راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 79201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79201 فرشته مجیدزاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79202 فرشته مجیدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
79203 منیژه مجیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79204 نقی مجیدزاده 1355 علوم پايه زمین شناسی
79205 رضا مجیدزاده هروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79206 سیدمحمود مجیدزمانی 1353 علوم پايه زمین شناسی - کهاد زیست شناسی
79207 فرزاد مجیدفیاض 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79208 نازنین مجیدفیاض 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79209 اشرف مجیدنیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79210 سحر مجیدنیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79211 عارف مجیدنیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79212 احسان مجیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
79213 افسانه مجیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79214 بهزاد مجیدی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79215 خسرو مجیدی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
79216 رابعه مجیدی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79217 روح اله مجیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79218 رویا مجیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79219 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79220 ساجده مجیدی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
79221 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79222 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79223 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79224 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79225 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
79226 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79227 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79228 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79229 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79230 محدثه مجیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79231 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79232 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
79233 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
79234 محمد مجیدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
79235 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79236 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
79237 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
79238 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79239 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
79240 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79241 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79242 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
79243 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
79244 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
79245 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79246 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79247 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
79248 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79249 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
79250 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
79251 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
79252 نجمه مجیدی خلیل آباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
79253 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
79254 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
79255 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79256 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79257 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79258 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
79259 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79260 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79261 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
79262 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
79263 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79264 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79265 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79266 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
79267 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79268 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79269 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
79270 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
79271 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
79272 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
79273 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79274 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
79275 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79276 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79277 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
79278 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79279 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79280 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79281 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
79282 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
79283 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
79284 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79285 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79286 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
79287 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79288 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
79289 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79290 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79291 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79292 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
79293 احسان مجیری طهرانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
79294 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79295 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
79296 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79297 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79298 پرویز محامد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79299 عطیه محامدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
79300 زهرا محامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41160958