راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 82901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82901 سیدهاشم مرتضوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82902 سیدیوسف مرتضوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
82903 شهربانو مرتضوی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82904 صدیقه مرتضوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
82905 طالب مرتضوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
82906 طوبا مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82907 علی مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
82908 علی اصغر مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
82909 علیرضا مرتضوی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
82910 علیرضا مرتضوی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82911 فاطمه مرتضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82912 فاطمه مرتضوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82913 فاطمه مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82914 فاطمه مرتضوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
82915 فاطمه سادات مرتضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82916 قدسیه مرتضوی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
82917 لیلا مرتضوی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
82918 مریم مرتضوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82919 مژگان مرتضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
82920 معصومه مرتضوی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
82921 معصومه مرتضوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
82922 مهدی مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82923 مهدی مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
82924 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
82925 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82926 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
82927 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82928 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82929 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82930 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
82931 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82932 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
82933 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
82934 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82935 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82936 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82937 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82938 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
82939 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
82940 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82941 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82942 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82943 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
82944 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82945 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82946 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
82947 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
82948 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
82949 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82950 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82951 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
82952 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82953 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82954 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
82955 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
82956 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82957 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
82958 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
82959 سعیده مرتضوی گنگان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
82960 سیدمحمد مرتضوی مهران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82961 جواد مرتضوی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
82962 سیده سمانه مرتضوی مهریزی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
82963 سیده نعیمه مرتضوی مهریزی 1382 علوم رياضي آمار
82964 سیده وجیهه مرتضوی مهریزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
82965 مریم مرتضوی مهریزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
82966 مریم مرتضوی مهریزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
82967 زهرا مرتضوی میلانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82968 زینب مرتضوی میلانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
82969 زینب مرتضوی میلانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
82970 مریم مرتضوی میلانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82971 تکتم مرتضوی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82972 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82973 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
82974 فاطمه مرتضوی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82975 فاطمه مرتضوی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82976 غلامرضا مرتضوی نیا 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
82977 سیدحمید مرتضوی یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82978 مطهره مرتضویان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
82979 ا میر مرتضی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82980 حمیده مرتضی نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82981 حمید مرتضی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
82982 محمود مرتضی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
82983 محمود مرتضی پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82984 نجمه مرتضی پور کوه بنانی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
82985 نجمه مرتضی پورکوه بنانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
82986 شمسی مرتضی پورکوهبنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
82987 مریم مرتضی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82988 حامد مرتضی زاده جاغرق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82989 حامد مرتضی زاده جاغرق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
82990 فرزاد مرتضی زاده جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82991 مریم مرتضی زاده جاغرق 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
82992 فاطمه مرتضی زاده میمند 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
82993 معصومه مرتضی محمودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82994 حمیده مرتضی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
82995 حسنی مرتضی نیا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82996 نیره سادات مرتضی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82997 عبیر مرجان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
82998 رضا مرجانزاده بجستانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82999 حجت الله مرجانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
83000 سعید مرجانی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158895