راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 80201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80201 کامران مرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
80202 کبری مرادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
80203 لیلا مرادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
80204 مجید مرادی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
80205 محبوبه مرادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
80206 محسن مرادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
80207 محمد مرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80208 محمد مرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80209 محمد جواد مرادی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80210 محمدجواد مرادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
80211 محمدرضا مرادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
80212 محمدرضا مرادی 1394 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
80213 محمدعلی مرادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80214 محمود مرادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80215 محمود مرادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
80216 مرتضی مرادی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
80217 مرجان مرادی 1376 علوم رياضي آمار
80218 مرجان مرادی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
80219 مریم مرادی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
80220 مریم مرادی 1371 علوم پايه فیزیک
80221 مریم مرادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80222 مریم مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
80223 مریم مرادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80224 مریم مرادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
80225 مریم مرادی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80226 مریم مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80227 مریم مرادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
80228 مریم مرادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
80229 مژده مرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
80230 مژگان مرادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80231 مسعود مرادی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
80232 مسعود مرادی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
80233 مسعود مرادی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80234 مصطفی مرادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
80235 معصومه مرادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80236 معصومه مرادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80237 معصومه مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
80238 معصومه مرادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80239 منصوره مرادی 1370 علوم پايه زمین شناسی
80240 مهدی مرادی 1375 علوم پايه فیزیک
80241 مهدی مرادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80242 مهدی مرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80243 مهدی مرادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80244 مهدی مرادی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80245 مهدی مرادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
80246 مهدی مرادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80247 مهری مرادی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
80248 مهناز مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
80249 نرجس خاتون مرادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
80250 نرجس سادات مرادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
80251 نریمان مرادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80252 نسترن مرادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80253 نسرین مرادی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
80254 نشاط مرادی 1371 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
80255 نصرت اله مرادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80256 نفیسه مرادی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
80257 نوازاله مرادی 1391 كشاورزى علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
80258 ولی مرادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80259 هاله مرادی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
80260 هدی مرادی 1389
80261 هدی مرادی 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
80262 هدی مرادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
80263 سعیده مرادی ثانی 1380 علوم رياضي آمار
80264 رحیم مرادی قشلاقی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
80265 علی اکبر مرادی مرجانه 1378 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
80266 غلامحسین مرادی مقام 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
80267 امیرمهدی مرادی نفط چالی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
80268 مریم مرادی نیازآبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80269 مراد مرادی ابدال ابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80270 مراد مرادی ابدال ابادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80271 مهرزاد مرادی ابده گاه 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
80272 آمنه مرادی استاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80273 مریم مرادی استاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80274 افسانه مرادی افتاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
80275 مریم مرادی افتاده 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
80276 عیسی مرادی افراپلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
80277 هاجر مرادی امام قیسی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
80278 اکرم مرادی اندرزی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
80279 نجمه مرادی اول 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80280 قدرت مرادی بازنشین 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80281 خدامراد مرادی بانسوله 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
80282 بهروز مرادی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80283 بهمن مرادی بجستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80284 محمداسماعیل مرادی برون 1355 علوم پايه شیمی
80285 مهسا مرادی بیناباج 1391 مهندسي مهندسی صنایع
80286 مجتبی مرادی پردنجانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80287 احسان مرادی پری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
80288 بنت الهدی مرادی پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
80289 زهرا مرادی پور 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
80290 ایرج مرادی پیرانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
80291 اکرم مرادی تربقان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
80292 مریم مرادی ترشیزی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
80293 حدیثه مرادی ثانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80294 رحیمه مرادی ثانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80295 هادی مرادی ثانی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80296 محمدحسن مرادی حاجی تقی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
80297 محمدرضا مرادی حاجی تقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80298 ریحانه مرادی حسن آباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
80299 مهدی مرادی حسن اباد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
80300 مجیدرضا مرادی حقیقی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819829839849859869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134398