راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 81601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81601 حسین میرزابیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81602 حسین میرزابیگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81603 علی میرزابیگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
81604 مهدیه میرزابیگی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
81605 الهام میرزاپور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81606 سیدخسرو میرزاپور 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81607 عادل میرزاپور 1380 دامپزشكي دامپزشکی
81608 فاطمه میرزاپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
81609 هادی میرزاپور 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81610 سعادت اله میرزاپوراستبرق 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
81611 رقیه میرزاپوربقمج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
81612 سلیمان میرزاپوررشنو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81613 مرضیه میرزاپورکاری یزد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
81614 محسن میرزاپورورکی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81615 الهه میرزاجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81616 سیده مهناز میرزاجانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
81617 صدیقه میرزاجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
81618 مریم میرزاجانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
81619 عبدالرحمان میرزاجعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81620 سمانه میرزاحسین 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
81621 پونه میرزاحسین کاشی 1375 علوم پايه فیزیک
81622 ناصر میرزاحسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81623 رضا میرزاخان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81624 فاطمه میرزاخان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
81625 قاسم میرزاخان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81626 نسرین میرزاخان زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81627 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
81628 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
81629 فاطمه میرزاخانلری 1355 علوم پايه شیمی
81630 بهنام میرزاخانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81631 میلاد میرزاخانی لطف آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
81632 مهرداد میرزادلاوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
81633 عاطفه میرزادوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
81634 زهرا میرزاده 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
81635 سیداصغر میرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81636 سیدایمان میرزاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81637 سیدعلی میرزاده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
81638 سیدمحمدباقر میرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81639 سیدمهدی میرزاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
81640 سیده فاطمه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
81641 محترم السادات میرزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81642 محمدرضا میرزاده 1367 علوم رياضي آمار
81643 مریم میرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
81644 معصومه میرزاده 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
81645 ملیحه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81646 مهرشاد میرزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81647 نسرین میرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81648 سهیلا میرزاده رهنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81649 محمدرضا میرزاده رهنی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
81650 محمدرضا میرزاده رهنی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
81651 سیده طاهره میرزاده شیروانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81652 الهام میرزاده طرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81653 معصومه میرزاده فرح آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
81654 علی میرزاده قاسم ابادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81655 معصومه میرزاده کوه بیجاری 1354 كشاورزى صنایع روستایی
81656 قدرت میرزاده کوهشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
81657 ابوالفضل میرزاده مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
81658 علی رضا میرزاده نوقابی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
81659 محبوبه میرزاده نوقابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
81660 محبوبه میرزادی گوهری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81661 الهام میرزازاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
81662 رفعت میرزازاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81663 زهرا سادات میرزازاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81664 سیدمحسن میرزازاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81665 فاطمه میرزازاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
81666 کبرا میرزازاده 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
81667 معصومه میرزازاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81668 فاطمه میرزازاده شاه اباد 1363 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
81669 امین میرزازاده قصاب 1386 دامپزشكي دامپزشکی
81670 معصومه میرزازاده کوه بیجاری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81671 فاطمه میرزازاده گله دار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
81672 مریم میرزازاده هراتی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81673 هادی میرزاسروری 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
81674 محمدرضا میرزاعباس 1353 علوم رياضي آمار
81675 سعید میرزاعبدالله 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81676 فروغ میرزاعلی پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
81677 امیر میرزاقیطاقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81678 اویس میرزاقیطاقی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81679 حمیده میرزاکلاته جبار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
81680 صبورا میرزامحمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
81681 احمد میرزامعصومی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81682 سیدعلی میرزانیا 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81683 سیدمحمد میرزانیا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
81684 مجید میرزاوزیری 1369 علوم رياضي ریاضی
81685 مجید میرزاوزیری 1374 علوم رياضي ریاضی
81686 عبدالمجید میرزای احمدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
81687 محمدجلیل میرزایان 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81688 ابراهیم میرزایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
81689 ابراهیم میرزایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
81690 امیر میرزایی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
81691 امینه میرزایی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81692 بهروز میرزایی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
81693 بی بی زهرا میرزایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81694 بی بی سارا میرزایی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81695 پرستو میرزایی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
81696 حمدالله میرزایی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
81697 خدیجه میرزایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81698 داوود میرزایی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
81699 رویا میرزایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
81700 زهرا میرزایی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973248