راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 78701 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78701 ملیحه گلمکانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78702 موسی الرضا گلمکانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78703 مهدی گلمکانی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78704 مهدی گلمکانی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78705 مهین گلمکانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
78706 ناهید گلمکانی 1389 علوم پايه زمین شناسی
78707 هانیه گلمکانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78708 هانیه گلمکانی 1392 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
78709 طاهره گلنوری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78710 غلامرضا گلومحمدابادی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78711 لیلا گلوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78712 محبوبه گلوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78713 محمد گلوی 1367 كشاورزى زراعت
78714 محمد گلوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
78715 محمود گلوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78716 منصوره گلوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78717 محمدرضا گلوی دادی زاده 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78718 شهاب گلوی زاده رحیم 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78719 الهام گله دار 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
78720 احسان گله دارکاخکی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
78721 زهره گله دارکاخکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
78722 سیدعلی گله داری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
78723 رضا گله زاده 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78724 احمد گلی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78725 احمد گلی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78726 اسماعیل گلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
78727 اشرف گلی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
78728 اکرم گلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78729 بهاره گلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78730 حمید گلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
78731 حمیدرضا گلی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
78732 زهرا گلی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78733 سیمین گلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
78734 شقایق گلی 1395 كشاورزى مهندسی منابع آب
78735 شهربانو گلی 1382 علوم رياضي آمار
78736 طاهر گلی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
78737 عطیه گلی 1391 علوم پايه زمین شناسی
78738 علی گلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78739 علی اکبر گلی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78740 فاطمه گلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
78741 فریدون گلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78742 کلثومه گلی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
78743 محمد گلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78744 محمدرضا گلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78745 محمود گلی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
78746 محمود گلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
78747 مرضیه گلی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78748 مسعود گلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78749 وحید گلی 1395 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
78750 غلامعلی گلی موحد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
78751 زهرا گلی اترآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78752 معصومه گلی ایوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78753 ماندانا گلی خواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78754 مرضیه گلی روشن 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
78755 اکرم گلی شیرحصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78756 نرگس گلی کلاته ملامحمدقلی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78757 ام البنین گلی گرمستانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78758 احسان گلی گرمیانکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78759 حسین گلی مختاری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78760 لیلا گلی مختاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
78761 غلامعلی گلی موحد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78762 معصومه گلی نیت 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
78763 الهه گلیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78764 نجمه گلیار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78765 سارا گلیاری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78766 سیدمحسن گلیان طوسی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
78767 فاطمه گلیانی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
78768 محمدعلی گلیانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78769 مهدی گلیانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
78770 امیر گلیج 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
78771 سمانه گلیج 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78772 فاطمه گلیج 1394 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
78773 میثم گلین شریفدینی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78774 ام کلثوم گلین چورتی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78775 پروانه گلین عباسیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78776 گل نساء گلینی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
78777 عباس گمار 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78778 بی بی طاهره گمرانیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78779 پرستو گمرکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78780 ایمان گمرکی زاده 1394 علوم پايه فیزیک
78781 ابراهیم گمنام 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78782 حسین گمنام 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
78783 سمیه گمنام 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78784 محبوبه گمنام 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78785 فاطمه گمنامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
78786 فاطمه گمنامی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78787 الهام گنابادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78788 فاطمه گنابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78789 فرناز گنابادی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
78790 مهدی گنابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
78791 مهدی گنابادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78792 ناهید گنابادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
78793 امیراحمد گنابادی نمدان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78794 مژگان گنابادی نمدان 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
78795 هوزیلما گنبد 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78796 زهره گنبدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
78797 هدی گنج آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
78798 اعظم گنج بخش 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226304