راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 78901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78901 بتول گندمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
78902 حمیدرضا گندمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
78903 خاطره گندمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78904 راضیه گندمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
78905 سینا گندمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
78906 مهدی گندمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78907 محبوبه گندمی ثانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
78908 محمدرضا گندمی ثانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78909 رضا گندمی حصار 1387 علوم پايه فیزیک
78910 ریحانه گندمی حصار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78911 سمیه گندمی حصار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78912 یوسف گواه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78913 احمدرضا گواهی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78914 پریسا گواهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78915 پریسا گواهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78916 پیام گواهی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78917 زکیه گواهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78918 زهرا گواهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78919 زهرا گواهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78920 زهرا گواهی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78921 صغری گواهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78922 عبدالجواد گواهی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78923 فاطمه گواهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78924 فاطمه گواهی 1394 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
78925 محمد گواهی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78926 هادی گواهی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78927 محسن گواهیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
78928 غلامرضا گوجه حصاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78929 زهرا گودآسیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78930 سید امیر گودآسیائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
78931 محمداسماعیل گودآسیائی 1356 مهندسي برق
78932 زهرا گودآسیایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78933 فرح گوداسیائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
78934 مریم گوداسیائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78935 آفرین گودرز 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
78936 عاطفه گودرز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78937 امیر گودرزوندچگینی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78938 احسان گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
78939 الهام گودرزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
78940 الهام گودرزی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
78941 الهه گودرزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
78942 ام البنین گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78943 امیر گودرزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78944 امیر حسین گودرزی 1393 مهندسي مهندسی عمران
78945 بهروز گودرزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78946 تورج گودرزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78947 جواد گودرزی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78948 حدیث گودرزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78949 حسن گودرزی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
78950 حسنیه گودرزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78951 حسین گودرزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78952 خدیجه گودرزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78953 رحمان گودرزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
78954 رضا گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک
78955 روح الله گودرزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78956 رویا گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
78957 زهرا گودرزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
78958 زهره گودرزی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
78959 زهره گودرزی 1389 علوم پايه زمین شناسی
78960 سعید گودرزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78961 سیاوش گودرزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78962 شهریار گودرزی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78963 شیرین گودرزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
78964 عصمت گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
78965 فاطمه گودرزی 1383 علوم رياضي آمار
78966 فاطمه گودرزی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78967 فرانک گودرزی 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
78968 فرخنده گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
78969 فرزانه گودرزی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78970 فرشاد گودرزی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
78971 فریده گودرزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78972 مجید گودرزی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
78973 مجید گودرزی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
78974 محمد گودرزی 1395 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
78975 محمدجواد گودرزی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
78976 محمدمهدی گودرزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78977 محمدمهدی گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78978 مرجان گودرزی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78979 مریم گودرزی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78980 مریم گودرزی 1355 علوم پايه فیزیک
78981 مژگان گودرزی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
78982 مقداد گودرزی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78983 مهدی گودرزی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
78984 مهرداد گودرزی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78985 نادر گودرزی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
78986 نرگس گودرزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78987 نرگس گودرزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78988 نرگس گودرزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
78989 نیلوفر گودرزی 1391 علوم پايه شیمی
78990 هانیه گودرزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78991 یعقوب گودرزی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78992 حامد گودرزیانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
78993 اکبر گودری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
78994 نگین گوران 1394 مهندسي مهندسی شیمی
78995 عاطفه گوران اوریمی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78996 مجید گوران اوریمی 1387 هنر نيشابور نقاشی
78997 مهدی گوران اوریمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
78998 احمد گوشیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78999 رقیه گوگ ساز قوچانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79000 الهه گوگساز قوچانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223183