راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 82401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82401 مهدی مردان پورفریمان 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82402 اسیه مردان شاهی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
82403 امید مردانشاه 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
82404 ملیحه مردانشاهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
82405 کریم مردانه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82406 آرش مردانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82407 آرش مردانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
82408 الهام مردانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
82409 الهه مردانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
82410 امیر مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82411 بردی نظر مردانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82412 تبسم مردانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
82413 جلیل مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
82414 حبیب اله مردانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82415 حسن مردانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82416 حسن مردانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82417 حسین مردانی 1393 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82418 راحله مردانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82419 رسول مردانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82420 زهرا مردانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
82421 ستاره مردانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82422 سمیه مردانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
82423 سمیه مردانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
82424 شمیم مردانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
82425 طاهره مردانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82426 عاطفه مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
82427 فاطمه مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82428 فاطمه مردانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
82429 فاطمه سلطان مردانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
82430 فهیمه مردانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82431 محسن مردانی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82432 محمد مردانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82433 محمد مردانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
82434 محمدعلی مردانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
82435 مرتضی مردانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82436 میترا مردانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82437 میلاد مردانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
82438 امیر مردانی کلاته قشلاق 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82439 فرزانه مردانی بوانلو 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82440 مژده مردانی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
82441 کاظم مردانی حویق 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82442 طاهره مردانی شهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82443 پریسا مردانی طرقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82444 فاطمه مردانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82445 حسین مردانی کرانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
82446 عطیه مردانی کلاته قشلاق 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82447 عطیّه مردانی کلاته قشلاق 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
82448 وحید مردانی کلاته قشلاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82449 وحید مردانی کلاته قشلاق 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
82450 علی مردانی نافچی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82451 زینب مردخدای رودمعجنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
82452 علیرضا مردوخ پور 1368 مهندسي مهندسی عمران
82453 محمدزانا مردوخی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82454 مهناز مردی اوزکلایی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
82455 زهرا مردیها 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
82456 مهر نوش مردیها 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
82457 اسیه سادات مرزانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82458 ام البنین مرزانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82459 حسین مرزانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82460 خدیجه مرزانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82461 سیدجواد مرزانی 1382 علوم پايه فیزیک
82462 سیدعلی مرزانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
82463 سیدمحمد مرزانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
82464 قنبر مرزانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82465 لیلاسادات مرزانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82466 بهروز مرزبان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82467 بهروز مرزبان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
82468 رقیه مرزبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82469 شهین مرزبان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
82470 صادق مرزبان 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82471 احسان مرزبان کیا 1392 مهندسي مهندسی شیمی
82472 زهرا مرزبان مریدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
82473 زهرا مرزبان مغانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
82474 محمدرضا مرزبانی 1354 علوم پايه شیمی
82475 فاطمه مرزنگوشی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
82476 سمیرا مرزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
82477 محمدرضا مرزی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82478 باقر مرسل 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82479 علی مرسل 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82480 مسعود مرسلپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
82481 میلاد مرسلویی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
82482 علی مرسلی 1378 علوم پايه شیمی- فیزیک
82483 علی مرسلی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
82484 فرهاد مرسلی پاورسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82485 سمانه مرسولی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82486 راضیه مرشد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
82487 علیمحمد مرشد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
82488 اکبر مرشداسکی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
82489 اسداله مرشدپرمکوهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82490 محمد مرشدزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82491 ارزو مرشدسلوک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82492 الهه مرشدلو 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82493 ام البنین مرشدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82494 بنت الهدی مرشدلو 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82495 تکتم مرشدلو 1381 علوم پايه فیزیک
82496 تکتم مرشدلو 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
82497 جواد مرشدلو 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82498 حسین مرشدلو 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82499 رضا مرشدلو 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82500 زهره مرشدلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40101925