راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 83001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83001 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
83002 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83003 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
83004 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83005 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
83006 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83007 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
83008 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83009 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
83010 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
83011 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83012 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83013 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83014 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83015 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
83016 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
83017 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83018 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83019 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83020 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
83021 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
83022 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83023 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
83024 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
83025 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
83026 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83027 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
83028 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
83029 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83030 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83031 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
83032 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
83033 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83034 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
83035 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
83036 سعیده مرتضوی گنگان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
83037 سیدمحمد مرتضوی مهران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
83038 جواد مرتضوی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
83039 سیده سمانه مرتضوی مهریزی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
83040 سیده نعیمه مرتضوی مهریزی 1382 علوم رياضي آمار
83041 سیده وجیهه مرتضوی مهریزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
83042 مریم مرتضوی مهریزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
83043 مریم مرتضوی مهریزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
83044 زهرا مرتضوی میلانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83045 زینب مرتضوی میلانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
83046 زینب مرتضوی میلانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
83047 مریم مرتضوی میلانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83048 تکتم مرتضوی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
83049 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83050 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
83051 فاطمه مرتضوی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83052 فاطمه مرتضوی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83053 غلامرضا مرتضوی نیا 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83054 سیدحمید مرتضوی یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83055 مطهره مرتضویان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
83056 ا میر مرتضی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83057 حمیده مرتضی نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
83058 حمید مرتضی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
83059 محمود مرتضی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
83060 محمود مرتضی پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83061 نجمه مرتضی پور کوه بنانی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
83062 نجمه مرتضی پورکوه بنانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
83063 شمسی مرتضی پورکوهبنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83064 مریم مرتضی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83065 حامد مرتضی زاده جاغرق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
83066 حامد مرتضی زاده جاغرق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
83067 فرزاد مرتضی زاده جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
83068 مریم مرتضی زاده جاغرق 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
83069 فاطمه مرتضی زاده میمند 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
83070 معصومه مرتضی محمودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83071 حمیده مرتضی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
83072 حسنی مرتضی نیا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83073 نیره سادات مرتضی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83074 عبیر مرجان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
83075 رضا مرجانزاده بجستانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83076 حجت الله مرجانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
83077 سعید مرجانی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
83078 سیدرحیم مرجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83079 سیدرضی مرجانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
83080 سیدعباس مرجانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83081 صدیقه السادات مرجانی 1368 علوم پايه شیمی
83082 علی مرجانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
83083 حنانه السادات مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
83084 سیدعلی مرجانی بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83085 سیدمصطفی مرجانی بجستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
83086 شهره مرجانی بجستانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83087 نسیم مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83088 علی اکبر مرجانی خلیل اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83089 علی مرجوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
83090 مریم مرجوی 1378 علوم پايه زمین شناسی
83091 مریم مرجوی 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
83092 محمدتقی مرحبا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
83093 کاوه مرحمتی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
83094 معصومه مرحمتی بنجار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83095 سیدحسن مرد 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
83096 سیدمهدی مرد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83097 فاطمه مرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83098 محمد مرداد 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83099 محمد مرداد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83100 مازیار مردان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478578678778878979079179279379479579679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189678