راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 79201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79201 زهرا لایقیان جوان 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
79202 فاطمه لایقیان جوان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79203 خدیجه لب شکری جبری 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
79204 هادی لباف خانیکی 1395 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
79205 حسن رضا لبافی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79206 سیدحسین لبافی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
79207 محمود لبافیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
79208 صمداله لبیب 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79209 علیرضا لبیبی 1363 مهندسي مهندسی عمران
79210 حسین لپاسرکوزه گر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79211 محبوبه لپه خراسانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79212 حبیب الله لجه ای 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79213 امیر لحاظی 1381 علوم پايه فیزیک
79214 شاپور لرزاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79215 فرناز لرستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79216 فاطمه لری نقندر 1375 علوم پايه فیزیک
79217 زینب لریان نقندر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
79218 فاطمه لریان نقندر 1375 علوم پايه زمین شناسی
79219 قاسم لزگی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
79220 مرضیه لزگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79221 فهیمه لسان طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79222 فهیمه لسان طوسی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
79223 منصوره لسان طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79224 الهه لسانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79225 ثارالله لسانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
79226 زینب لسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79227 سارا لسانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
79228 سبحان لسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79229 فاطمه لسانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79230 قدسیه لسانی 1374 علوم رياضي آمار
79231 محمدتقی لسانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
79232 محمدجواد لسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79233 منیره لسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79234 مهدی لسانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79235 مهناز لسانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79236 نجمه لسانی فدافتی 1386 علوم رياضي آمار
79237 کبری لشکربلوکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79238 فائزه لشکرنویس 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79239 اعظم لشکری 1354 علوم پايه فیزیک
79240 المیرا لشکری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
79241 امنه لشکری 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79242 حمید لشکری 1380 علوم رياضي آمار
79243 حنان لشکری 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
79244 خدیجه بیگم لشکری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79245 زهرا لشکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79246 زهرا لشکری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79247 عاطفه لشکری 1388 علوم رياضي آمار
79248 عزت لشکری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
79249 علی لشکری 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
79250 فاطمه لشکری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
79251 فاطمه لشکری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
79252 فرشته لشکری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79253 فهیمه لشکری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79254 محمد لشکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
79255 محمدحسن لشکری 1370 علوم پايه دبیری شیمی
79256 محمدرضا لشکری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79257 مریم لشکری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
79258 مهدی لشکری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
79259 مهلا لشکری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
79260 میلاد لشکری 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79261 نفیسه لشکری 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79262 زهره لشکری بالاخانه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79263 رحمت اله لشکری پور 1357 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79264 زهرا لشکری پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
79265 زینب لشکری پور 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79266 علی لشکری پور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79267 فاطمه لشکری پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79268 فاطمه لشکری پور 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
79269 مجتبی لشکری پور 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
79270 اعظم لشکری تخم مرز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79271 اعظم لشکری تخم مرز 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
79272 اعظم لشکری تخم مرز 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
79273 محمد لشکری چرمی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
79274 مرضیه لشکری دربندی 1380 علوم رياضي آمار
79275 مریم لشکری دربندی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79276 مهّدیه لشکری دربندی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79277 جواد لشکری زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
79278 سالار لشکری قاسم دخت 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79279 عباس لشکری قاسم دخت 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
79280 مجید لشکری کاشی کرمانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79281 مریم لشکری کلات 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79282 زینب لشکری کلاته سنجر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79283 محمود لشکری مزار 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79284 مهدی لشکری مقیم آباد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79285 الهام لشکریان 1382 علوم رياضي ریاضی گرایش کاربردی
79286 زهرا لشکریان شیروان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79287 زینب لشگری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79288 محسن لشگری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79289 محمدرضا لشگری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79290 محمدرضا لشگری 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79291 مژگان لشگری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79292 نسرین لشگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79293 حبیب لشگری احمداباد 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
79294 حسین لشگری تخم مرز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79295 نرجس لشگری تخم مرز 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79296 ابوالفتح لشگری کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79297 عباس لشگری کلات 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79298 مجید لشگری نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79299 الهام لشنی 1393 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
79300 محمد لطف ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227325