راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 78601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78601 حسین مجیدزاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
78602 حسین مجیدزاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78603 زهرا مجیدزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78604 علی مجیدزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78605 فاطمه مجیدزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78606 فرشته مجیدزاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78607 فرشته مجیدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
78608 منیژه مجیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78609 نقی مجیدزاده 1355 علوم پايه زمین شناسی
78610 رضا مجیدزاده هروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78611 سیدمحمود مجیدزمانی 1353 علوم پايه زمین شناسی - کهاد زیست شناسی
78612 فرزاد مجیدفیاض 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78613 نازنین مجیدفیاض 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78614 اشرف مجیدنیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78615 سحر مجیدنیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78616 عارف مجیدنیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78617 احسان مجیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
78618 افسانه مجیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78619 بهزاد مجیدی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78620 خسرو مجیدی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
78621 رابعه مجیدی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78622 روح اله مجیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78623 رویا مجیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
78624 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78625 ساجده مجیدی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
78626 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78627 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78628 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78629 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78630 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
78631 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78632 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78633 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78634 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78635 محدثه مجیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78636 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78637 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78638 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78639 محمد مجیدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
78640 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78641 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
78642 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
78643 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78644 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
78645 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78646 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78647 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
78648 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78649 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78650 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78651 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78652 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78653 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78654 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78655 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
78656 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
78657 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
78658 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
78659 نجمه مجیدی خلیل اباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
78660 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78661 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78662 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78663 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
78664 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78665 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78666 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
78667 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
78668 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78669 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78670 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78671 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
78672 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78673 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78674 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
78675 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
78676 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
78677 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
78678 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78679 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
78680 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78681 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78682 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
78683 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78684 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78685 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78686 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
78687 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78688 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
78689 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78690 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78691 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
78692 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78693 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
78694 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
78695 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78696 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78697 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
78698 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78699 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
78700 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40099856