راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 83601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83601 جواد نجفیان رضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83602 سیدمحمد نجفیان رضوی 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83603 علی نجفیان رضوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
83604 لیلا نجفیان رضوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83605 مجتبی نجفیان رضوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83606 محسن نجفیان رضوی 1374 علوم رياضي آمار
83607 نرگس نجفیان رضوی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
83608 سیروس نجفیان زاده 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
83609 فرزانه نجفیان زحمت کشان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83610 معصومه نجفیان زحمتکشان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83611 اعظم نجم آبادی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
83612 رمضانعلی نجم آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
83613 مهدی نجم آبادی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
83614 غلامعباس نجم الدینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83615 فاطمه نجم باختری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83616 لعیا نجم عراقی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83617 سعید نجمائی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83618 اکرم نجمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
83619 فاطمه نجمی 1392 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
83620 کامیار نجمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83621 مریم نجمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
83622 مصطفی نجمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83623 نجمه نجمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
83624 اسحق نجمی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
83625 معصومه نجمی پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
83626 نجمه نجمی طرقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83627 سیمین نجومی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83628 فاطمه نجومی تربتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
83629 فاطمه نجومی تربتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
83630 معصومه نجومی تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83631 آرزو نجی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
83632 آرش نجی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
83633 آرش نجی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
83634 رسول نجیب 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
83635 محمد نجیب اکبرپور 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
83636 علیرضا نجیب قوزانی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
83637 ازاده نجیب گازرکار 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
83638 لیلا نجیب لعل خفتان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83639 مهدی نجیب نیا 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83640 سمّیه نجیب زادگان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83641 معصومه نجیب زاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
83642 غلامرضا نجیب ضیاء 1354 علوم پايه فیزیک
83643 نوشین نجیب کازرکار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
83644 فهیمه نجیب مسافر 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
83645 سمانه نجیب نیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
83646 سمانه نجیب نیا 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
83647 مهراز نجیب نیا 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83648 حسین نجیبی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83649 ریحانه نجیبی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83650 مریم نجیبی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
83651 مریم نجیبی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
83652 معصومه نجیبی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
83653 اسیه نجیبیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83654 سارا نجیبیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83655 ملیحه نجیمی 1374 علوم پايه فیزیک
83656 فرشاد نحاس 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83657 محمدرضا نحاسی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
83658 محمدسجاد نحوی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83659 محمدرضا نحوی نژاد 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
83660 علی نخ زری مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
83661 علیرضا نخ فروش 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
83662 علیرضا نخ فروش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
83663 فاخته نخاولی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
83664 مهدی نخاولی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
83665 میعاد نخاولی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
83666 محمدرضا نخئی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
83667 محمدرضا نخئی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
83668 زهرا نخئی مقدم گازار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83669 علی نخبه 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
83670 صادق نخبه زعیم 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
83671 هومن نخبه زعیم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83672 نازنین نخجوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
83673 نعیمه نخجوانی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
83674 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
83675 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
83676 حسن نخچیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83677 عصمت نخزری خداخیر 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
83678 فردین نخست 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
83679 آرمین نخستین پناهی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
83680 محمد نخستین گشت رودخانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83681 آزیتا نخعی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
83682 ابراهیم نخعی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83683 ابوالفضل نخعی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83684 احمد نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
83685 اعظم نخعی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
83686 الهام نخعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
83687 ام الفجر نخعی 1383 علوم پايه فیزیک
83688 ام الفجر نخعی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
83689 ام الفجر نخعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
83690 امید نخعی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
83691 بتول نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83692 پیمان نخعی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
83693 ثریا نخعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83694 حبیب اله نخعی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83695 حسن نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
83696 حسن نخعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
83697 حسین نخعی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
83698 حسین رضا نخعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
83699 حمیدرضا نخعی 1355 مهندسي راه و ساختمان
83700 حمیده نخعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945713