راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 82501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82501 سمیرا مرشدلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
82502 سمیه مرشدلو 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82503 صدیقه مرشدلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82504 صدیقه مرشدلو 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
82505 طیبه مرشدلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
82506 علی مرشدلو 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82507 محبوبه مرشدلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
82508 محمد مرشدلو 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
82509 ملیحه مرشدلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82510 ملیحه مرشدلو 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
82511 میترا مرشدلو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82512 ناهید مرشدلو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82513 سمیّه مرشدلوخردعلیا 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
82514 منیره مرشدمحسنی 1354 علوم پايه شیمی
82515 افسانه مرشدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82516 زهرا مرشدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
82517 مصطفی مرشدی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82518 وحیدرضا مرشدی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
82519 اکرم مرشدی دوغائی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82520 دُرسا مرشدی راد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
82521 محبوبه مرشدی زاده 1371 علوم پايه دبیری شیمی
82522 مجتبی مرشدی نوغابی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
82523 افشین مرشدیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82524 زینب مرصادی ثابت کردمحله 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82525 پیمان مرصعی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
82526 ستاره مرصعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82527 انا مرضیه 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
82528 انا مرضیه 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
82529 سیدامیر مرعشی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82530 سیدامیر مرعشی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
82531 سیدحسین مرعشی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
82532 سیدعلیرضا مرعشی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82533 محیاسادات مرعشی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82534 محیاسادات مرعشی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
82535 مریم السادات مرعشی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
82536 مریم السادات مرعشی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
82537 مریم السادات مرعشی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
82538 نسرین مرعشی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82539 محمود مرعی 1394 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
82540 سیدطاها مرقاتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82541 زهرا مرقسی درمیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82542 راحله بیگم مرکبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82543 راحله بیگم مرکبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82544 سارا مرکبی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82545 سید احمد مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82546 سیدابولقاسم مرکبی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
82547 سیدایمان مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82548 سیدجعفر مرکبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82549 میلاد مرکبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82550 آیدا مرکزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82551 علی اصغر مرکزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
82552 احسان مرکزی امیدوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82553 حمید مرکزی امیدوار 1358 علوم رياضي آمار
82554 علی مرکزی امیدوار 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82555 مریم مرکزی امیدوار 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
82556 فرزانه مرکوئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
82557 حسن مرکی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82558 رضا مرکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
82559 معصومه مرکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82560 داود مرگان طرقبه 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
82561 محمد مرگانی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
82562 هادی مرگانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82563 جواد مرگنی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82564 دعیر مرمضی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
82565 بهناز مرندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
82566 سعید مرندی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
82567 مازیار مرندی 1377 علوم پايه فیزیک
82568 محمدرضا مرندی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
82569 محمدرفیع مرندی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82570 ملیحه مرندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82571 مهناز مرندی 1357 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
82572 هانیه مرندی زاده شیروان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82573 خلیل مرندی شیروان 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
82574 محمدجواد مرندی شیروان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82575 بتول مروارید 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
82576 رباب مروارید 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82577 رضا مروارید 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
82578 زهرا مروارید 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82579 زینب مروارید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82580 علی مروارید 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
82581 غزاله مروارید 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
82582 کورش مروارید 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82583 محمدمهدی مروارید 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
82584 مسعود مروارید 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82585 مونا مروارید 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
82586 هاشم مروارید 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82587 آناهیتا مرواریدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82588 مریم مرواریدی فریمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82589 مریم مرواریدی فریمانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82590 بی بی فاطمه مرواریدی لوشابی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82591 بی بی محترم مرواریدی لوشابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82592 فرشته مروئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82593 فریبا مروت 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
82594 حمید مروت دار 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
82595 بی بی رقیه مروت بقمچی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82596 تارا مروتدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82597 علی مروتدار 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82598 سولماز مروتی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
82599 جواد مروتی باش محله 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82600 مجتبی مروتی باش محله 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100505