راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 79201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79201 الهه مردانی 1388
79202 امیر مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79203 بردی نظر مردانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79204 تبسم مردانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
79205 جلیل مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
79206 حبیب اله مردانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
79207 حسن مردانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79208 حسن مردانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79209 راحله مردانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79210 رسول مردانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79211 زهرا مردانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
79212 ستاره مردانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79213 سمیه مردانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
79214 سمیه مردانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
79215 طاهره مردانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
79216 عاطفه مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
79217 فاطمه مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79218 فاطمه مردانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
79219 فاطمه سلطان مردانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79220 فهیمه مردانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79221 محسن مردانی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79222 محمد مردانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79223 محمد مردانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
79224 محمدعلی مردانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
79225 مرتضی مردانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79226 میترا مردانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79227 میلاد مردانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
79228 امیر مردانی کلاته قشلاق 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79229 فرزانه مردانی بوانلو 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79230 مژده مردانی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
79231 کاظم مردانی حویق 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79232 طاهره مردانی شهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79233 پریسا مردانی طرقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79234 فاطمه مردانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79235 حسین مردانی کرانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
79236 عطیه مردانی کلاته قشلاق 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79237 عطیّه مردانی کلاته قشلاق 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
79238 وحید مردانی کلاته قشلاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79239 وحید مردانی کلاته قشلاق 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
79240 علی مردانی نافچی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
79241 زینب مردخدای رودمعجنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
79242 علیرضا مردوخ پور 1368 مهندسي مهندسی عمران
79243 محمدزانا مردوخی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79244 مهناز مردی اوزکلایی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79245 زهرا مردیها 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
79246 مهر نوش مردیها 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
79247 اسیه سادات مرزانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79248 ام البنین مرزانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79249 خدیجه مرزانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79250 سیدجواد مرزانی 1382 علوم پايه فیزیک
79251 سیدعلی مرزانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
79252 سیدمحمد مرزانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
79253 قنبر مرزانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79254 لیلاسادات مرزانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79255 بهروز مرزبان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79256 بهروز مرزبان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
79257 رقیه مرزبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79258 شهین مرزبان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
79259 صادق مرزبان 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79260 زهرا مرزبان مریدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79261 زهرا مرزبان مغانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
79262 محمدرضا مرزبانی 1354 علوم پايه شیمی
79263 فاطمه مرزنگوشی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
79264 سمیرا مرزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
79265 محمدرضا مرزی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79266 باقر مرسل 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79267 علی مرسل 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79268 مسعود مرسلپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
79269 میلاد مرسلویی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
79270 علی مرسلی 1378 علوم پايه شیمی- فیزیک
79271 علی مرسلی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
79272 فرهاد مرسلی پاورسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79273 سمانه مرسولی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79274 راضیه مرشد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
79275 علیمحمد مرشد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
79276 اکبر مرشداسکی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
79277 اسداله مرشدپرمکوهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79278 محمد مرشدزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79279 ارزو مرشدسلوک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79280 الهه مرشدلو 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79281 ام البنین مرشدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79282 بنت الهدی مرشدلو 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79283 تکتم مرشدلو 1381 علوم پايه فیزیک
79284 تکتم مرشدلو 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
79285 جواد مرشدلو 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79286 حسین مرشدلو 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79287 رضا مرشدلو 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79288 زهره مرشدلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79289 سمیرا مرشدلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
79290 سمیه مرشدلو 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79291 صدیقه مرشدلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
79292 طیبه مرشدلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79293 علی مرشدلو 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79294 محبوبه مرشدلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79295 محمد مرشدلو 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
79296 ملیحه مرشدلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79297 میترا مرشدلو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79298 ناهید مرشدلو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79299 سمیّه مرشدلوخردعلیا 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
79300 منیره مرشدمحسنی 1354 علوم پايه شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299511