاد گرامی سین آبادی 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
78085 بنت الهدی گرامی صادقیان 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
78086 پرهام گرامی فر 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78087 حسین گرامی کویری نژاد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
78088 مرتضی گرامی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78089 مرتضی گرامی نوغابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
78090 محدثه گرامی نوقابی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78091 محّدثه گرامی نوقابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
78092 مریم گرامی نوقابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78093 محمدرضا گرامیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78094 حسن گران 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78095 علی گران 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78096 علی گران 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
78097 پریسا گرانسایه 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
78098 شهرزاد گرانسایه 1375 علوم رياضي آمار
78099 محبوبه گرانمایه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78100 فاطمه گرانیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223006