راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 81601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81601 سید رضا مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81602 سید مجتبی مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
81603 سید مرتضی مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
81604 سید مرتضی مرتضوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
81605 سیداسماعیل مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81606 سیدجلال مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81607 سیدجلال مرتضوی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
81608 سیدجمال الدین مرتضوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81609 سیدحسن مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81610 سیدحسین مرتضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81611 سیدرضا مرتضوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
81612 سیدسعیداله مرتضوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81613 سیدسعیداله مرتضوی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81614 سیدعبداله مرتضوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81615 سیدعلی مرتضوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
81616 سیدعلی مرتضوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
81617 سیدعلی اکبر مرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81618 سیدمجتبی مرتضوی 1373 علوم پايه زمین شناسی
81619 سیدمجتبی مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
81620 سیدمحمّد مرتضوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
81621 سیدمحمد مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
81622 سیدمحمدحسن مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
81623 سیدمحمدمهدی مرتضوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
81624 سیدمحمود مرتضوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
81625 سیدمصطفی مرتضوی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
81626 سیدمصطفی مرتضوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81627 سیده زهرا مرتضوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81628 سیده سمیه مرتضوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
81629 سیده سمیه مرتضوی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
81630 سیده طاهره مرتضوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
81631 سیده فهیمه مرتضوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
81632 سیده ندا مرتضوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81633 سیدهاشم مرتضوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
81634 سیدیوسف مرتضوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
81635 شهربانو مرتضوی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81636 صدیقه مرتضوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
81637 طالب مرتضوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81638 طوبا مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81639 علی مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
81640 علی اصغر مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
81641 علیرضا مرتضوی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
81642 علیرضا مرتضوی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81643 فاطمه مرتضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81644 فاطمه مرتضوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
81645 فاطمه مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81646 فاطمه مرتضوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
81647 فاطمه سادات مرتضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81648 قدسیه مرتضوی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
81649 لیلا مرتضوی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
81650 مریم مرتضوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81651 مژگان مرتضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
81652 معصومه مرتضوی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81653 معصومه مرتضوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
81654 مهدی مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
81655 مهدی مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
81656 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
81657 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81658 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
81659 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81660 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81661 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81662 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
81663 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81664 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
81665 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
81666 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81667 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
81668 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81669 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
81670 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
81671 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
81672 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81673 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81674 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81675 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81676 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
81677 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81678 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
81679 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
81680 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
81681 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81682 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81683 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
81684 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81685 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81686 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
81687 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81688 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81689 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
81690 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
81691 سعیده مرتضوی گنگان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
81692 سیدمحمد مرتضوی مهران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81693 جواد مرتضوی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
81694 سیده سمانه مرتضوی مهریزی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
81695 سیده نعیمه مرتضوی مهریزی 1382 علوم رياضي آمار
81696 سیده وجیهه مرتضوی مهریزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
81697 مریم مرتضوی مهریزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
81698 مریم مرتضوی مهریزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
81699 زهرا مرتضوی میلانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81700 زینب مرتضوی میلانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409712