راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
801 مونا آقاخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
802 امیرحسین آقاخانی افشار 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
803 فاطمه آقاخانی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
804 نعمت اله آقاخانی هارونی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
805 زهرا آقازاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
806 سیدمحسن آقازاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
807 سیده مُحدّثه آقازاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
808 الهه آقازمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
809 تکتم آقاسی زا ده شعرباف 1383 علوم رياضي ریاضی محض
810 مرتضی آقاسی زاده 1382 علوم رياضي آمار
811 اعظم آقاسی زاده شعرباف 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
812 تکتم آقاسی زاده شعرباف 1379 علوم رياضي ریاضی محض
813 تکتم آقاسی زاده شعرباف 1384 علوم رياضي ریاضی محض
814 زهرا آقاسی زاده شعرباف 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
815 سارا آقاسی زاده شعرباف 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
816 صدیقه آقاسی زاده شعرباف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
817 فاطمه آقاسی زاده شعرباف 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
818 هاشم آقاسی عباسقلعه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
819 آمنه سادات آقاسیدعلی دربندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
820 حسن آقاشیرمحمدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
821 حنّانه آقاصفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
822 محمدرضا آقاعلی طاری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
823 راضیه السادات آقاعمو 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
824 نونا آقاکثیری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
825 احمد آقاکشمیری 1354 علوم رياضي آمار
826 فاطمه آقاکشمیری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
827 زینب آقاگلی زاده بقمچ 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
828 علی آقاگلی عباس تبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
829 ستاره آقالر 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
830 ام البنین آقامحمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
831 امیر آقامحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
832 امیر آقامحمدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
833 مسعود آقامحمدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
834 محمدمهدی آقامحمدیان شعرباف 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
835 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
836 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
837 پریسا آقامرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
838 غلام رضا آقامرادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
839 محمدرضا آقامرادی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
840 داود آقامعلی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
841 ایمان آقاملائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
842 نجمه آقاملائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
843 الهام آقاملائی جواران 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
844 پوران آقاملایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
845 عاطفه سادات آقامهدی اصفهانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
846 صفیه آقامیرکریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
847 امید آقامیری 1374 علوم پايه زمین شناسی
848 سیدعلی آقامیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
849 مجتبی آقامیری اصفهانی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
850 عباس آقامیری قوژدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
851 مجید آقانژاد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
852 محمد آقای رشتی 1365 مهندسي مهندسی عمران
853 عزت آقای شورابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
854 سیدحسین آقایان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
855 سیدعبدالمهدی آقایان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
856 محمدرضا آقایان 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
857 آرش آقایی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
858 بی بی ربابه آقایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
859 جواد آقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
860 فریده آقایی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
861 مژگان آقایی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
862 وهاب آقایی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
863 نرگس آقایی شوکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
864 سیدعباس آقایی فرگ 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
865 امیر آقایی کاجو 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
866 مهرداد آقایی نیت 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
867 بهمن آقچه لی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
868 شیما آکار 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
869 شیما آکار 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
870 یاسر آکو 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
871 آذر آگاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
872 الهام آگاه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
873 تکتم آگاه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
874 سهیلا آگاه 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
875 محمدجواد آگاه 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
876 حمزه آگاهی 1381 علوم رياضي آمار
877 محبوبه آگاهی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
878 مرضیه آگاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
879 میثم آگاهی 1382 علوم رياضي آمار
880 الهام آگشته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
881 فاطمه آگهی اصفهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
882 محمدتقی آل ابراهیم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
883 محمدتقی آل ابراهیم 1385 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
884 مهدی آل احمد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
885 عباس آل احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
886 اشکان آل بویه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
887 علی آل پیغمبرمقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران
888 ایسر عبود جبر آل جبر 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
889 سلمان آل حسن قزوینی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
890 نجلاء عبود علوان آل خنفر 1395
891 سیدرضا آل داود 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
892 صابره سادات آل داود 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
893 فاطمه سادات آل داود 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
894 سیده محبوبه آل رسول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
895 سیده محبوبه آل رسول 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
896 سیده آسیه آل رضا 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
897 کبری آل سعدی ثانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
898 زهرا آل سیدان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
899 مجتبی آل سیدان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
900 مرضیه آل سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307034