راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 79601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79601 علیرضا لقمانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79602 لیلا لقمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79603 مجید لقمانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79604 مریم لقمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79605 هدیه لقمانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79606 هدیه لقمانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
79607 اسماعیل لقمانی دوین 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79608 امیدرضا لقمانی دوین 1377 دامپزشكي دامپزشکی
79609 شکوفه لقمانی دوین 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
79610 نوشین لقمانی دوین 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
79611 میمنت لقمانی فر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
79612 افشین لقمانی مقدم طوسی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79613 نسرین لقمانیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
79614 مرتضی لقمانیان کتلری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79615 هاجر لقمانیان کتلری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
79616 راضیه لک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
79617 فرناز لک 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79618 سکینه لک زائی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
79619 مسعود لک زائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
79620 راضیه لک زنگ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
79621 زهرا لکزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79622 علیرضا لکزائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
79623 طاهره لکزایی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79624 ا سماعیل لکزیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
79625 ابوالقاسم لکزیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79626 اسماعیل لکزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
79627 حسین لکزیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
79628 عزت لکزیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79629 عصمت لکزیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79630 غلامرضا لکزیان 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
79631 لیلا لکزیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79632 لیلا لکزیان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
79633 مرجان لکزیان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79634 مهرانگیز لکزیان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79635 مهرانگیز لکزیان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
79636 هاجر لکزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
79637 طیبه لکی بهادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79638 محمدعلی لگزائی 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
79639 سکینه لگزایی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79640 اعظم لگزیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
79641 الهام لگزیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
79642 امید لگزیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79643 امیررضا لگزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79644 حامد لگزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79645 رضا لگزیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
79646 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79647 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79648 ساهره لگزیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79649 سروش لگزیان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79650 سمیرا لگزیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79651 فرشته لگزیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
79652 فرنوش لگزیان 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
79653 فریبا لگزیان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
79654 محمدصادق لگزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79655 مریم لگزیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
79656 مهدی لگزیان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
79657 میلاد لگزیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79658 میلاد لگزیان 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
79659 میلاد لگزیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
79660 مینا لگزیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79661 مینا لگزیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79662 بختیار لله گانی دزکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
79663 بختیار لله گانی دزکی 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
79664 عطیه لمعی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79665 عطیه لمعی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
79666 فرزانه لمعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79667 نفیسه لمعی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79668 هادی لمعی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79669 عظیمه لموچی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
79670 کبری لنجانی قهفرخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79671 زهرا لندرانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79672 زهره لندرانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
79673 حمید لنگران طرقبه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79674 حمید لنگران طرقبه 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
79675 مرضیه لنگران طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79676 مریم لنگران طرقبه 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79677 جعفر لنگری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79678 سامیه لنگری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
79679 سپیده لنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
79680 سپیده لنگری 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
79681 سیدمحمد لنگری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79682 سیدمحمد لنگری 1372 كشاورزى زراعت
79683 ملیحه لنگری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79684 مهدیه لنگری 1375 علوم پايه زمین شناسی
79685 حسنیه لنگری اسفزار 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
79686 ازیتا لنگری فردوسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79687 فرشته لنگری فردوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
79688 زهرا لنگری گراکوئی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79689 بهرام لنگری مقدم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79690 امیر لوائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79691 پری رخ لوائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
79692 پریرخ لوائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
79693 کتایون لوائی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
79694 محمود لوائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
79695 مرضیه لوائی سبزوار 1382 علوم پايه فیزیک
79696 حامد لوائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79697 مریم لوائی مشهدی 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
79698 وحید لوائی مشهدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79699 لعبا لواسانیان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
79700 محبوبه لوایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227837