راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 79001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79001 حسین گوهری بهابادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
79002 زهرا گوهری بهابادی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
79003 محمد گوهری پور 1384 علوم پايه فیزیک
79004 ویدا گوهری حاجی بکنده 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
79005 امین گوهری خلیلی ها 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
79006 مهران گوهری راد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79007 ناهید گوهری سیداباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79008 مریم سادات گوهری شناس 1392 مهندسي مهندسی شیمی
79009 رویا گوهری شهرآباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79010 سمانه گوهری فخرآباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79011 سمانه گوهری فخرآباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79012 مصطفی گوهری فخراباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79013 جواد گوهری فیروزه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79014 نسرین گوهری قاسم پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79015 ژیلا گوهری قرائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79016 لیدا گوهری قرائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
79017 لیدا گوهری قرائی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
79018 مریم گوهری قرائی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79019 هاجر گوهری قوشخانه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79020 پروانه گوهری کاخکی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
79021 محمودرضا گوهری کاخکی 1371 علوم رياضي آمار
79022 مهشید گوهری کاخکی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79023 مهشید گوهری کاخکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79024 مجید گوهری کاهو 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
79025 محمد گوهری کاهو 1372 علوم پايه زمین شناسی
79026 سعید گوهری محمودآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
79027 سعید گوهری محمودابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79028 بهروز گوهری مقدم 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79029 عصمت گوهری مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79030 حمید گوهری منش 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
79031 مسعود گوهری منش 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79032 مونا گوهری منش 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79033 مونا گوهری منش 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
79034 حیدر گوهری نسب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79035 جواد گوهریان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79036 عرفان گوهریان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79037 مهین گوهریان خلیل اباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
79038 رقیه گویامفرد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
79039 شیما گویامفرد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79040 صادق گوینده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79041 مصطفی گهرنژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
79042 علیرضا گیاه رو 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79043 حسن گیاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79044 حسنیه گیاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79045 حسین گیاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79046 فاطمه گیاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79047 محمود گیاهی 1369 علوم رياضي آمار
79048 منصوره گیاهی صبور 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
79049 راضیه گیشادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79050 پریسا گیفانی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79051 مینو گیفانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
79052 نصیر گیفانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79053 نیلوفر گیفانی 1358 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79054 الهه گیلاسی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79055 زهره گیلاسی 1379 علوم رياضي آمار
79056 محمد گیلاسی 1393 علوم پايه فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی
79057 مهدی گیلاسی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79058 مینا گیلاسی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79059 پیام گیلان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79060 حانیه گیلانی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
79061 حسین گیلانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79062 عبدالعلی گیلانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79063 علی گیلانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
79064 علی گیلانی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
79065 فریبا گیلانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79066 نجم الدین گیلانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
79067 جمشید گیلانی پور 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79068 محسن گیلانیان 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79069 سیف اله گیلک حکیم آبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
79070 عباس گیلوری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
79071 ایمان گیلی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79072 رضا گیمدیل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
79073 زهرا گیوری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79074 حسین گیوزاد 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79075 حسین گیوزاد 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79076 مرتضی گیوزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79077 مرتضی گیوزاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79078 زهرا گیوکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79079 حانیه گیوه چی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79080 حانیه گیوه چی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
79081 محمد گیوه چی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
79082 زهره گیوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
79083 محمدرضا لائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
79084 سمانه لاجوردی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
79085 سیدمحمد لاجوردی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79086 سیده سمیه لاجوردی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79087 محمد لاجوردی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79088 مهدی لاجوردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79089 مهدی لاجوردی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
79090 علی لاجوردی طوسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
79091 راضیه لاجوردیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79092 شبنم لادن 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
79093 الیاس لارکرمانی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
79094 حسن لاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79095 رویا لاری 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79096 زهرا لاری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79097 زهرا لاری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
79098 سیدوحید لاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79099 سیده ریحانه لاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79100 شهین لاری 1354 علوم پايه علوم گیاهی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198650