راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
801 هاشم آقاسی عباسقلعه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
802 آمنه سادات آقاسیدعلی دربندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
803 حسن آقاشیرمحمدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
804 حنّانه آقاصفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
805 محمدرضا آقاعلی طاری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
806 راضیه السادات آقاعمو 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
807 نونا آقاکثیری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
808 احمد آقاکشمیری 1354 علوم رياضي آمار
809 فاطمه آقاکشمیری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
810 زینب آقاگلی زاده بقمچ 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
811 علی آقاگلی عباس تبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
812 ستاره آقالر 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
813 ام البنین آقامحمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
814 امیر آقامحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
815 امیر آقامحمدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
816 مسعود آقامحمدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
817 محمدمهدی آقامحمدیان شعرباف 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
818 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
819 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
820 پریسا آقامرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
821 غلام رضا آقامرادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
822 محمدرضا آقامرادی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
823 داود آقامعلی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
824 ایمان آقاملائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
825 نجمه آقاملائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
826 الهام آقاملائی جواران 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
827 پوران آقاملایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
828 عاطفه سادات آقامهدی اصفهانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
829 صفیه آقامیرکریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
830 امید آقامیری 1374 علوم پايه زمین شناسی
831 سیدعلی آقامیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
832 مجتبی آقامیری اصفهانی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
833 عباس آقامیری قوژدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
834 مجید آقانژاد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
835 محمد آقای رشتی 1365 مهندسي مهندسی عمران
836 عزت آقای شورابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
837 سیدحسین آقایان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
838 سیدعبدالمهدی آقایان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
839 محمدرضا آقایان 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
840 آرش آقایی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
841 بی بی ربابه آقایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
842 جواد آقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
843 فریده آقایی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
844 مژگان آقایی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
845 وهاب آقایی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
846 نرگس آقایی شوکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
847 سیدعباس آقایی فرگ 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
848 امیر آقایی کاجو 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
849 مهرداد آقایی نیت 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
850 بهمن آقچه لی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
851 شیما آکار 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
852 شیما آکار 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
853 یاسر آکو 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
854 آذر آگاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
855 الهام آگاه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
856 تکتم آگاه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
857 سهیلا آگاه 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
858 محمدجواد آگاه 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
859 حمزه آگاهی 1381 علوم رياضي آمار
860 محبوبه آگاهی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
861 مرضیه آگاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
862 میثم آگاهی 1382 علوم رياضي آمار
863 الهام آگشته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
864 فاطمه آگهی اصفهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
865 محمدتقی آل ابراهیم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
866 محمدتقی آل ابراهیم 1385 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
867 مهدی آل احمد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
868 عباس آل احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
869 اشکان آل بویه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
870 علی آل پیغمبرمقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران
871 ایسر عبود جبر آل جبر 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
872 سلمان آل حسن قزوینی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
873 سیدرضا آل داود 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
874 صابره سادات آل داود 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
875 فاطمه سادات آل داود 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
876 سیده محبوبه آل رسول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
877 سیده محبوبه آل رسول 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
878 سیده آسیه آل رضا 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
879 کبری آل سعدی ثانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
880 زهرا آل سیدان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
881 مجتبی آل سیدان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
882 مرضیه آل سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
883 زهرا آل شیخ 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
884 سارا آل شیخ 1379 علوم پايه فیزیک
885 سارا آل شیخ 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
886 محمدرضا آل شیخ 1361 مهندسي راه و ساختمان
887 مریم آل شیخ 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
888 محمد مصطفی هاشم آل طعمه 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
889 حمید آل طه 1380 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
890 صدیقه آل طه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
891 فهیمه آل عباس 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
892 فرزانه آل محمد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
893 جاسم محمد عبد آل نبهان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
894 سیّدغلامحسن آل نبی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
895 سیده حانیه آل نبی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
896 سیده زکیه آل نبی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
897 اعظم آل نجف 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
898 اویس آل هاشمی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
899 سیده محدثه آل هاشمی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
900 زین الدین آل یاسین 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273254