راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 81901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81901 سکینه مرادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
81902 سکینه مرادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81903 سمانه مرادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
81904 سهیلا مرادی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
81905 سیامک مرادی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81906 سیده بنت الهدی مرادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81907 سیده فاطمه مرادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81908 شادنوش مرادی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
81909 شادنوش مرادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81910 صفرمحمد مرادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
81911 طاهر مرادی 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
81912 طاهره مرادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
81913 طیبه مرادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81914 طیبه مرادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
81915 عبدالرحمان مرادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
81916 عبدالله مرادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81917 عبدالله مرادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81918 عزیز مرادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81919 عطا مرادی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
81920 عفت مرادی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
81921 علی مرادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81922 علی مرادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81923 علی مرادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81924 علی مرادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81925 علی اکبر مرادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
81926 علیرضا مرادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
81927 علیرضا مرادی 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
81928 علیرضا مرادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
81929 غلامحسن مرادی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
81930 غلامعلی مرادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
81931 غلامعلی مرادی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
81932 فاطمه مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81933 فاطمه مرادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
81934 فاطمه مرادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
81935 فاطمه مرادی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
81936 فاطمه مرادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81937 فرامرز مرادی 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
81938 فرزاد مرادی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81939 فرزانه مرادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
81940 فرشاد مرادی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
81941 فرشته مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81942 فرشته مرادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81943 فهیمه مرادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81944 قدسیه مرادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
81945 کامران مرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
81946 کبری مرادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
81947 لیلا مرادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
81948 مجید مرادی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
81949 محبوبه مرادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
81950 محسن مرادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
81951 محمد مرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81952 محمد مرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81953 محمد جواد مرادی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81954 محمدجواد مرادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
81955 محمدرضا مرادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
81956 محمدرضا مرادی 1394 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
81957 محمدعلی مرادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81958 محمود مرادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81959 محمود مرادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
81960 مرتضی مرادی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81961 مرجان مرادی 1376 علوم رياضي آمار
81962 مرجان مرادی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
81963 مریم مرادی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
81964 مریم مرادی 1371 علوم پايه فیزیک
81965 مریم مرادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81966 مریم مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
81967 مریم مرادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
81968 مریم مرادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
81969 مریم مرادی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
81970 مریم مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81971 مریم مرادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
81972 مریم مرادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
81973 مژده مرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
81974 مژگان مرادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81975 مسعود مرادی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
81976 مسعود مرادی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
81977 مسعود مرادی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81978 مصطفی مرادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
81979 مصطفی مرادی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
81980 معصومه مرادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81981 معصومه مرادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
81982 معصومه مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
81983 معصومه مرادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
81984 منصوره مرادی 1370 علوم پايه زمین شناسی
81985 مهدی مرادی 1375 علوم پايه فیزیک
81986 مهدی مرادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81987 مهدی مرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81988 مهدی مرادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81989 مهدی مرادی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81990 مهدی مرادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81991 مهدی مرادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81992 مهری مرادی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
81993 مهناز مرادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
81994 نرجس خاتون مرادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81995 نرجس سادات مرادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
81996 نریمان مرادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81997 نسترن مرادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81998 نسرین مرادی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
81999 نشاط مرادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
82000 نصرت اله مرادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100612