راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 82601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82601 قاسم معنوی فر 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
82602 شهریار معنوی نامقی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82603 محمدحسن معیاری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
82604 الناز معیّری 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
82605 جعفر معیری 1351 علوم پايه شیمی
82606 زهرا معیری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
82607 شعیب معیری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82608 رعنا معیری پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
82609 حامد معیری کاشانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82610 حسنا معیریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82611 جواد معین 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82612 حسین معین 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82613 حسین معین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
82614 رضوان معین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
82615 مریم معین 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82616 حسین معین خواه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82617 الهام معین زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
82618 فروغ معین مقدس 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82619 سیدشهاب الدین معین الدینی 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
82620 فاطمه معین الدینی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
82621 مهدی معین الدینی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
82622 نعیمه معین الدینی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82623 مجید معین الساداتی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
82624 فاطمه معین الغربائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82625 پریسا معین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
82626 عصمت معین پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82627 احمد معین تقوی 1347 علوم رياضي ریاضی
82628 سید احسان معین تقوی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82629 سید احسان معین تقوی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
82630 محمدرضا معین تقوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
82631 مژگان معین تقوی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
82632 حسین معین خواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82633 طناز معین درباری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82634 علی معین درباری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82635 علی معین درباری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
82636 مریم معین درباری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
82637 مریم معین درباری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
82638 مریم معین درباری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
82639 نسیم سادات معین درباری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82640 محمود معین راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
82641 فاطمه معین زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82642 محمداحسان معین زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
82643 محمدحسین معین زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82644 مریم معین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
82645 مهسا معین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82646 صادق معین صمدانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82647 مریم السادات معین ضیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82648 مریم معین فر 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
82649 مهدی معین فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82650 یداله معین فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82651 حمید معین فرد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82652 حمیده معین فرد 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
82653 فرزانه معین فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
82654 مرضیه معین فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82655 مرضیه معین فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
82656 علی معین قالی بافان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82657 فاطمه معین گلبوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
82658 فهیمه معین محسن آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82659 فروغ معین مقدس 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82660 محبوبه معین مقدس 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
82661 محبوبه معین مقدس 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
82662 نویده معین نیا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82663 اسماعیل معینی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
82664 امیررضا معینی 1387 علوم پايه فیزیک
82665 رحیم معینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82666 سمیه معینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
82667 سیاوش معینی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82668 شکوفه معینی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
82669 صدیقه معینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82670 علی معینی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82671 علیرضا معینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
82672 فاطمه معینی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82673 فرزانه معینی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
82674 محدثه معینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
82675 محمد معینی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
82676 محمدرضا معینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82677 معصومه معینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
82678 معصومه معینی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
82679 مهشید معینی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
82680 مهین معینی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82681 نسرین معینی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
82682 عفت معینی اصل 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82683 عفت معینی اصل 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
82684 محمدرسول معینی افکاریز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82685 مرضیه معینی ایوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
82686 اسماء معینی پناه 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
82687 سمیه معینی پور 1381 علوم پايه فیزیک
82688 عبدالرضا معینی تقوی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
82689 وحید معینی دانشمندی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
82690 اکرم معینی راد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
82691 سمانه معینی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
82692 فاطمه معینی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
82693 مجید معینی زاده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82694 مجید معینی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82695 محسن معینی زاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82696 محسن معینی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82697 محسن معینی زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82698 محمدرضا معینی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82699 مریم معینی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
82700 معصومه معینی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147433