راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 79501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79501 هدا لطیفی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
79502 پروین لطیفی برآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
79503 امیر لطیفی بیدرونی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
79504 نرجس لطیفی پور 1381 دامپزشكي دامپزشکی
79505 بهرام لطیفی توپکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
79506 محمدرضا لطیفی ثابت صومعه سرائی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79507 محمدجواد لطیفی سیاه پیرانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
79508 رسول لطیفی شاهاندشتی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79509 مهسا لطیفی کاهو 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
79510 جلال لطیفیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79511 سیمین لطیفیان 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
79512 فائزه لطیفیان علاف 1379 دامپزشكي دامپزشکی
79513 دانیال لطیفیان اصفهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
79514 فرزاد لطیفیان اصفهانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
79515 سعید لطیمی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
79516 سیدمحمود لعل سجادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79517 محسن لعل قادری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79518 غلامحسین لعل ابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
79519 ابوالقاسم لعل اقبالی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
79520 مسعود لعل اول 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79521 فاطمه لعل بذری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
79522 یوسف لعل بهرامپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79523 راضیه لعل پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79524 مریم لعل جوهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79525 عاطفه لعل حقانی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
79526 عزت لعل خاکپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79527 فرزانه لعل خاکپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79528 شهره لعل خسروان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79529 حمید لعل خضری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79530 حمید لعل خضری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
79531 اکرم لعل دشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79532 فاطمه لعل دشتی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79533 مرضیه لعل دشتی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79534 نسرین لعل دهقانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79535 هومن لعل دهقانی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79536 فرزانه لعل رودی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79537 علیرضا لعل روشن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79538 انسیه لعل زاده کندکلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79539 انسیّه لعل زاده کندکلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
79540 سیدعلی لعل سجادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
79541 طیبه لعل شاطری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
79542 طیبه لعل شاطری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
79543 طیبه لعل شاطری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
79544 مصطفی لعل شاطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79545 مصطفی لعل شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
79546 مهدیه لعل شاطری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79547 طوبی لعل صاحبی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79548 طوبی لعل صاحبی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
79549 طوبی لعل صاحبی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
79550 محبوبه لعل عالی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79551 فاطمه لعل عطایی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79552 کلثوم لعل علیزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79553 محمد لعل علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79554 صدیقه لعل عیدی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
79555 فاطمه لعل عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79556 الهام لعل فام 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79557 زهرا لعل قادری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79558 طاهره لعل قادری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
79559 سیدسجاد لعل قالیباف 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (آموزش محور)
79560 اشرف لعل گلستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
79561 ملیحه لعل گلی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79562 لقمان لعل مصرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79563 عباس لعل منفرد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79564 سیدحسن لعل موسوی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
79565 جواد لعل نامی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79566 ازاده لعل نوری 1376 علوم رياضي آمار
79567 لادن لعل نوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79568 هدی لعل نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79569 سپیده لعل یوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79570 هاشم لعل یوسفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79571 امنه لعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79572 اوا لعلی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
79573 کبری لعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79574 محمد لعلی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
79575 غلامرضا لعلی بایگی 1370 علوم رياضي آمار
79576 زینب لعلی چشمه ایلخی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79577 محبوبه لعلی چشمه ایلخی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
79578 احمد لعلی فاز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79579 شیلا لفظی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79580 جواد لفوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79581 حنیف لقا برازنده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
79582 حمید لقاء 1379 علوم رياضي آمار
79583 آذر لقائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79584 فاطمه لقائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79585 پویان لقائی افشار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
79586 پویان لقائی افشار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
79587 هدی لقابرازنده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79588 هدی لقابرازنده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79589 فاطمه لقای رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
79590 فاطمه لقای رودی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
79591 نصرت لقای رودی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
79592 محمد لقایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79593 آندطراق لقمانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
79594 اصغر لقمانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
79595 اعظم لقمانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
79596 زهرا لقمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79597 زهرا لقمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
79598 زهرا لقمانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
79599 سمیرا لقمانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79600 علی لقمانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223173