راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 84101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84101 سیدمحمود مرتضوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
84102 سیدمصطفی مرتضوی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
84103 سیدمصطفی مرتضوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84104 سیده زهرا مرتضوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84105 سیده سمیه مرتضوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
84106 سیده سمیه مرتضوی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
84107 سیده طاهره مرتضوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
84108 سیده فهیمه مرتضوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84109 سیده ندا مرتضوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84110 سیدهاشم مرتضوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
84111 سیدیوسف مرتضوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
84112 شهربانو مرتضوی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84113 صدیقه مرتضوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
84114 طالب مرتضوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84115 طوبا مرتضوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84116 علی مرتضوی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
84117 علی اصغر مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
84118 علیرضا مرتضوی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
84119 علیرضا مرتضوی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84120 فاطمه مرتضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84121 فاطمه مرتضوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
84122 فاطمه مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84123 فاطمه مرتضوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
84124 فاطمه مرتضوی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
84125 فاطمه سادات مرتضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84126 قدسیه مرتضوی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
84127 لیلا مرتضوی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
84128 مریم مرتضوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84129 مژگان مرتضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
84130 معصومه مرتضوی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
84131 معصومه مرتضوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84132 مهدی مرتضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84133 مهدی مرتضوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
84134 ندا مرتضوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
84135 نرگس مرتضوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84136 نیلوفر مرتضوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
84137 هاشم مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84138 هاشم مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
84139 هاشم مرتضوی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84140 هایده مرتضوی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
84141 ریحانه مرتضوی مهریزی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84142 سیدجواد مرتضوی امیری 1375 علوم رياضي آمار
84143 سیدجواد مرتضوی اناری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84144 سیدمسعود مرتضوی تبریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84145 فرخ مرتضوی تبریزی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84146 فرزاد مرتضوی تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84147 ساره بی بی مرتضوی تنها 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
84148 مینا مرتضوی چم چالی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
84149 سیدمحمد مرتضوی خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84150 زهرا مرتضوی راد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84151 سیدحسن مرتضوی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84152 سیدحسین مرتضوی راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84153 سارا مرتضوی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84154 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84155 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84156 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
84157 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
84158 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84159 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84160 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84161 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
84162 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84163 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84164 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84165 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84166 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84167 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
84168 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
84169 سعیده مرتضوی گنگان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
84170 سیدمحمد مرتضوی مهران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84171 جواد مرتضوی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
84172 سیده سمانه مرتضوی مهریزی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
84173 سیده نعیمه مرتضوی مهریزی 1382 علوم رياضي آمار
84174 سیده وجیهه مرتضوی مهریزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
84175 مریم مرتضوی مهریزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
84176 مریم مرتضوی مهریزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
84177 زهرا مرتضوی میلانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84178 زینب مرتضوی میلانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84179 زینب مرتضوی میلانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
84180 مریم مرتضوی میلانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84181 تکتم مرتضوی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84182 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84183 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
84184 فاطمه مرتضوی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84185 فاطمه مرتضوی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84186 غلامرضا مرتضوی نیا 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84187 سیدحمید مرتضوی یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84188 مطهره مرتضویان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
84189 ا میر مرتضی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84190 حمیده مرتضی نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
84191 حمید مرتضی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
84192 محمود مرتضی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
84193 محمود مرتضی پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84194 نجمه مرتضی پور کوه بنانی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
84195 نجمه مرتضی پورکوه بنانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
84196 شمسی مرتضی پورکوهبنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84197 مریم مرتضی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84198 حامد مرتضی زاده جاغرق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84199 حامد مرتضی زاده جاغرق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84200 فرزاد مرتضی زاده جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199067