راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 84401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84401 منیره مرشدمحسنی 1354 علوم پايه شیمی
84402 افسانه مرشدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84403 زهرا مرشدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
84404 مصطفی مرشدی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84405 وحیدرضا مرشدی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
84406 اکرم مرشدی دوغائی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84407 دُرسا مرشدی راد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
84408 محبوبه مرشدی زاده 1371 علوم پايه دبیری شیمی
84409 افسانه مرشدی شهربابکی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
84410 مجتبی مرشدی نوغابی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
84411 افشین مرشدیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84412 زینب مرصادی ثابت کردمحله 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84413 پیمان مرصعی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
84414 ستاره مرصعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84415 آنا مرضیه 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
84416 انا مرضیه 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
84417 سیدامیر مرعشی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84418 سیدامیر مرعشی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
84419 سیدحسین مرعشی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84420 سیدعلیرضا مرعشی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84421 محیاسادات مرعشی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84422 محیاسادات مرعشی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
84423 مریم السادات مرعشی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84424 مریم السادات مرعشی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
84425 مریم السادات مرعشی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
84426 نسرین مرعشی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84427 محمود مرعی 1394 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
84428 سیدطاها مرقاتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84429 زهرا مرقسی درمیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84430 راحله بیگم مرکبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84431 راحله بیگم مرکبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84432 سارا مرکبی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
84433 سید احمد مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84434 سیدابولقاسم مرکبی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
84435 سیدایمان مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84436 سیدجعفر مرکبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84437 میلاد مرکبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84438 آیدا مرکزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84439 علی اصغر مرکزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
84440 احسان مرکزی امیدوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84441 حمید مرکزی امیدوار 1358 علوم رياضي آمار
84442 علی مرکزی امیدوار 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84443 مریم مرکزی امیدوار 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
84444 فرزانه مرکوئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
84445 حسن مرکی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84446 رضا مرکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
84447 معصومه مرکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84448 داود مرگان طرقبه 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
84449 محمد مرگانی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
84450 هادی مرگانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84451 جواد مرگنی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84452 دعیر مرمضی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
84453 بهناز مرندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
84454 سعید مرندی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
84455 مازیار مرندی 1377 علوم پايه فیزیک
84456 محمدرضا مرندی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
84457 محمدرفیع مرندی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84458 ملیحه مرندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84459 مهناز مرندی 1357 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
84460 هانیه مرندی زاده شیروان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84461 خلیل مرندی شیروان 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
84462 محمدجواد مرندی شیروان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84463 احمد مروارید 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84464 بتول مروارید 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
84465 رباب مروارید 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84466 رضا مروارید 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
84467 زهرا مروارید 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84468 زهرا مروارید 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84469 زینب مروارید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84470 علی مروارید 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
84471 غزاله مروارید 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
84472 کورش مروارید 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84473 محمدمهدی مروارید 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
84474 مسعود مروارید 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84475 مونا مروارید 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
84476 هاشم مروارید 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84477 آناهیتا مرواریدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84478 مریم مرواریدی فریمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84479 مریم مرواریدی فریمانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84480 مریم مرواریدی فریمانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
84481 بی بی فاطمه مرواریدی لوشابی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84482 بی بی محترم مرواریدی لوشابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84483 فرشته مروئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84484 فریبا مروت 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
84485 حمید مروت دار 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
84486 بی بی رقیه مروت بقمچی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84487 تارا مروتدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84488 علی مروتدار 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84489 سولماز مروتی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
84490 جواد مروتی باش محله 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84491 مجتبی مروتی باش محله 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
84492 ابراهیم مروتی لفمجانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84493 زهرا مروج 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84494 کمال مرّوج 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
84495 کمال مروج 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
84496 مصطفی مروج 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84497 کاظم مروج الشریعه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84498 محمدمهدی مروج الشریعه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84499 خاطره مروج تربتی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
84500 عباس مروج خراسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227734