راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 79001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79001 غلامحسن مرادی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
79002 غلامعلی مرادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79003 غلامعلی مرادی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
79004 فاطمه مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79005 فاطمه مرادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
79006 فاطمه مرادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
79007 فاطمه مرادی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
79008 فاطمه مرادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79009 فرامرز مرادی 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
79010 فرزاد مرادی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79011 فرزانه مرادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
79012 فرشاد مرادی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79013 فرشته مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79014 فرشته مرادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79015 فهیمه مرادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79016 قدسیه مرادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
79017 کامران مرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
79018 کبری مرادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79019 لیلا مرادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
79020 مجید مرادی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
79021 محبوبه مرادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
79022 محسن مرادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
79023 محمد مرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79024 محمد مرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79025 محمد جواد مرادی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79026 محمدجواد مرادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
79027 محمدرضا مرادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
79028 محمدرضا مرادی 1394 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
79029 محمدعلی مرادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79030 محمود مرادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79031 محمود مرادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
79032 مرتضی مرادی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
79033 مرجان مرادی 1376 علوم رياضي آمار
79034 مرجان مرادی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
79035 مریم مرادی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
79036 مریم مرادی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
79037 مریم مرادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79038 مریم مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79039 مریم مرادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79040 مریم مرادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79041 مریم مرادی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79042 مریم مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79043 مریم مرادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
79044 مریم مرادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
79045 مژده مرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
79046 مژگان مرادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79047 مسعود مرادی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
79048 مسعود مرادی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
79049 مسعود مرادی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79050 مصطفی مرادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
79051 معصومه مرادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79052 معصومه مرادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79053 معصومه مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
79054 معصومه مرادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
79055 منصوره مرادی 1370 علوم پايه زمین شناسی
79056 مهدی مرادی 1375 علوم پايه فیزیک
79057 مهدی مرادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79058 مهدی مرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79059 مهدی مرادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79060 مهدی مرادی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79061 مهدی مرادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
79062 مهدی مرادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79063 مهری مرادی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
79064 مهناز مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
79065 نرجس خاتون مرادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79066 نرجس سادات مرادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
79067 نریمان مرادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79068 نسترن مرادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79069 نسرین مرادی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
79070 نشاط مرادی 1371 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
79071 نصرت اله مرادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79072 نفیسه مرادی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
79073 ولی مرادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79074 هاله مرادی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
79075 هدی مرادی 1389
79076 هدی مرادی 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
79077 هدی مرادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
79078 سعیده مرادی ثانی 1380 علوم رياضي آمار
79079 رحیم مرادی قشلاقی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
79080 علی اکبر مرادی مرجانه 1378 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
79081 غلامحسین مرادی مقام 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
79082 امیرمهدی مرادی نفط چالی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
79083 مریم مرادی نیازآبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79084 مراد مرادی ابدال ابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79085 مراد مرادی ابدال ابادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79086 مهرزاد مرادی ابده گاه 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
79087 آمنه مرادی استاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79088 مریم مرادی استاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79089 افسانه مرادی افتاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
79090 مریم مرادی افتاده 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
79091 عیسی مرادی افراپلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79092 هاجر مرادی امام قیسی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
79093 اکرم مرادی اندرزی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
79094 نجمه مرادی اول 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79095 قدرت مرادی بازنشین 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79096 خدامراد مرادی بانسوله 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
79097 بهروز مرادی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79098 بهمن مرادی بجستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79099 محمداسماعیل مرادی برون 1355 علوم پايه شیمی
79100 مهسا مرادی بیناباج 1391 مهندسي مهندسی صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513483