راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 51 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 83601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83601 عیسی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
83602 غلامرضا میرزائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83603 فاطمه میرزائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
83604 فاطمه میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
83605 فاطمه میرزائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83606 فاطمه میرزائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
83607 فاطمه میرزائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83608 فاطمه السادات میرزائی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
83609 فرزاد میرزائی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
83610 فرزاد میرزائی 1367 علوم پايه شیمی
83611 فرزانه میرزائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83612 فرناز میرزائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83613 قاسم میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
83614 کوثر میرزائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
83615 گلدسته میرزائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
83616 مجتبی میرزائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83617 محسن میرزائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
83618 محسن میرزائی 1354 مهندسي راه و ساختمان
83619 محمد میرزائی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83620 محمدحسین میرزائی 1351 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83621 محمدرضا میرزائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
83622 محمدرضا میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
83623 محمدمهدی میرزائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
83624 محمدهانی میرزائی 1379 علوم پايه فیزیک
83625 محمود میرزائی 1352 مهندسي راه و ساختمان
83626 مرتضی میرزائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
83627 مرجان میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
83628 مریم میرزائی 1370 علوم پايه فیزیک
83629 مریم میرزائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83630 مسعود میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
83631 مصطفی میرزائی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83632 منصور میرزائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
83633 موسی میرزائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83634 مهدی میرزائی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
83635 مهدیه میرزائی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
83636 مهناز میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83637 مهناز میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
83638 میترا میرزائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
83639 میثم میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
83640 نازنین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
83641 ناصر میرزائی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
83642 ناهید میرزائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83643 نرگس میرزائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
83644 نفیسه میرزائی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83645 نفیسه سادات میرزائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83646 وحید میرزائی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83647 هادی میرزائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
83648 هانیه میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
83649 رضا میرزائی محمودآبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
83650 مهدی میرزائی انالوجه 1376 علوم پايه فیزیک
83651 رحیم میرزائی باغابری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83652 مریم میرزائی باغابری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83653 مهدیه میرزائی باغینی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
83654 وجیهه میرزائی بیناباج 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83655 جواد میرزائی پور 1387 علوم رياضي آمار
83656 محمد میرزائی ثانی مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
83657 زلیخا میرزائی چهارراه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
83658 سیدابوالفضل میرزائی حصاری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83659 غزاله میرزائی حصاری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83660 محمدباقر میرزائی حصاریان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
83661 سیدعلی میرزائی خادر 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83662 مریم میرزائی خلیل ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83663 ربابه میرزائی راد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
83664 شایان میرزائی راسخ 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
83665 زهرا میرزائی رزق آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
83666 حمید میرزائی سه دهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83667 مسعود میرزائی شهرابی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
83668 زهرا میرزائی صادق آباد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83669 فاطمه میرزائی صفی آباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
83670 سارا میرزائی صفی اباد 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
83671 مهدیه میرزائی عباس آباد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83672 محمدمهدی میرزائی عباس اباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83673 حبیب میرزائی فخرآباد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
83674 مطهره میرزائی فراهانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
83675 مجید میرزائی فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83676 محسن میرزائی فرد 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
83677 محمدرضا میرزائی فرد 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
83678 رویا میرزائی فیض ابادی 1371 علوم رياضي ریاضی
83679 حسین میرزائی فیض آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
83680 روح الله میرزائی فیض آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
83681 سارا میرزائی فیض آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83682 سارا میرزائی فیض آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83683 سمانه میرزائی فیض آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
83684 معصومه میرزائی قوژدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
83685 مهری میرزائی قوژدی 1385 علوم رياضي آمار
83686 الهه میرزائی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83687 ایمان میرزائی کاخکی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83688 ایمان میرزائی کاخکی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
83689 حسین میرزائی کاخکی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83690 مهلا میرزائی کاخکی 1388 علوم پايه فیزیک
83691 عبدالرسول میرزائی گیسکی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
83692 شهرزاد میرزائی لوحه سرا 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83693 اکرم میرزائی محمدآبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83694 ابوالقاسم میرزائی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83695 حسین میرزائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
83696 زینب میرزائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83697 مجتبی میرزائی مهر 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
83698 فرناز میرزائی مهموئی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
83699 حسین میرزائی نجفقلی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
83700 بهناز میرزائی نجم آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566306