راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 78301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78301 ا سماعیل لکزیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78302 ابوالقاسم لکزیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78303 اسماعیل لکزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78304 حسین لکزیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
78305 عزت لکزیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78306 عصمت لکزیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78307 غلامرضا لکزیان 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
78308 لیلا لکزیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78309 لیلا لکزیان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78310 مرجان لکزیان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78311 مهرانگیز لکزیان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78312 مهرانگیز لکزیان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78313 هاجر لکزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78314 طیبه لکی بهادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78315 محمدعلی لگزائی 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
78316 سکینه لگزایی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78317 اعظم لگزیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
78318 الهام لگزیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
78319 امید لگزیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78320 امیررضا لگزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78321 حامد لگزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78322 رضا لگزیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
78323 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78324 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78325 ساهره لگزیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
78326 سروش لگزیان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78327 سمیرا لگزیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78328 فرشته لگزیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78329 فرنوش لگزیان 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
78330 فریبا لگزیان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
78331 محمدصادق لگزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78332 مریم لگزیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
78333 میلاد لگزیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78334 میلاد لگزیان 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
78335 میلاد لگزیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
78336 مینا لگزیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78337 مینا لگزیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78338 بختیار لله گانی دزکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
78339 بختیار لله گانی دزکی 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
78340 عطیه لمعی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
78341 عطیه لمعی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
78342 فرزانه لمعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78343 نفیسه لمعی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78344 هادی لمعی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78345 عظیمه لموچی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78346 کبری لنجانی قهفرخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
78347 زهرا لندرانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78348 زهره لندرانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
78349 حمید لنگران طرقبه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78350 حمید لنگران طرقبه 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
78351 مرضیه لنگران طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78352 مریم لنگران طرقبه 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78353 جعفر لنگری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78354 سامیه لنگری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
78355 سپیده لنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
78356 سپیده لنگری 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
78357 سیدمحمد لنگری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78358 سیدمحمد لنگری 1372 كشاورزى زراعت
78359 ملیحه لنگری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
78360 مهدیه لنگری 1375 علوم پايه زمین شناسی
78361 حسنیه لنگری اسفزار 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
78362 ازیتا لنگری فردوسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78363 فرشته لنگری فردوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
78364 زهرا لنگری گراکوئی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78365 بهرام لنگری مقدم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78366 امیر لوائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78367 پری رخ لوائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
78368 پریرخ لوائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
78369 کتایون لوائی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
78370 محمود لوائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78371 مرضیه لوائی سبزوار 1382 علوم پايه فیزیک
78372 حامد لوائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78373 مریم لوائی مشهدی 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
78374 وحید لوائی مشهدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78375 لعبا لواسانیان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
78376 محبوبه لوایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78377 اعظم لوئی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
78378 محمدرضا لوح 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
78379 سودابه لوحی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
78380 طیبه لوخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78381 تکتم لورزئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78382 علی هانی لوزان 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78383 حسین لوشابی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78384 عبدالله لوشابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
78385 عبدالله لوشابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
78386 محمود لوشابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78387 نصرت لوکیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
78388 سیده مهناز لولو 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
78389 سیدهادی لولو 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
78390 کاظم لولوئی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
78391 کیوان لولوئی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78392 کتایون لولویی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
78393 غلامحسن لوله مسلمی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78394 مریم لونی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
78395 شریفه لویمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78396 کریم لویمی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78397 امال هادی لهمود 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
78398 رسول لیاقت 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78399 وحید لیاقتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78400 لونگ بین لیانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904149