راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 82201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82201 سیدامیر حسین مرتضائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82202 سیدامیرحسین مرتضائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82203 سیدجواد مرتضائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82204 شکوفه مرتضائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82205 علی مرتضائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
82206 علی مرتضائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
82207 علی مرتضائی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
82208 علی اکبر مرتضائی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82209 مجتبی مرتضائی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82210 محمد مرتضائی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82211 نوید مرتضائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82212 حمید مرتضائی آبرودی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82213 مجید مرتضائی آبرودی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
82214 مهرداد مرتضائی فرد 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
82215 مهوش مرتضائی مقدم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
82216 لیلا مرتضائی میرآبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82217 امیر مرتضائی نیا 1381 علوم پايه فیزیک
82218 حبیب الله مرتضایی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82219 رقیه مرتضایی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
82220 علی رضا مرتضایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82221 فاطمه مرتضایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82222 فرزاد مرتضایی 1375 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
82223 مریم مرتضایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82224 احسان مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
82225 اسماعیل مرتضوی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82226 اشرف مرتضوی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
82227 المیرا سادات مرتضوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
82228 بهناز مرتضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82229 بهناز مرتضوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82230 پریسا مرتضوی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82231 حمزه مرتضوی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
82232 حمید مرتضوی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
82233 حمیدرضا مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82234 رضا مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
82235 زهرا مرتضوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
82236 زهرا مرتضوی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82237 زهره سادات مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82238 زهره سادات مرتضوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
82239 ساره مرتضوی 1387 علوم پايه فیزیک
82240 سمانه سادات مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82241 سید امیر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
82242 سید جواد مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
82243 سید رضا مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82244 سید مجتبی مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
82245 سید مرتضی مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
82246 سید مرتضی مرتضوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
82247 سیداسماعیل مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82248 سیدجلال مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
82249 سیدجلال مرتضوی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82250 سیدجمال الدین مرتضوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82251 سیدحسن مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82252 سیدحسین مرتضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82253 سیدرضا مرتضوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82254 سیدسعیداله مرتضوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82255 سیدسعیداله مرتضوی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82256 سیدعبداله مرتضوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82257 سیدعلی مرتضوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82258 سیدعلی مرتضوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82259 سیدعلی اکبر مرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82260 سیدمجتبی مرتضوی 1373 علوم پايه زمین شناسی
82261 سیدمجتبی مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
82262 سیدمحمّد مرتضوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82263 سیدمحمد مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
82264 سیدمحمدحسن مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
82265 سیدمحمدمهدی مرتضوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
82266 سیدمحمود مرتضوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
82267 سیدمصطفی مرتضوی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
82268 سیدمصطفی مرتضوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82269 سیده زهرا مرتضوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82270 سیده سمیه مرتضوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
82271 سیده سمیه مرتضوی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
82272 سیده طاهره مرتضوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
82273 سیده فهیمه مرتضوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82274 سیده ندا مرتضوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82275 سیدهاشم مرتضوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82276 سیدیوسف مرتضوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
82277 شهربانو مرتضوی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82278 صدیقه مرتضوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
82279 طالب مرتضوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
82280 طوبا مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82281 علی مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
82282 علی اصغر مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
82283 علیرضا مرتضوی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
82284 علیرضا مرتضوی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82285 فاطمه مرتضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82286 فاطمه مرتضوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82287 فاطمه مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82288 فاطمه مرتضوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
82289 فاطمه سادات مرتضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82290 قدسیه مرتضوی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
82291 لیلا مرتضوی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
82292 مریم مرتضوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82293 مژگان مرتضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
82294 معصومه مرتضوی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
82295 معصومه مرتضوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
82296 مهدی مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82297 مهدی مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
82298 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
82299 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82300 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40101964