راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 82801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82801 زهرا مرقسی درمیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82802 راحله بیگم مرکبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82803 راحله بیگم مرکبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82804 سارا مرکبی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82805 سید احمد مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82806 سیدابولقاسم مرکبی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
82807 سیدایمان مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82808 سیدجعفر مرکبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82809 میلاد مرکبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82810 آیدا مرکزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82811 علی اصغر مرکزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
82812 احسان مرکزی امیدوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82813 حمید مرکزی امیدوار 1358 علوم رياضي آمار
82814 علی مرکزی امیدوار 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82815 مریم مرکزی امیدوار 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
82816 فرزانه مرکوئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
82817 حسن مرکی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82818 رضا مرکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
82819 معصومه مرکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82820 داود مرگان طرقبه 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
82821 محمد مرگانی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
82822 هادی مرگانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82823 جواد مرگنی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82824 دعیر مرمضی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
82825 بهناز مرندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
82826 سعید مرندی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
82827 مازیار مرندی 1377 علوم پايه فیزیک
82828 محمدرضا مرندی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
82829 محمدرفیع مرندی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82830 ملیحه مرندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82831 مهناز مرندی 1357 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
82832 هانیه مرندی زاده شیروان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82833 خلیل مرندی شیروان 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
82834 محمدجواد مرندی شیروان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82835 بتول مروارید 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
82836 رباب مروارید 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82837 رضا مروارید 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
82838 زهرا مروارید 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82839 زینب مروارید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82840 علی مروارید 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
82841 غزاله مروارید 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
82842 کورش مروارید 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82843 محمدمهدی مروارید 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
82844 مسعود مروارید 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82845 مونا مروارید 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
82846 هاشم مروارید 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82847 آناهیتا مرواریدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82848 مریم مرواریدی فریمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82849 مریم مرواریدی فریمانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82850 بی بی فاطمه مرواریدی لوشابی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82851 بی بی محترم مرواریدی لوشابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82852 فرشته مروئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82853 فریبا مروت 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
82854 حمید مروت دار 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
82855 بی بی رقیه مروت بقمچی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82856 تارا مروتدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82857 علی مروتدار 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82858 سولماز مروتی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
82859 جواد مروتی باش محله 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82860 مجتبی مروتی باش محله 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
82861 ابراهیم مروتی لقمجانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82862 زهرا مروج 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82863 کمال مرّوج 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
82864 کمال مروج 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
82865 مصطفی مروج 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82866 کاظم مروج الشریعه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82867 محمدمهدی مروج الشریعه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82868 خاطره مروج تربتی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
82869 عباس مروج خراسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82870 وجیهه مروج کاشانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82871 مرتضی مروج هرسینی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82872 امیر مروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
82873 سمیرا مروجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
82874 علی اکبر مروجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82875 هادی مروجی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82876 فائزه مروجی راد 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82877 فهیمه مروجی راد 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
82878 رسول مروجی فر 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
82879 محمد مروستی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
82880 احمد مروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
82881 اسیه مروی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
82882 اعظم مروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82883 اقدم مروی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82884 اکرم مروی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
82885 اکرم مروی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
82886 بتول مروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82887 بنفشه مروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82888 بنفشه مروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
82889 حسن مروی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
82890 حسین مروی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82891 حمید مروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
82892 حمید مروی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
82893 حمید مروی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
82894 حوریه مروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82895 رویا مروی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82896 زکیه مروی 1376 علوم رياضي ریاضی
82897 زهرا مروی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
82898 علی مروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82899 غلامعلی مروی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
82900 فائزه مروی 1375 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475511