راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
801 امیر آقامحمدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
802 مسعود آقامحمدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
803 محمدمهدی آقامحمدیان شعرباف 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
804 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
805 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
806 پریسا آقامرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
807 غلام رضا آقامرادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
808 محمدرضا آقامرادی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
809 داود آقامعلی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
810 ایمان آقاملائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
811 نجمه آقاملائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
812 الهام آقاملائی جواران 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
813 پوران آقاملایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
814 عاطفه سادات آقامهدی اصفهانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
815 صفیه آقامیرکریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
816 امید آقامیری 1374 علوم پايه زمین شناسی
817 سیدعلی آقامیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
818 مجتبی آقامیری اصفهانی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
819 عباس آقامیری قوژدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
820 مجید آقانژاد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
821 محمد آقای رشتی 1365 مهندسي مهندسی عمران
822 عزت آقای شورابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
823 سیدحسین آقایان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
824 سیدعبدالمهدی آقایان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
825 محمدرضا آقایان 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
826 آرش آقایی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
827 بی بی ربابه آقایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
828 جواد آقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
829 فریده آقایی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
830 مژگان آقایی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
831 وهاب آقایی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
832 نرگس آقایی شوکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
833 سیدعباس آقایی فرگ 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
834 امیر آقایی کاجو 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
835 مهرداد آقایی نیت 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
836 بهمن آقچه لی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
837 شیما آکار 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
838 یاسر آکو 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
839 آذر آگاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
840 الهام آگاه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
841 تکتم آگاه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
842 سهیلا آگاه 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
843 محمدجواد آگاه 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
844 حمزه آگاهی 1381 علوم رياضي آمار
845 محبوبه آگاهی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
846 مرضیه آگاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
847 میثم آگاهی 1382 علوم رياضي آمار
848 الهام آگشته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
849 فاطمه آگهی اصفهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
850 محمدتقی آل ابراهیم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
851 محمدتقی آل ابراهیم 1385 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
852 مهدی آل احمد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
853 عباس آل احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
854 اشکان آل بویه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
855 علی آل پیغمبرمقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران
856 ایسر عبود جبر آل جبر 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
857 سلمان آل حسن قزوینی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
858 سیدرضا آل داود 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
859 صابره سادات آل داود 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
860 فاطمه سادات آل داود 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
861 سیده محبوبه آل رسول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
862 سیده محبوبه آل رسول 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
863 سیده آسیه آل رضا 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
864 کبری آل سعدی ثانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
865 زهرا آل سیدان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
866 مجتبی آل سیدان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
867 مرضیه آل سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
868 زهرا آل شیخ 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
869 سارا آل شیخ 1379 علوم پايه فیزیک
870 سارا آل شیخ 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
871 محمدرضا آل شیخ 1361 مهندسي راه و ساختمان
872 مریم آل شیخ 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
873 محمد مصطفی هاشم آل طعمه 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
874 حمید آل طه 1380 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
875 صدیقه آل طه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
876 فهیمه آل عباس 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
877 فرزانه آل محمد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
878 جاسم محمد عبد آل نبهان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
879 سیّدغلامحسن آل نبی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
880 سیده حانیه آل نبی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
881 سیده زکیه آل نبی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
882 اعظم آل نجف 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
883 اویس آل هاشمی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
884 سیده محدثه آل هاشمی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
885 زین الدین آل یاسین 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
886 فاطمه سادات آل یاسین 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
887 نعیمه آل یاسین 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
888 امین آل یسن 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
889 محبوبه آلاداغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
890 منیره آلاداغی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
891 جبار آلت جعفربای 1356 كشاورزى علوم زراعی
892 اعظم آماده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
893 زینب آماده 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
894 فاطمه آماده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
895 مجید آماده 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
896 مجید آماده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
897 مریم آماده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
898 علی آمارلو 1379 علوم پايه زمین شناسی
899 خدیجه آمارلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
900 ربابه آماره 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060323