راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 81801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81801 شهره مرجانی بجستانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81802 نسیم مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81803 علی اکبر مرجانی خلیل اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81804 علی مرجوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
81805 مریم مرجوی 1378 علوم پايه زمین شناسی
81806 مریم مرجوی 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
81807 محمدتقی مرحبا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
81808 کاوه مرحمتی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
81809 معصومه مرحمتی بنجار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81810 سیدحسن مرد 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
81811 سیدمهدی مرد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81812 فاطمه مرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81813 محمد مرداد 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81814 محمد مرداد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81815 مازیار مردان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
81816 مجید مردان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81817 مجید مردان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81818 مریم مردان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
81819 مهدی مردان پورفریمان 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81820 اسیه مردان شاهی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
81821 امید مردانشاه 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
81822 ملیحه مردانشاهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81823 کریم مردانه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81824 آرش مردانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81825 آرش مردانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
81826 الهام مردانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
81827 الهه مردانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
81828 امیر مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
81829 بردی نظر مردانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81830 تبسم مردانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
81831 جلیل مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
81832 حبیب اله مردانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
81833 حسن مردانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81834 حسن مردانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
81835 حسین مردانی 1393 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81836 راحله مردانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81837 رسول مردانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81838 زهرا مردانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
81839 ستاره مردانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81840 سمیه مردانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
81841 سمیه مردانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
81842 شمیم مردانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
81843 طاهره مردانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
81844 عاطفه مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
81845 فاطمه مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
81846 فاطمه مردانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81847 فاطمه سلطان مردانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
81848 فهیمه مردانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81849 محسن مردانی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
81850 محمد مردانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81851 محمد مردانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
81852 محمدعلی مردانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
81853 مرتضی مردانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81854 میترا مردانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81855 میلاد مردانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
81856 امیر مردانی کلاته قشلاق 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81857 فرزانه مردانی بوانلو 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
81858 مژده مردانی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
81859 کاظم مردانی حویق 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81860 طاهره مردانی شهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81861 پریسا مردانی طرقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81862 فاطمه مردانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81863 حسین مردانی کرانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
81864 عطیه مردانی کلاته قشلاق 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81865 عطیّه مردانی کلاته قشلاق 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
81866 وحید مردانی کلاته قشلاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81867 وحید مردانی کلاته قشلاق 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
81868 علی مردانی نافچی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
81869 زینب مردخدای رودمعجنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
81870 علیرضا مردوخ پور 1368 مهندسي مهندسی عمران
81871 محمدزانا مردوخی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81872 مهناز مردی اوزکلایی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
81873 زهرا مردیها 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
81874 مهر نوش مردیها 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
81875 اسیه سادات مرزانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81876 ام البنین مرزانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81877 حسین مرزانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81878 خدیجه مرزانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81879 سیدجواد مرزانی 1382 علوم پايه فیزیک
81880 سیدعلی مرزانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
81881 سیدمحمد مرزانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
81882 قنبر مرزانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81883 لیلاسادات مرزانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81884 بهروز مرزبان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81885 بهروز مرزبان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
81886 رقیه مرزبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81887 شهین مرزبان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
81888 صادق مرزبان 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
81889 احسان مرزبان کیا 1392 مهندسي مهندسی شیمی
81890 زهرا مرزبان مریدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
81891 زهرا مرزبان مغانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
81892 محمدرضا مرزبانی 1354 علوم پايه شیمی
81893 فاطمه مرزنگوشی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
81894 سمیرا مرزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
81895 محمدرضا مرزی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81896 باقر مرسل 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81897 علی مرسل 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81898 مسعود مرسلپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
81899 میلاد مرسلویی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
81900 علی مرسلی 1378 علوم پايه شیمی- فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39466336