راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 78101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78101 محمد گردان 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
78102 مجید گردش برآبادی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
78103 زهره گردشی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
78104 معصومه گردمردی جعفرآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78105 امیر گردنوشهری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
78106 روح الله گردنوشهری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
78107 نجمه گردنوشهری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
78108 احسان گردونی استانه نژاد 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78109 مصطفی گردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
78110 حسن گردی تختی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78111 زینت گردی چشمه ایلخی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
78112 رحمت اله گرزالدین 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
78113 زهرا گرزین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78114 خاطره گرشاسبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
78115 شکوه گرشاسبی 1364 علوم رياضي آمار
78116 مسعود گرشاسبی صفی ابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78117 خلیل گرکانی فیروزجاه 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78118 افسانه گرگان زاده 1380 دامپزشكي دامپزشکی
78119 فرشاد گرگانلی دوجی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78120 اکرم گرگانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78121 جلال الدین گرگانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
78122 سعید گرگانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78123 علیرضا گرگانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78124 محمدابراهیم گرگانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78125 مریم گرگانی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78126 نیما گرگانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
78127 راضیه گرگانی بجستانی 1377 علوم پايه زمین شناسی
78128 مهرداد گرگانی سراج 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78129 سمانه گرگعلی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78130 مجید گرگیان محمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
78131 پرویز گرگیج 1354 كشاورزى زراعت
78132 جلال الدین گرگیج 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78133 مسعود گرگیچ 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78134 داریوش گرگین 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
78135 سکینه گرم ابی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78136 محمد گرم ابی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78137 اباصلت گرمابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78138 احسان گرمابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78139 جمال الدین گرمابی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78140 حانیه گرمابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78141 حسین گرمابی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78142 حسین گرمابی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
78143 حسین گرمابی 1391 علوم پايه شیمی
78144 راضیه گرمابی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78145 زهرا گرمابی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78146 شیوا گرمابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78147 عباسعلی گرمابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78148 علی گرمابی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
78149 علی گرمابی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78150 علی گرمابی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78151 علی اصغر گرمابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78152 علی اصغر گرمابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
78153 فاطمه گرمابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78154 فاطمه گرمابی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
78155 مهدی گرمابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78156 نازنین گرمابی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
78157 ناصر گرمابی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
78158 احسان گرماسی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
78159 حافظ گرمانی نژاد 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
78160 حافظ گرمانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
78161 اعظم گرمئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
78162 اعظم گرمئی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
78163 فرشاد گرمرودی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78164 آلاله گرمرودی اصیل 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78165 علی گرمرودی اصیل 1382 مهندسي مهندسی شیمی
78166 علی گرمرودی اصیل 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
78167 علی گرمرودی اصیل 1389 مهندسي مهندسی شیمی
78168 غزاله گرمرودی اصیل 1388 مهندسي مهندسی شیمی
78169 غزاله گرمرودی اصیل 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
78170 آیدا گرمرودی ثابت 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
78171 محبوبه گرمرودی ثابت 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78172 محبوبه گرمرودی ثابت 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
78173 اکبر گرمسیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78174 یوسف گرمکی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
78175 بهروز گرمه 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78176 بهروز گرمه 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78177 تکتم گرمه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78178 رضا گرمه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
78179 سپیده گرمه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78180 سروناز گرمه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78181 سعید گرمه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
78182 محمد گرمه 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
78183 محمدنقی گرمه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
78184 مهسا گرمه 1382 علوم رياضي آمار
78185 پریا گرمه ء 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
78186 حسن گرمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78187 حسن گرمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78188 فرشته گروئی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
78189 اسماعیل گروسی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
78190 سید مهدی گروسی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
78191 سینا گروسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
78192 عبداله گروسی 1376 علوم پايه فیزیک
78193 امیرعلی گروسیان 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
78194 الهام گروهی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
78195 زهرا گروهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78196 فاطمه گروهی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78197 هوشنگ گری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
78198 محمد گری نسب فیروزجاه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78199 علیرضا گری نسب فیروزجایی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78200 جمیل گری نورانی 1381 علوم پايه شیمی محض - گرایش تجزیه

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199358