راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 80601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80601 محمدعلی معماری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80602 محمدعلی معماری 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80603 مژگان معماری 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80604 هادی معماری 1364 مهندسي نقشه برداري
80605 ابراهیم معماری فیروزابادی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80606 سپیده معماریان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80607 غلامرضا معماریان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80608 محمدرضا معماریان 1363 مهندسي مهندسی عمران
80609 آرمین معماریانی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
80610 ازاده معماریانی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80611 امیررضا معماریانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
80612 حمیدرضا معماریانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
80613 شهاب معماریانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
80614 فاطمه معماریانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80615 فرشید معماریانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80616 فهیمه معماریانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
80617 مصطفی معماریانی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80618 زهرا معمر جردوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
80619 حسین معمرزاده طرقبه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
80620 یعقوب معمرقلعه خلیلی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80621 رضا معمری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
80622 زهرا معمری 1371 علوم رياضي آمار
80623 علی معمری 1392 مهندسي مهندسی شیمی
80624 لیلا معمورئی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80625 زینب معموری 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
80626 شروق عبدعلی عمران معموری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
80627 علی معموری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80628 فاطمه معموری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
80629 فهیمه معموری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80630 ابراهیم معنوی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
80631 زهره معنوی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80632 محمدکاظم معنوی 1354 علوم رياضي آمار
80633 فاطمه معنوی صومعه بزرگ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80634 آزاده معنوی عطار 1386 علوم پايه فیزیک
80635 ازاده معنوی عطار 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
80636 مجتبی معنوی عطار 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
80637 محمدجواد معنوی عطار 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
80638 هانیه معنوی عطار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80639 قاسم معنوی فر 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
80640 شهریار معنوی نامقی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80641 محمدحسن معیاری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80642 الناز معیّری 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80643 جعفر معیری 1351 علوم پايه شیمی
80644 زهرا معیری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
80645 شعیب معیری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80646 رعنا معیری پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
80647 حامد معیری کاشانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80648 حسنا معیریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80649 جواد معین 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80650 حسین معین 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80651 حسین معین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
80652 رضوان معین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
80653 مریم معین 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80654 حسین معین خواه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80655 الهام معین زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
80656 فروغ معین مقدس 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80657 سیدشهاب الدین معین الدینی 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
80658 فاطمه معین الدینی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
80659 مهدی معین الدینی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80660 نعیمه معین الدینی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80661 مجید معین الساداتی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
80662 فاطمه معین الغربائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80663 پریسا معین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
80664 عصمت معین پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80665 احمد معین تقوی 1347 علوم رياضي ریاضی
80666 سید احسان معین تقوی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
80667 سید احسان معین تقوی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
80668 محمدرضا معین تقوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
80669 مژگان معین تقوی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
80670 حسین معین خواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80671 طناز معین درباری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80672 علی معین درباری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80673 علی معین درباری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
80674 مریم معین درباری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
80675 مریم معین درباری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
80676 مریم معین درباری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
80677 محمود معین راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80678 فاطمه معین زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80679 محمداحسان معین زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
80680 محمدحسین معین زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80681 مریم معین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80682 مهسا معین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80683 صادق معین صمدانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80684 مریم السادات معین ضیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80685 مریم معین فر 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
80686 مهدی معین فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80687 یداله معین فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
80688 حمید معین فرد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80689 حمیده معین فرد 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
80690 فرزانه معین فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
80691 مرضیه معین فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80692 مرضیه معین فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
80693 علی معین قالی بافان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
80694 فاطمه معین گلبوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
80695 فهیمه معین محسن آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80696 فروغ معین مقدس 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80697 محبوبه معین مقدس 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
80698 محبوبه معین مقدس 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
80699 نویده معین نیا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622445