راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 38 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 80601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80601 لیلا موسوی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
80602 مائده سادات موسوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
80603 مجید موسوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
80604 محبوبه موسوی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80605 محبوبه سادات موسوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80606 محدثه موسوی 1382 علوم پايه فیزیک
80607 محمد موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80608 محمدجواد موسوی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80609 محمدرضا موسوی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80610 مرضیه موسوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80611 مرضیه موسوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80612 مریم موسوی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
80613 مریم موسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
80614 مریم موسوی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
80615 مریم السادات موسوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80616 مریم سادات موسوی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80617 مریم سادات موسوی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
80618 مژگان موسوی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
80619 معصومه سادات موسوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80620 مقداد موسوی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
80621 منصوره موسوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
80622 منیرسادات موسوی 1382 هنر نيشابور نقاشی
80623 مهتا موسوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80624 مهتا موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80625 مهدی موسوی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
80626 مهدی موسوی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80627 مهدی موسوی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80628 مهلاسادات موسوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80629 میرولی موسوی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
80630 مینا موسوی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
80631 ناهید موسوی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80632 ناهید موسوی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
80633 ناهید موسوی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
80634 نرجس موسوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80635 نرجس السادات موسوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80636 نرجس السادات موسوی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
80637 نیره موسوی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
80638 نیره موسوی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80639 نیره السادات موسوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
80640 نیلوفر موسوی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
80641 وجیهه السادات موسوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80642 وحید موسوی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
80643 وسام موسوی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
80644 هاشم موسوی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
80645 هداسادات موسوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
80646 هماسادات موسوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
80647 یونس موسوی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
80648 مجتبی موسوی فرد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
80649 راضیه السادات موسوی تکیه 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
80650 زینب موسوی تکیه 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
80651 فاطمه موسوی خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80652 شمس الدین موسوی خورشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80653 زکیه موسوی فاروجی 1376 علوم رياضي آمار
80654 شلاله موسوی گرگری 1380 دامپزشكي دامپزشکی
80655 الهه موسوی مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80656 محدثه موسوی نژاد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80657 خدیجه سادات موسوی نسب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80658 سارا موسوی نسب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80659 سمیه موسوی نصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
80660 سمیرا موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
80661 سیدهانی موسوی نیک 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
80662 سمانه سادات موسوی یزد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
80663 فاطمه موسوی ابدال ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
80664 سیدهاشم موسوی ابگرم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80665 فائزه سادات موسوی ارشد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80666 سیدعلی اکبر موسوی اسفیوفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80667 بی بی زهرا موسوی اصل 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
80668 سیده عاطفه موسوی اصل 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80669 سیده عاطفه موسوی اصل 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80670 صدراله موسوی اصل 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80671 سیدقربان موسوی الاشلو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
80672 سیده هما موسوی الاشلو 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
80673 مریم السادات موسوی الاشلو 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
80674 سیدجلال موسوی امین 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80675 زهره سادات موسوی اندرزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
80676 فاطمه موسوی اندرزی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
80677 عفت موسوی اوردهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80678 الهه موسوی بایگی 1383 علوم پايه فیزیک
80679 بی بی زینب موسوی بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80680 سید ناصر موسوی بایگی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80681 سیدرضا موسوی بایگی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
80682 سیدرضا موسوی بایگی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
80683 سیدعلی موسوی بایگی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
80684 سیدعلی موسوی بایگی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
80685 سیدمحمد موسوی بایگی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
80686 سیدمهدی موسوی بایگی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
80687 سیدناصر موسوی بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80688 سیده تکتم موسوی بایگی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80689 سیده راضیه موسوی بایگی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
80690 سیده فاطمه موسوی بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80691 سیده فاطمه موسوی بایگی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
80692 فاطمه موسوی بایگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
80693 فاطمه موسوی بایگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
80694 فهیمه موسوی بایگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
80695 نسرین موسوی بایگی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80696 سیده اسما موسوی برازجانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80697 آزاده موسوی بزاز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80698 آزاده موسوی بزاز 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
80699 ازاده موسوی بزاز 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80700 تکتم موسوی بزاز 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789856