راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 79101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79101 محمدرضا لائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
79102 سمانه لاجوردی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
79103 سیدمحمد لاجوردی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79104 سیده سمیه لاجوردی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79105 محمد لاجوردی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79106 مهدی لاجوردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79107 مهدی لاجوردی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
79108 علی لاجوردی طوسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
79109 راضیه لاجوردیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79110 شبنم لادن 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
79111 الیاس لارکرمانی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
79112 حسن لاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79113 رویا لاری 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79114 زهرا لاری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79115 زهرا لاری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
79116 سیدوحید لاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79117 سیده ریحانه لاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79118 شهین لاری 1354 علوم پايه علوم گیاهی
79119 شیوا لاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79120 فاطمه لاری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
79121 کامران لاری 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
79122 محسن لاری 1364 علوم رياضي آمار
79123 محمد لاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79124 عباس لاری دشت بیاض 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79125 امید لاری سیاهکلی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
79126 اعظم لاری مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79127 زینب لاریان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
79128 قوام لاریجانی 1355 علوم پايه زیست شناسی جانوری
79129 خدیجه لاریجانی شلری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
79130 سیدحبیب اله لاریمی کوهی فیلی 1354 علوم رياضي آمار
79131 فائزه لاکی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79132 فرزانه لاکی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
79133 مژگان لال عرب 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
79134 محمدرضا لالوئی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79135 محمدرضا لالوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
79136 محمود لالوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79137 سمیّه لاله 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
79138 سمیّه لاله 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
79139 ناصر لاله 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79140 ناهید لاله زاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79141 فاطمه لاله وش 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79142 فاطمه لاله وش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
79143 بی بی عفت لامعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79144 احمد لامعی گیو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79145 فهیمه لامی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79146 آتنا لاوری 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
79147 رضا لاهوتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79148 شیما لاهوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79149 مژده لاهوتی 1380 هنر نيشابور نقاشی
79150 مهرناز لاهوتی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
79151 ویدا لاهوتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79152 محمدرضا لاهوتی اشکوری 1355 علوم رياضي ریاضی
79153 شهاب لاهوتی نژاد 1367 علوم رياضي ریاضی
79154 معصومه لایق 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79155 هدا لایق 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79156 احمد لایق ارخودی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
79157 مریم لایق ارخودی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79158 سید احسان لایق خویدکی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79159 سیداحسان لایق خویدکی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79160 سیده فاطمه لایق خویدکی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
79161 سیده نگار لایق خویدکی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79162 سیدهادی لایق خویدکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
79163 امیرحسین لایق خیرآبادی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79164 ایرج لایق خیرآبادی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79165 ایرج لایق خیرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
79166 فریبا لایق رفعت 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79167 روح الله لایق سالانقوچ 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
79168 زینب لایق شهرنوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79169 ابراهیم لایق کافچی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
79170 محبوبه لایق میرحسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79171 صدیقه لایقی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
79172 مجتبی لایقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
79173 زهرا لایقیان جوان 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
79174 فاطمه لایقیان جوان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79175 خدیجه لب شکری جبری 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
79176 هادی لباف خانیکی 1395 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
79177 حسن رضا لبافی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79178 سیدحسین لبافی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
79179 محمود لبافیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
79180 صمداله لبیب 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79181 علیرضا لبیبی 1363 مهندسي مهندسی عمران
79182 حسین لپاسرکوزه گر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79183 محبوبه لپه خراسانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79184 حبیب الله لجه ای 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79185 امیر لحاظی 1381 علوم پايه فیزیک
79186 شاپور لرزاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79187 فرناز لرستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79188 فاطمه لری نقندر 1375 علوم پايه فیزیک
79189 زینب لریان نقندر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
79190 فاطمه لریان نقندر 1375 علوم پايه زمین شناسی
79191 قاسم لزگی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
79192 مرضیه لزگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79193 فهیمه لسان طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79194 فهیمه لسان طوسی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
79195 منصوره لسان طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79196 الهه لسانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79197 ثارالله لسانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
79198 زینب لسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79199 سارا لسانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
79200 سبحان لسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42208051