راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 82001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82001 احسان مراغه چی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
82002 نادر مراغه چی 1354 علوم رياضي ریاضی
82003 غزال مراقبی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82004 مینوش مرامی 1368 علوم رياضي ریاضی
82005 مجید مربایان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
82006 مجید مربایان 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
82007 محدثه مربایان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82008 محدثه مربایان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
82009 محسن مربایان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82010 عماد مربوطی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
82011 سوسن مربی امرغان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82012 حکیمه مربی هروی 1381 علوم رياضي آمار
82013 حکیمه مربی هروی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
82014 حکیمه مربی هروی 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
82015 فرنگیس مربی هروی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82016 فهیمه مربی هروی 1373 علوم رياضي ریاضی
82017 اردشیر مرتاض هجری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82018 مهلا مرتاض پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82019 ارمغان مرتاض هجری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
82020 ارمغان مرتاض هجری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82021 سیما مرتاضیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
82022 ایمان مرتضائی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82023 ایمان مرتضائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
82024 حسین مرتضائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82025 رسول مرتضائی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
82026 زینب مرتضائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
82027 سعید مرتضائی 1354 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
82028 سیدامیر حسین مرتضائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82029 سیدامیرحسین مرتضائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82030 سیدجواد مرتضائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82031 شکوفه مرتضائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82032 علی مرتضائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
82033 علی مرتضائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
82034 علی مرتضائی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
82035 علی اکبر مرتضائی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82036 مجتبی مرتضائی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82037 محمد مرتضائی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82038 نوید مرتضائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82039 حمید مرتضائی آبرودی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82040 مجید مرتضائی آبرودی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
82041 مهرداد مرتضائی فرد 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
82042 مهوش مرتضائی مقدم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
82043 لیلا مرتضائی میرآبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82044 امیر مرتضائی نیا 1381 علوم پايه فیزیک
82045 حبیب الله مرتضایی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82046 رقیه مرتضایی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
82047 علی رضا مرتضایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82048 فاطمه مرتضایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82049 فرزاد مرتضایی 1375 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
82050 مریم مرتضایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82051 احسان مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
82052 اسماعیل مرتضوی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82053 اشرف مرتضوی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
82054 المیرا سادات مرتضوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
82055 بهناز مرتضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82056 بهناز مرتضوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82057 پریسا مرتضوی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82058 حمزه مرتضوی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
82059 حمید مرتضوی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
82060 حمیدرضا مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82061 رضا مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
82062 زهرا مرتضوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
82063 زهرا مرتضوی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82064 زهره سادات مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82065 زهره سادات مرتضوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
82066 ساره مرتضوی 1387 علوم پايه فیزیک
82067 سمانه سادات مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82068 سید امیر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
82069 سید جواد مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
82070 سید رضا مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82071 سید مجتبی مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
82072 سید مرتضی مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
82073 سید مرتضی مرتضوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
82074 سیداسماعیل مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82075 سیدجلال مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
82076 سیدجلال مرتضوی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82077 سیدجمال الدین مرتضوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82078 سیدحسن مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82079 سیدحسین مرتضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82080 سیدرضا مرتضوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82081 سیدسعیداله مرتضوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82082 سیدسعیداله مرتضوی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82083 سیدعبداله مرتضوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82084 سیدعلی مرتضوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82085 سیدعلی مرتضوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82086 سیدعلی اکبر مرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82087 سیدمجتبی مرتضوی 1373 علوم پايه زمین شناسی
82088 سیدمجتبی مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
82089 سیدمحمّد مرتضوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82090 سیدمحمد مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
82091 سیدمحمدحسن مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
82092 سیدمحمدمهدی مرتضوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
82093 سیدمحمود مرتضوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
82094 سیدمصطفی مرتضوی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
82095 سیدمصطفی مرتضوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82096 سیده زهرا مرتضوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82097 سیده سمیه مرتضوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
82098 سیده سمیه مرتضوی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
82099 سیده طاهره مرتضوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
82100 سیده فهیمه مرتضوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772824