راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 84601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84601 مجتبی میرزایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84602 محمد میرزایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
84603 مهسا میرزایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
84604 نرگس میرزایی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
84605 وحید میرزایی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
84606 رضا میرزایی تالارپشتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
84607 بی بی زهره میرزایی تبادکان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84608 ملیحه میرزایی حصاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
84609 مجتبی میرزایی ابرده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
84610 مجتبی میرزایی باغینی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84611 سیدجلال میرزایی تبادکان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84612 صدیقه میرزایی خلیل ابادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84613 صدیقه میرزایی خلیل ابادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84614 الهه میرزایی راد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84615 الهه میرزایی راد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84616 زینا میرزایی راسخ 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84617 فاطمه میرزایی زرندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84618 سمیه میرزایی زهان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84619 سیدمحمدحسین میرزایی زهان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84620 ریحانه میرزایی سفیدابی فراهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
84621 هادی میرزایی سیس اباد 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
84622 مسعود میرزایی شهرابی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
84623 زینب میرزایی صفی آباد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84624 رجبعلی میرزایی صفی اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
84625 محمد میرزایی طرقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
84626 قدرت میرزایی عمرویی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84627 زهرا میرزایی فرگی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84628 محمدحسین میرزایی فیض ابادی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
84629 وحید میرزایی محمود آبادی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
84630 وحید میرزایی محمودآبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
84631 الهام میرزایی مقدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84632 زینب السادات میرزرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84633 سیده فاطمه میرزرابی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84634 بهجت میرزنده دل 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
84635 زهرا میرزنده دل 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
84636 زهرا میرزنده دل 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
84637 طاهره میرزنده دل 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
84638 عیسی میرساردو 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
84639 فاطمه میرسپاسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
84640 علی میرسپاهی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
84641 سیدامین میرسجادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
84642 زینب میرسرخ بوزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
84643 زینب میرسرخ بوزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
84644 میرسعید میرسعیداف 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84645 حسین میرسعیدقاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84646 جواد میرسعیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84647 حسن میرسعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
84648 فاطمه میرسعیدی مقدم حسین اباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84649 سمیه میرسلمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84650 سیدمهدی میرسلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84651 میرحمید میرسلیمانی عزیزی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84652 میترا میرسمیع 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84653 وحیده میرسمیع یزدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84654 سیدمحسن میرسندسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84655 سیدمحسن میرسندسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
84656 منصوره میرسیاسی رشخوار 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
84657 رضا میرسیدی عنبران 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
84658 رضا میرسیدی عنبران 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
84659 سمیرا میرسیدی عنبران 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
84660 علی اصغر میرسیدی عنبران 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84661 اکرم السادات میرشاه ولد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84662 ستاره میرشاه ولد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
84663 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
84664 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
84665 مریم میرشاهانی 1373 علوم پايه زمین شناسی
84666 اتوسا میرشاهی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84667 امید میرشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
84668 بابک میرشاهی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84669 بابک میرشاهی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
84670 بابک میرشاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
84671 پگاه میرشاهی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
84672 ثنا میرشاهی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
84673 دا ود میرشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
84674 داریوش میرشاهی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
84675 رضا میرشاهی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
84676 رضا میرشاهی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
84677 رکسانا میرشاهی 1387 علوم پايه فیزیک
84678 سعید میرشاهی 1389 علوم پايه زمین شناسی
84679 سمیه میرشاهی 1382 هنر نيشابور نقاشی
84680 علی میرشاهی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
84681 علی میرشاهی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84682 علیرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84683 فائزه میرشاهی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84684 فاطمه میرشاهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84685 فاطمه میرشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84686 فاطمه میرشاهی 1376 علوم پايه فیزیک
84687 کتایون میرشاهی 1372 علوم رياضي ریاضی
84688 لیدا میرشاهی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
84689 محسن میرشاهی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
84690 محمد میرشاهی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
84691 محمد میرشاهی 1352 مهندسي راه و ساختمان
84692 محمدرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84693 مسعود میرشاهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
84694 مهرداد میرشاهی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84695 مینا میرشاهی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
84696 مینا میرشاهی 1385 علوم رياضي آمار
84697 مینا میرشاهی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
84698 وهاب میرشاهی 1382 علوم پايه زمین شناسی
84699 هما میرشاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
84700 فاطمه میرشجاعان 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273232