راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 79001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79001 حسین مجیدزاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
79002 زهرا مجیدزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79003 علی مجیدزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79004 فاطمه مجیدزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79005 فرشته مجیدزاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79006 فرشته مجیدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
79007 منیژه مجیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79008 نقی مجیدزاده 1355 علوم پايه زمین شناسی
79009 رضا مجیدزاده هروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79010 سیدمحمود مجیدزمانی 1353 علوم پايه زمین شناسی - کهاد زیست شناسی
79011 فرزاد مجیدفیاض 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79012 نازنین مجیدفیاض 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79013 اشرف مجیدنیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79014 سحر مجیدنیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79015 عارف مجیدنیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79016 احسان مجیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
79017 افسانه مجیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79018 بهزاد مجیدی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79019 خسرو مجیدی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
79020 رابعه مجیدی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79021 روح اله مجیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79022 رویا مجیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79023 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79024 ساجده مجیدی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
79025 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79026 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79027 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79028 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79029 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
79030 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79031 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79032 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79033 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79034 محدثه مجیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79035 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79036 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
79037 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
79038 محمد مجیدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
79039 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79040 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
79041 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
79042 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79043 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
79044 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79045 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79046 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
79047 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
79048 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
79049 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79050 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79051 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
79052 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79053 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
79054 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
79055 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
79056 نجمه مجیدی خلیل آباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
79057 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
79058 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
79059 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79060 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79061 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79062 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
79063 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79064 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79065 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
79066 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
79067 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79068 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79069 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79070 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
79071 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79072 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79073 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
79074 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
79075 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
79076 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
79077 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79078 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
79079 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79080 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79081 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
79082 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79083 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79084 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79085 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
79086 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
79087 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
79088 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79089 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79090 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
79091 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79092 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
79093 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79094 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79095 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79096 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
79097 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79098 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
79099 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79100 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765053