راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 81401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81401 حمیده معین فرد 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
81402 فرزانه معین فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
81403 مرضیه معین فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81404 مرضیه معین فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
81405 علی معین قالی بافان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81406 فاطمه معین گلبوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
81407 فهیمه معین محسن آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81408 فروغ معین مقدس 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81409 محبوبه معین مقدس 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
81410 محبوبه معین مقدس 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
81411 نویده معین نیا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81412 اسماعیل معینی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
81413 امیررضا معینی 1387 علوم پايه فیزیک
81414 رحیم معینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81415 سمیه معینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
81416 سیاوش معینی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81417 شکوفه معینی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
81418 صدیقه معینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81419 علی معینی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81420 علیرضا معینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
81421 فاطمه معینی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
81422 فرزانه معینی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
81423 محدثه معینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
81424 محمد معینی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
81425 محمدرضا معینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
81426 معصومه معینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81427 معصومه معینی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
81428 مهشید معینی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
81429 مهین معینی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81430 نسرین معینی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
81431 عفت معینی اصل 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81432 عفت معینی اصل 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
81433 محمدرسول معینی افکاریز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81434 مرضیه معینی ایوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
81435 اسماء معینی پناه 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
81436 سمیه معینی پور 1381 علوم پايه فیزیک
81437 عبدالرضا معینی تقوی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81438 وحید معینی دانشمندی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
81439 اکرم معینی راد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
81440 سمانه معینی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
81441 فاطمه معینی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81442 مجید معینی زاده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81443 مجید معینی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81444 محسن معینی زاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81445 محسن معینی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81446 محسن معینی زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81447 محمدرضا معینی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81448 مریم معینی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
81449 معصومه معینی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
81450 نرجس معینی زاده 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81451 محبوبه معینی صالح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81452 محبوبه معینی صالح 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81453 زهرا معینی فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
81454 زهره معینی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
81455 نرگس معینی فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81456 عقیله معینی فرد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81457 مهدی معینی فرد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
81458 محسن معینی فیض آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81459 محمدجواد معینی قالیبافان 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
81460 محمود معینی کرنگان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
81461 رضا معینی مقدم 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
81462 سعیده معینی مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
81463 سمیرا معینی مهر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
81464 فرشته معینی ناظری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
81465 فاطمه معینی نوده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
81466 هادی معینی نیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
81467 هاله معینی نیا 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
81468 سعید معینی والا 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81469 ازاده معینی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81470 ربابه معینی یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81471 ربابه معینی یزدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
81472 لیلا مغاری 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
81473 احسان مغانلو 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
81474 رضا مغانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81475 سمانه مغانی 1381 علوم رياضي آمار
81476 سیما مغانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81477 فرزانه مغانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
81478 مرضیه مغانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
81479 احمد مغانی رحیمی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
81480 امیرمعزالدین مغانی طرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81481 فاطمه مغربی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81482 محمد مغربی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
81483 مریم مغربی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
81484 مریم مغربی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
81485 مهدی مغربی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81486 معصومه مغروری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81487 محمدمصطفی مغفرتی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
81488 اعظم مغفرتی مشهد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81489 ملیحه مغفوری فرسنگی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
81490 فهیمه مغمومی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
81491 خدیجه مغنی باشی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
81492 گل محمد مغنی برابادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81493 زهرا مغنی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81494 معصومه مغنی نصوح آباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
81495 فرزانه مغنی واحدی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
81496 اکرم مغیثه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81497 حمیده مغیثی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81498 فاطمه مغیثی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81499 محمدسعید مفاخر 1363 كشاورزى امور دامی
81500 شیوا مفاخری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513404