راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,451

نمایش موارد : 82701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82701 حمید مرتضوی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
82702 حمیدرضا مرتضوی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82703 رضا مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
82704 زهرا مرتضوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
82705 زهرا مرتضوی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82706 زهره سادات مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82707 زهره سادات مرتضوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
82708 ساره مرتضوی 1387 علوم پايه فیزیک
82709 سمانه سادات مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82710 سید امیر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
82711 سید جواد مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
82712 سید رضا مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82713 سید مجتبی مرتضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
82714 سید مرتضی مرتضوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
82715 سید مرتضی مرتضوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
82716 سیداسماعیل مرتضوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82717 سیدجلال مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
82718 سیدجلال مرتضوی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82719 سیدجمال الدین مرتضوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82720 سیدحسن مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82721 سیدحسین مرتضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82722 سیدرضا مرتضوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82723 سیدسعیداله مرتضوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82724 سیدسعیداله مرتضوی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82725 سیدعبداله مرتضوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82726 سیدعلی مرتضوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82727 سیدعلی مرتضوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82728 سیدعلی اکبر مرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82729 سیدمجتبی مرتضوی 1373 علوم پايه زمین شناسی
82730 سیدمجتبی مرتضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
82731 سیدمحمّد مرتضوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82732 سیدمحمد مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
82733 سیدمحمدحسن مرتضوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
82734 سیدمحمدمهدی مرتضوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
82735 سیدمحمود مرتضوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
82736 سیدمصطفی مرتضوی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
82737 سیدمصطفی مرتضوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82738 سیده زهرا مرتضوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82739 سیده سمیه مرتضوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
82740 سیده سمیه مرتضوی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
82741 سیده طاهره مرتضوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
82742 سیده فهیمه مرتضوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82743 سیده ندا مرتضوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82744 سیدهاشم مرتضوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82745 سیدیوسف مرتضوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
82746 شهربانو مرتضوی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82747 صدیقه مرتضوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
82748 طالب مرتضوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
82749 طوبا مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82750 علی مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
82751 علی اصغر مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
82752 علیرضا مرتضوی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
82753 علیرضا مرتضوی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82754 فاطمه مرتضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82755 فاطمه مرتضوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82756 فاطمه مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82757 فاطمه مرتضوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
82758 فاطمه سادات مرتضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82759 قدسیه مرتضوی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
82760 لیلا مرتضوی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
82761 مریم مرتضوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82762 مژگان مرتضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
82763 معصومه مرتضوی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
82764 معصومه مرتضوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
82765 مهدی مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82766 مهدی مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
82767 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
82768 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82769 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
82770 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82771 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82772 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82773 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
82774 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82775 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
82776 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82777 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82778 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82779 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82780 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82781 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
82782 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
82783 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82784 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82785 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82786 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82787 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82788 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82789 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
82790 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
82791 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82792 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82793 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82794 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
82795 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82796 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82797 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82798 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
82799 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82800 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40879252