راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 80201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80201 سیدحنیف رضا معتمدالشریعتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
80202 سیدمسعود معتمدالشریعتی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
80203 سیدمهدی معتمدالشریعتی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80204 سیدهادی معتمدالشریعتی 1367 علوم رياضي ریاضی
80205 مریم معتمدالشریعتی 1369 علوم پايه زمین شناسی
80206 مریم معتمدالشریعتی 1374 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
80207 مژگان معتمدالشریعتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80208 زکیه معتمدپناه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
80209 علی معتمدزادگان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80210 علی معتمدزادگان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
80211 زهره معتمدزاده طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80212 سیدمحمدحسین معتمدشریعتی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
80213 سیدمحمدصادق معتمدشریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80214 طیبه معتمدعلی خانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80215 ابوالقاسم معتمدی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
80216 احد معتمدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
80217 بدری معتمدی 1355 كشاورزى زراعت
80218 حسام معتمدی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
80219 حسن معتمدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80220 حسن معتمدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80221 راضیه معتمدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
80222 رسول معتمدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
80223 زهره معتمدی 1375 علوم رياضي ریاضی
80224 شیما معتمدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80225 صبریه معتمدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80226 صدیقه معتمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
80227 عبدالرضا معتمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
80228 غلام محمد معتمدی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80229 کاوه معتمدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80230 کبری معتمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80231 محبوبه معتمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
80232 محجوبه معتمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80233 محسن معتمدی 1380 علوم پايه فیزیک
80234 محمد معتمدی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
80235 محمد معتمدی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80236 محمد معتمدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
80237 محمداسماعیل معتمدی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
80238 محمدحسین معتمدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80239 محمدمهدی معتمدی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
80240 محمدمهدی معتمدی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
80241 محمدمهدی معتمدی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
80242 منوچهر معتمدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80243 موسی الرضا معتمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80244 مهرداد معتمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
80245 مهری معتمدی 1393 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
80246 نگین معتمدی 1386
80247 نیما معتمدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80248 حوا معتمدی برآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
80249 راضیه معتمدی برابادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80250 مریم معتمدی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80251 حسن معتمدی سیتان 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
80252 حمید معتمدی برآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80253 معصومه معتمدی برآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
80254 فاطمه معتمدی پور 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
80255 فرزانه معتمدی راد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
80256 حسن معتمدی سیتان 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
80257 فرزانه معتمدی شارک 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80258 بهزاد معتمدی شاهرگ 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80259 مهین معتمدی شهری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
80260 ایفا معتمدی عراقی 1366 علوم رياضي ریاضی
80261 جعفر معتمدی فر 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80262 علی معتمدی فر 1353 علوم پايه زیست شناسی
80263 فهیمه معتمدی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
80264 ندا معتمدی فرد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80265 مریم معتمدی قلاتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
80266 محمد معتمدی مطلق 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
80267 محسن معتمدی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
80268 زهرا معتمدی نژاد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80269 سمانه معتمدی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80270 محمدباقر معتمدی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80271 سمیراء معتمدی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80272 مسعود معتمدی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80273 احسان معتمدیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
80274 محمدحسن معتمدیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
80275 کلثوم معجنی شوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80276 اسماعیل معدل 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80277 محمدتقی معدل 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
80278 سمیرا معدنچی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80279 معین معدنچی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80280 زهرا معدنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
80281 زهرا معدنی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80282 سپیده معدنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80283 صدیقه معدنی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80284 صدیقه معدنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
80285 علی معدنی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
80286 بهناز معدنی خوش بخت 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
80287 زهرا معدنی فاروج 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
80288 سمانه معدنی فاروجی 1389 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
80289 نرگس معدنی فاروجی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80290 آیدا معدنی ملاک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
80291 آیدا معدنی ملاک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
80292 ازاده معدنیان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80293 بهاره معدنیان 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
80294 حسین معدنیان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80295 داریوش معدنیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80296 علیرضا معراج پور 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
80297 فائزه معراج محمدی 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
80298 الهام معراجی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80299 زهرا معراجی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
80300 معصومه معراجی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581486