راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 81601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81601 محمدعلی ملک زاده گنابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
81602 فاطمه ملک شاهکوئی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
81603 زینب ملک شعبانی امیری 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81604 ملیحه ملک نژادیزدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81605 مهدی ملک نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81606 سیدعلی ملک آبادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81607 سیدعلی ملک آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81608 سمانه ملک آرا 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81609 سیما ملک آرا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81610 زهرا ملک ابادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
81611 ریحانه ملک اسفندیاری 1381 علوم رياضي آمار
81612 محسن ملک افضلی اردکانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81613 سیدسعید ملک الساداتی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
81614 سیدسعید ملک الساداتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81615 عاطفه ملک الساداتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81616 علی اصغر ملک بالا 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
81617 مصطفی ملک پائین 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81618 محسن ملک پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81619 حمیده ملک پورافشار 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
81620 سمیرا ملک پوربهابادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81621 نجمه ملک پورزاده بزنجانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81622 مژگان سادات ملک جعفریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81623 فرناز ملک جهانی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
81624 مسلم ملک حسنی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
81625 عاطفه ملک خانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
81626 محمدجمال ملک خانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81627 محمد ملک خواهی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
81628 محمد ملک خواهی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
81629 فاطمه ملک دادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
81630 خلیل ملک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
81631 امیر ملک زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
81632 خلیل ملک زاده 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
81633 دانیال ملک زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81634 دینا ملک زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
81635 زهرا ملک زاده 1386 علوم پايه فیزیک
81636 شایسته ملک زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
81637 شیما ملک زاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
81638 صدیقه ملک زاده 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81639 طاهره ملک زاده 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی ( آموزش محور )
81640 غلامرضا ملک زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
81641 فاطمه ملک زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81642 فرزانه ملک زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81643 مجتبی ملک زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81644 مجتبی ملک زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81645 محدثه ملک زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
81646 محمدرضا ملک زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
81647 محمودرضا ملک زاده 1353 مهندسي برق - الکترونیک
81648 منیر ملک زاده 1354 علوم پايه شیمی
81649 احمد ملک زاده آراسته 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81650 محمد ملک زاده آراسته 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
81651 علی رضا ملک زاده اراسته 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
81652 عماد ملک زاده اراسته 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
81653 افسانه ملک زاده شفارودی 1364 علوم پايه علوم جانوری
81654 معصومه ملک زاده گنابادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81655 معصومه ملک زاده گنابادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81656 امیرعلی ملک زاده مغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81657 علی ملک زاده مغانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
81658 مهدیس ملک زاده مغانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81659 مهدیس ملک زاده مغانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
81660 حامد ملک زاده نوقابی 1391 مهندسي مهندسی عمران
81661 محمد ملک زاده نیشابور 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81662 راضیه ملک سنو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81663 مهدی ملک سنو 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
81664 مهدی ملک سنو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
81665 مصطفی ملک سنوکش 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81666 سیداسماعیل ملک شادخت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
81667 جواد ملک شاهکوهی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81668 بهمن ملک شاهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
81669 مهدی ملک محمدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
81670 لیلی ملک محمدی گوغری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81671 زهرا ملک مطیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
81672 زهرا ملک مطیعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81673 لیلا ملک نژاد لیموئی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81674 امین ملک نژادیزدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81675 حمید ملک نژادیزدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
81676 مریم ملک نژادیزدی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81677 منا ملک نژادیزدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
81678 منا ملک نژادیزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
81679 مهلا ملک نژادیزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
81680 ندا ملک نژادیزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81681 سارا ملک نیا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
81682 بنیامین ملکا 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81683 ابوالقاسم ملکان 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
81684 جواد ملکان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81685 رسول ملکان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81686 محسن ملکان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81687 محمد ملکان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
81688 نسا ملکان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81689 محمد ملکانه 1395 علوم پايه شیمی
81690 رمضان ملکدادی رخنه 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81691 عباسعلی ملکزاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81692 محمّدامین ملکزاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
81693 ازاده ملکزاده شفا رودی 1385 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
81694 آزاده ملکزاده شفارودی 1381 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
81695 ازاده ملکزاده شفارودی 1377 علوم پايه زمین شناسی
81696 جمیله ملکزاده کوه کن 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81697 امیرحسین ملکشی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81698 سمیرا ملکشی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
81699 ناهید ملکشی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81700 هادی ملکشی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622474