راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 82301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82301 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82302 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82303 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82304 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
82305 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82306 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
82307 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82308 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82309 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82310 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82311 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82312 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
82313 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
82314 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82315 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82316 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82317 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82318 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82319 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82320 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
82321 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
82322 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82323 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82324 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82325 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
82326 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82327 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82328 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82329 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
82330 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82331 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
82332 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
82333 سعیده مرتضوی گنگان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
82334 سیدمحمد مرتضوی مهران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82335 جواد مرتضوی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
82336 سیده سمانه مرتضوی مهریزی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
82337 سیده نعیمه مرتضوی مهریزی 1382 علوم رياضي آمار
82338 سیده وجیهه مرتضوی مهریزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
82339 مریم مرتضوی مهریزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
82340 مریم مرتضوی مهریزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
82341 زهرا مرتضوی میلانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82342 زینب مرتضوی میلانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
82343 زینب مرتضوی میلانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
82344 مریم مرتضوی میلانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82345 تکتم مرتضوی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82346 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82347 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
82348 فاطمه مرتضوی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82349 فاطمه مرتضوی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82350 غلامرضا مرتضوی نیا 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
82351 سیدحمید مرتضوی یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82352 مطهره مرتضویان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
82353 ا میر مرتضی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82354 حمیده مرتضی نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82355 حمید مرتضی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
82356 محمود مرتضی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
82357 محمود مرتضی پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82358 نجمه مرتضی پور کوه بنانی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
82359 نجمه مرتضی پورکوه بنانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
82360 شمسی مرتضی پورکوهبنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
82361 مریم مرتضی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82362 حامد مرتضی زاده جاغرق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82363 حامد مرتضی زاده جاغرق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
82364 فرزاد مرتضی زاده جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82365 مریم مرتضی زاده جاغرق 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
82366 فاطمه مرتضی زاده میمند 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
82367 معصومه مرتضی محمودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82368 حمیده مرتضی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
82369 حسنی مرتضی نیا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82370 نیره سادات مرتضی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82371 عبیر مرجان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
82372 رضا مرجانزاده بجستانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82373 حجت الله مرجانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
82374 سعید مرجانی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82375 سیدرحیم مرجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82376 سیدرضی مرجانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
82377 سیدعباس مرجانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
82378 صدیقه السادات مرجانی 1368 علوم پايه شیمی
82379 علی مرجانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
82380 حنانه السادات مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
82381 سیدعلی مرجانی بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82382 سیدمصطفی مرجانی بجستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
82383 شهره مرجانی بجستانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82384 نسیم مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82385 علی اکبر مرجانی خلیل اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82386 علی مرجوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82387 مریم مرجوی 1378 علوم پايه زمین شناسی
82388 مریم مرجوی 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
82389 محمدتقی مرحبا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
82390 کاوه مرحمتی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
82391 معصومه مرحمتی بنجار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82392 سیدحسن مرد 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
82393 سیدمهدی مرد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82394 فاطمه مرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82395 محمد مرداد 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82396 محمد مرداد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82397 مازیار مردان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82398 مجید مردان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82399 مجید مردان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82400 مریم مردان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100557