راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 81401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81401 حمیدرضا مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81402 رضا مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
81403 زهرا مرتضوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
81404 زهرا مرتضوی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81405 زهره سادات مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81406 زهره سادات مرتضوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
81407 ساره مرتضوی 1387 علوم پايه فیزیک
81408 سمانه سادات مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
81409 سید امیر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
81410 سید جواد مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
81411 سید رضا مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81412 سید مجتبی مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
81413 سید مرتضی مرتضوی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
81414 سید مرتضی مرتضوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
81415 سیداسماعیل مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81416 سیدجلال مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81417 سیدجلال مرتضوی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
81418 سیدجمال الدین مرتضوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81419 سیدحسن مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81420 سیدحسین مرتضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81421 سیدرضا مرتضوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
81422 سیدسعیداله مرتضوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81423 سیدسعیداله مرتضوی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81424 سیدعبداله مرتضوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81425 سیدعلی مرتضوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
81426 سیدعلی مرتضوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
81427 سیدعلی اکبر مرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81428 سیدمجتبی مرتضوی 1373 علوم پايه زمین شناسی
81429 سیدمجتبی مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
81430 سیدمحمّد مرتضوی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81431 سیدمحمد مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
81432 سیدمحمدحسن مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
81433 سیدمحمدمهدی مرتضوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
81434 سیدمحمود مرتضوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
81435 سیدمصطفی مرتضوی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
81436 سیدمصطفی مرتضوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81437 سیده زهرا مرتضوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81438 سیده سمیه مرتضوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
81439 سیده سمیه مرتضوی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
81440 سیده طاهره مرتضوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
81441 سیده فهیمه مرتضوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
81442 سیده ندا مرتضوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81443 سیدهاشم مرتضوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
81444 سیدیوسف مرتضوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
81445 شهربانو مرتضوی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81446 صدیقه مرتضوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
81447 طالب مرتضوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81448 طوبا مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81449 علی مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
81450 علی اصغر مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
81451 علیرضا مرتضوی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
81452 علیرضا مرتضوی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81453 فاطمه مرتضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81454 فاطمه مرتضوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
81455 فاطمه مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81456 فاطمه مرتضوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
81457 فاطمه سادات مرتضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81458 قدسیه مرتضوی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
81459 لیلا مرتضوی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
81460 مریم مرتضوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81461 مژگان مرتضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
81462 معصومه مرتضوی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81463 معصومه مرتضوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
81464 مهدی مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
81465 مهدی مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
81466 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
81467 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81468 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
81469 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81470 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81471 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81472 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
81473 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81474 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
81475 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81476 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81477 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
81478 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81479 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
81480 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
81481 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
81482 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81483 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81484 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81485 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81486 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
81487 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81488 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
81489 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
81490 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
81491 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81492 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81493 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
81494 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81495 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81496 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
81497 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81498 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81499 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
81500 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831841851861871881891901911921931941951961971981   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033216